W ramach umów ubezpieczenia pokrywane są koszty odtworzenia utraconego mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania

Wyposażenie mieszkania i OC dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wyposażenie mieszkania dla klientów PGG
Wyposażenie mieszkania dla klientów CUM
Wyposażenie mieszkania i domu