Dlaczego warto u nas pracować?  

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności  
 • Stabilne zatrudnienie 
 • Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie) 
 • Poszanowanie zasady work-life balance 
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (udział w kursach i szkoleniach) 
 • Praca w międzynarodowym środowisku  
 • Przyjazna atmosfera pracy 
 • Hybrydowy system miejsca świadczenia pracy (z biura i z domu) 
 • Skrócony tydzień czasu pracy (7-godzinna praca w piątki, 39-godzinny tydzień pracy) 
 • Dni dodatkowo wolne od pracy 

 

Szanujemy nasze wartości  

 • Uczciwość i rzetelność
  W naszych relacjach to kluczowe elementy niepodlegające żadnym kompromisom.
 • Ukierunkowanie na wyniki
  Jesteśmy ukierunkowani na wyniki, a nie na wewnętrzną politykę.
 • Lojalni gracze jednego zespołu
  Jesteśmy zespołem bez wielkich ego. Cenimy lojalność wobec Grupy Fairfax i wobec naszych współpracowników.
 • Pracujemy ciężko, ale nie kosztem naszych rodzin 
  Wierzymy, że ciężka praca nie wyklucza dobrej zabawy.
 • Przedsiębiorczość 
  Zachęcamy do podejmowania skalkulowanego ryzyka. Porażki są naturalnym elementem każdej działalności. Zawsze wyciągamy z nich wnioski.
 • Uczymy się na naszych błędach 
  Poszukujemy możliwości, chronimy kapitał przed negatywnymi skutkami decyzji. Ograniczamy ryzyko.

Aktualne oferty pracy  

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Do Twoich zadań należeć będą:

 • rozwój sprzedaży ubezpieczeń w kanale B2B2C
 • budowanie relacji z Partnerami Biznesowymi, w szczególności z firmami z obszaru affinity, bankami, multiagencjami oraz brokerami
 • opracowywaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży dla kluczowych klientów
 • prowadzenie negocjacji z Partnerami i ustalanie warunków handlowych
 • współpraca z zespołem produktowym, underwritingu oraz IT w zakresie wdrażanych rozwiązań


Nasze oczekiwania:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, ubezpieczenia
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w sprzedaży ubezpieczeń B2B
 • silnej motywacji do realizacji wyznaczonych celów
 • zdolności interpersonalnych oraz umiejętności budowania relacji biznesowych
 • umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji biznesowych


Co możemy Tobie zaoferować?

 • atrakcyjne wynagrodzenie  
 • stanowisko menedżerskie w zespole produktów majątkowych
 • roczny bonus po realizacji zadań
 • poszanowanie zasady work-life-balance (39-godzinny tydzień pracy, 7-godzinna praca w piątki)
 • pracę w środowisku międzynarodowym
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (udział w kursach i szkoleniach, a także wewnętrznych projektach)
 • przyjazną atmosferę pracy
 • bogaty pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie na życie, karta Multisport, pakiet medyczny)
 • dni dodatkowo wolne od pracy
 • możliwość wykonywania pracy w trybie hybrydowym (częściowo z domu, częściowo z biura, zgodnie z ustalonym zespołowo harmonogramem)


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Colonnade Insurance Société Anonyme”.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowisko na które aplikujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda zawarta w CV albo wyrażona poprzez fakt jego przekazania do Colonnade.

Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu ujawnione i będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Usuniemy Twoje dane również w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by ocenić Twoją aplikację i skontaktować się z Tobą.

Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 545 85 25 oraz wysyłając e-mail: bok@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

Do Twoich zadań należeć będą:

 • Udział w tworzeniu modeli aktuarialnych na potrzeby ustalania wartości składek
 • Wsparcie w zakresie monitorowania rentowności istniejących produktów
 • Automatyzacja istniejących narzędzi raportowych oraz tworzenie nowych w programie Power BI
 • Analizy aktuarialne portfela ubezpieczeń, w tym szczegółowa segmentacja dla wybranych linii biznesowych
 • Wsparcie aktuarialne procesu budżetowania
 • Udział w procesie kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i wypłacalności
 • Udział w procesie wyliczania wymogu kapitałowego (SCR)


Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów na kierunku ścisłym (matematyka, ekonometria, statystyka, metody ilościowe)
 • Zaawansowana znajomość MS Excel, wraz z VBA
 • Dobra znajomość R, SQL, Power BI będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca bieżącą komunikację z zagranicznymi oddziałami Spółki
 • Zainteresowanie obszarem aktuarialnym (zdany egzamin aktuarialny będzie dodatkowym atutem)
 • Mile widziane doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Colonnade Insurance Société Anonyme”.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prostej 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowisko, na które aplikujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda zawarta w CV albo wyrażona poprzez fakt jego przekazania do Colonnade.

Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu ujawnione i będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Usuniemy Twoje dane również w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by ocenić Twoją aplikację i skontaktować się z Tobą.

Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 528 51 00 oraz wysyłając e-mail: info@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w ubezpieczeniach majątkowych – 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Odpowiedzialność i sumienność
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Preferowani kandydaci z wykształceniem ekonomicznym

Obowiązki:

 • Przygotowywanie i wystawianie dokumentów polisowych dla klientów korporacyjnych
 • Obsługa systemów wewnętrznych
 • Archiwizacja przetwarzanych dokumentów
 • Zachowywanie przyjętych procedur oraz pełne zaangażowanie w obsługę klienta i SLA
 • Zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta


Co możemy Tobie zaoferować?

 • atrakcyjne wynagrodzenie  
 • poszanowanie zasady work-life-balance
 • pracę w środowisku międzynarodowym
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (udział w kursach i szkoleniach)
 • przyjazną atmosferę pracy
 • bogaty pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie na życie, karta Multisport, pakiet medyczny)
 • 7 – godzinna praca w piątki, 39 – godzinny tydzień pracy
 • dni dodatkowo wolne od pracy


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Colonnade Insurance Société Anonyme”.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowisko na które aplikujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda zawarta w CV albo wyrażona poprzez fakt jego przekazania do Colonnade.

Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu ujawnione i będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Usuniemy Twoje dane również w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by ocenić Twoją aplikację i skontaktować się z Tobą.

Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 545 85 25 oraz wysyłając e-mail: bok@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z CV na adres: rekrutacja@colonnade.pl

Zapraszamy!