Uniwersytet Colonnade to program szkoleń dla naszych partnerów biznesowych. 

Wykłady prowadzone są przez underwiterów i menedżerów Colonnade oraz przez współpracujące z nami firmy np. kancelarie prawnicze i likwidatorów szkód. Celem szkoleń jest przybliżenie oferty produktowej i strategii Colonnade, a także podzielenie się wiedzą ekspercką z różnych obszarów. Wykłady koordynowane są przez naszych przedstawicieli:

Gdańsk – Arkadiusz Obiegły – Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Katowice – Iwona Białogłowska – Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Poznań – Ewelina Franczuk - Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Szczecin – Ewelina Franczuk - Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Toruń – Arkadiusz Obiegły – Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Warszawa – Marek Gurbała – Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych

Wrocław – Paweł Polniak – Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Kraków – Iwona Białogłowska – Regionalny Dyrektor Sprzedaży

Lublin – Arkadiusz Obiegły – Regionalny Dyrektor Sprzedaży

 

W przypadku pytań dotyczących Uniwersytetu Colonnade prosimy Państwa o kontakt:
Uniwersytet.Colonnade@colonnade.pl

Aby otrzymywać informacje o aktualnościach w Colonnade zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Colonnade Insurance S.A. w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego (m.in. prowadzenie newslettera, przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach oraz spotkaniach) poprzez przekazywanie informacji na podany adres e-mail.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego. W związku z powyższym celem Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, który stanowi uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Twoje dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy tj, po wygaśnięciu usprawiedliwionego celu administratora.

Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom (tj. podmiotowi obsługującemu stronę internetową Administratora oraz firmie zajmującej się rozsyłaniem wiadomości) jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne i dobrowolne.

Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 528 51 00 oraz wysyłając e-mail: informator@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.