Zapewniamy przedsiębiorstwom i ich kierownictwu ochronę finansową w sytuacji zarzutów o wykroczenia, zaniedbania oraz błędy w zarządzaniu. Umożliwiamy sprawne podejmowanie decyzji koniecznych do zarządzania firmą.

wirtualne ikonki i niebieski napis TAXES
Kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego
biurowce, zarząd, managerowie, wieżowce, wykresy, dane finansowe,  ubezpieczenie D&O
D&O
Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji
zagrożenia w sieci, ochrona w Colonnade
Ubezpieczenie w przypadku roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych
doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

wykresy z wynikami instytucji finansowych na tablecie, analiza wyników finansowych firmy
Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych
Chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami
oszklony budynek instytucji finansowej
Ochrona aktywów finansowych i mienia banków na wypadek przestępstw
budynki instytucji finansowych, wieżowce na tle błękitnego nieba
Ochrona przed roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników
kobieta z laptopem, zarządzanie danymi i informacją
Ubezpieczenie na wypadek uchybień względem RODO

Więcej o ubezpieczeniach financial lines

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub instytucją to bardzo wymagające zadanie. Kierownictwo firmy podejmuje wiele odpowiedzialnych decyzji i musi zmagać się z wydarzeniami, które nie zawsze można przewidzieć. Ubezpieczenia financial lines powstały, aby zmniejszyć obciążenie wynikające z podejmowania niezbędnych i trudnych decyzji. Podpisanie polisy financial lines zapewni przedsiębiorcom i ich kadrze kierowniczej ochronę finansową, kiedy pojawią się błędy w zarządzaniu albo zarzuty wykroczeń i zaniedbań.


Jakie ubezpieczenie financial lines wybrać?

Ubezpieczenia financial lines są dostosowane do zmieniającego się świata i obejmują bieżące problemy prawne, np. związane z przestrzeganiem przepisów RODO, czy przepisów podatkowych.


D&O GUARD, czyli ubezpieczenie władz spółki, skierowane jest do członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń. Ubezpieczenie financial lines zapewnia swobodę działania i gwarantuje ochronę majątku prywatnego akcjonariuszy.


Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych CYBER GUARD to rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów. W przypadku utraty danych ubezpieczenie financial lines chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody wynikające z roszczeń związanych z utratą i ujawnieniem danych. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych pokrywa koszt pracy konsultantów, m.in. z zakresu informatyki śledczej i PR, oraz pozwala ograniczyć skutki cyberataku.


PI PROTECT to ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, które powstało, aby chronić m.in. prawników, księgowych, pracowników firm doradczych i branży medialnej. Zabezpiecza beneficjentów przed roszczeniami klientów, organizacji konsumenckich i organów regulacyjnych.


POSI PROTECT to ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych. Na celu ma przede wszystkim ochronę emitenta przed konsekwencjami roszczeń zewnętrznych, a okres ubezpieczenia wynosi nawet 10 lat.


Ubezpieczenie D&O FI GUARD to ubezpieczenie D&O odpowiedzialności członków organów instytucji finansowych, które zapewnia pokrycie odszkodowania orzeczonego za podjęcie błędnych decyzji. Ubezpieczenie pokryje roszczenia pochodzące z wielu stron, również od własnej instytucji finansowej.


FI CRIME PROTECT to ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych. Jest to znakomite rozwiązanie m.in. dla banków komercyjnych i spółdzielczych, które są szczególnie narażone na przestępstwa dotyczące aktywów finansowych i mienia. Chroni instytucję także na wypadek nieuczciwych działań pracowników i zostało skonstruowane modułowo, co umożliwia precyzyjny wybór zakresu ochrony.


Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych – FI PI PROTECT – obejmuje szkody, które pojawiły się w wyniku faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego. Stanowi ochronę w wypadku roszczeń z różnych stron, chroniąc również spadkobierców i współmałżonków beneficjenta.


Ubezpieczenie ryzyk związanych z RODO przygotowane jest dla wszystkich, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osób trzecich, a więc zarówno właścicieli dużych korporacji, jak i jednoosobowych firm. Ubezpieczenie wspiera ubezpieczonego w respektowaniu obowiązków wynikających z przepisów RODO i chroni przed wysokimi kosztami ewentualnego postępowania.