Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji Colonnade Insurance S.A. 2022

Pobierz

Certyfikat rezydencji Colonnade Insurance S.A. 2021

Pobierz

Certyfikat rezydencji Colonnade Insurance S.A. 2020

Pobierz

Certyfikat rezydencji Colonnade Insurance S.A. 2019

Pobierz

Certyfikat rezydencji Colonnade Insurance S.A. 2018

Pobierz

Dokumenty informacyjne

NIP Colonnade - Informacja

Pobierz

Annual accounts of Colonnade Insurance S.A. as at December 31, 2020

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej 2020

Pobierz

Zgłaszanie nieprawidłowości

Pobierz

Warunki ubezpieczenia - produkty dystrybuowane przez partnerów

OWU odnawialnych źródeł energii 31.03.2022

Pobierz

OWU kosztów leczenia obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 31.03.2022

Pobierz

OWU z aneksem TRAVEL PROTECT dla klientów Latamy.pl 08.03.2021

Pobierz

OWU Szansa 1.04.18

Pobierz

OWU Szansa 27.06.17

Pobierz

OWU AUCHAN 25.05.18

Pobierz

OWU Audiofon 25.05.18

Pobierz

OWU euroRTVAGD 1.10.18

Pobierz

OWU MINIMAX MediaMarkt 27.11.17

Pobierz

OWU MINIMAX Redcoon 27.11.17

Pobierz

OWU NEONET 22.05.18

Pobierz

OWU SŁUCHMED 25.05.18

Pobierz

OWU okularów 1.09.22

Pobierz