Zapewniamy ochronę przedsiębiorcy, prawnie zobowiązanemu do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dzięki ubezpieczeniu OC przedsiębiorca nie musi sam ponosić kosztów odszkodowań.

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Ubezpieczenie odwołania wydarzenia i braku obecności