Zapewniamy przedsiębiorstwom i ich kierownictwu ochronę finansową w sytuacji zarzutów o wykroczenia, zaniedbania oraz błędy w zarządzaniu. Umożliwiamy sprawne podejmowanie decyzji koniecznych do zarządzania firmą.

D&O
Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji
Ubezpieczenie w przypadku roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych
Chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami
Ochrona aktywów finansowych i mienia banków na wypadek przestępstw
Ochrona przed roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników
Ubezpieczenie na wypadek uchybień względem RODO