Zapewniamy ochronę przedsiębiorcy, prawnie zobowiązanemu do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dzięki ubezpieczeniu OC przedsiębiorca nie musi sam ponosić kosztów odszkodowań.

taśma produkcyjna, kartony z produktami
OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej