Zapewniamy przedsiębiorstwom i ich kierownictwu ochronę finansową w sytuacji zarzutów o wykroczenia, zaniedbania oraz błędy w zarządzaniu. Umożliwiamy sprawne podejmowanie decyzji koniecznych do zarządzania firmą.

wirtualne ikonki i niebieski napis TAXES
Kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego
szef firmy - mężczyzna stoi oparty o barierkę, manager, menedżer firmy
D&O
Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji
zagrożenia w sieci, ochrona w Colonnade
Ubezpieczenie w przypadku roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych
doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

wykresy z wynikami instytucji finansowych na tablecie, analiza wyników finansowych firmy
Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych
manager w instytucji finansowej, podejmowanie decyzji w banku, businesswoman w eleganckim garniturze
Chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami
oszklony budynek instytucji finansowej
Ochrona aktywów finansowych i mienia banków na wypadek przestępstw
budynki instytucji finansowych, wieżowce na tle błękitnego nieba
Ochrona przed roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników
kobieta z laptopem, zarządzanie danymi i informacją
Ubezpieczenie na wypadek uchybień względem RODO