Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dlaczego warto?

Obejmuje życie prywatne

Ubezpieczenie działa również w życiu prywatnym. Posiadanie takiej formy ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala na lepszą rekonwalescencję pokrzywdzonej w wypadku osobie.

Chroni w czasie pracy

Ubezpieczenie chroni pracowników w czasie pracy, jak również członków ubezpieczonej grupy podczas podejmowanych aktywności, przed konsekwencjami finansowymi NNW.

Daje wiele możliwości rozszerzenia zakresu

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone m.in. o: środki na przebudowę domu lub modyfikacja pojazdu, świadczenie przy trwałej niezdolności do pracy na pokrycie miesięcznych kosztów mediów i czynszu czy też świadczenie szpitalne wypłacane za okres do 365 dni.

Zapewnij ochronę pracownikom

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się w pracy.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o każdej firmie, dbającej o bezpieczeństwo pracowników lub grup osób znajdujących się pod jej opieką.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Elastyczne dostosowanie zakresu ochrony, jak i wysokości sum ubezpieczenia
 • Prosta obsługa – programy ubezpieczeniowe Colonnade konstruowane są w taki sposób, aby administrowanie nimi było proste i sprowadzało się do niezbędnego minimum – bez konieczności raportowania danych i obsługi polis
 • Możliwość zawarcia umów na wysokie sumy ubezpieczenia
 • Możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia jako wielokrotności wynagrodzenia
 • Możliwość wypłaty świadczeń z tytułu inwalidztwa na podstawie Tabeli ZUS

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres ochrony zawsze dostosowywany jest do oczekiwań i potrzeb klientów Colonnade. Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pozwalają na bardzo elastyczne dostosowanie zakresu ochrony, jak i wysokości sum ubezpieczenia. Standardowy zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz inwalidztwo i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Warunki standardowe

Grupowe ubezpieczenie NNW w Colonnade to szeroki zakres ochrony w standardzie, czyli bez dodatkowej składki, obejmujący m.in.:

 • wypłatę 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci w wyniku NW
 • szeroki zakres assistance medycznego (nowość)
 • świadczenie do 200 PLN na zabawkę dla dziecka (do 13 roku życia) osoby ubezpieczanej, które było hospitalizowane powyżej 3 dni (nowość)
 • dodatkowe świadczenie dla beneficjentów (np. dzieci) wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego
 • ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu na podstawie tabeli ZUS lub wypłatę na podstawie tabeli świadczeń stałych
 • ubezpieczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy w aktualnie wykonywanym zawodzie
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia)
 • brak franszyz
 • pokrycie kosztów świadczeń medycznych
 • pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego oraz kosztów zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych
 • pokrycie kosztów pogrzebu
 • pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego
 • świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia

Rozszerzenie

Standardowy zakres ochrony może być rozszerzony m.in. o:

 • przebudowę domu lub modyfikacja pojazdu
 • świadczenie dodatkowo przy trwałej niezdolności do pracy na pokrycie miesięcznych kosztów mediów i czynszu do 2 000 PLN przez 3 miesiące
 • ryzyko zawału serca i udaru mózgu
 • ubezpieczenie całkowitej okresowej niezdolności do pracy
 • świadczenie szpitalne wypłacane za okres do 365 dni wraz z podwójnym świadczeniem w razie pobytu w szpitalu w dni wolne od pracy oraz za każdą pełną dobę przebywania na OIOM-ie
 • świadczenie wypłacane w przypadku utraty przytomności
 • świadczenie wypłacane w związku z domową rekonwalescencją po pobycie w szpitalu
 • ubezpieczenie złamań i poparzeń
 • ubezpieczenie kosztów leczenia powypadkowego

Pytania i odpowiedzi

Tak. Ryzyko terroryzmu jest włączone.

Tak, o ile zostało wykupione odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej.

Rozszerzenie to dotyczy każdego zakresu ubezpieczenia ujętego w polisie.

Nie, o ile ubezpieczeniem będą objęci wszyscy pracownicy.

Nie, gdyż wypłacone kwoty nie zmniejszają sumy ubezpieczenia (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia).

Assistance medyczny w standardowym zakresie produktu obejmuje organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza, wizyty pielęgniarki czy pomoc psychologa, a także organizację transportu medycznego do szpitala, organizację procesu rehabilitacyjnego, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 12.03.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia z aneksem PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 17.07.2020

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 17.07.20.

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia z aneksem PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 15.04.2020

Pobierz

Formularz ustanawiania i zmiany beneficjenta

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

Kierowca cięzarówki w koszuli w kratęi okularach przeciwsłonecznych trzyma kierownicę i nadajnik
Odpowiedzialność cywilna spedytora
dwie kobiety idą z walizkami po korytarzu na lotnisku
Ochrona podczas wyjazdu za granicę
biurowce, zarząd, managerowie, wieżowce, wykresy, dane finansowe, ubezpieczenie D&O
D&O
Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Marta Dawid

Z ubezpieczeniami związana jestem od 2000 roku. Specjalizuję się w grupowych ubezpieczeniach osobowych, zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków jak i turystycznych.

Zapewnij ochronę pracownikom

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się w pracy.