Chronimy towary w transporcie od wszelkich ryzyk, z możliwością zabezpieczenia przed utratą zysków i szkodami pośrednimi. Kompleksowo chronimy towary będące w transporcie pomiędzy magazynami na całym świecie.

Odpowiedzialność cywilna spedytora
Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego
Ochrona w razie utraty lub uszkodzenia przewożonego mienia