W ramach umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniamy pełny zakres ochrony, który jest dostosowany do potrzeb każdego pracodawcy ubezpieczającego swoich pracowników.

Ochrona pracowników przed konsekwencjami NW
Ochrona podczas wyjazdu za granicę
Ochrona podczas wykonywania obowiązków służbowych
Chroni uczniów i pracowników placówek oświatowych