Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych

Dlaczego warto?

Ochrona podczas pobytu za granicą

Ubezpieczenie  chroni  przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi wypadków, chorób, kradzieży mienia oraz szeregu innych niespodziewanych zdarzeń mogących mieć miejsce za granicą.

Wysokie sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia COVID-19 pokrywane jest do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia. Ponadto posiadanie naszego ubezpieczenia zabezpiecza przed koniecznością poniesienia potencjalnie bardzo wysokich kosztów.

Spełnienie obowiązku pracodawcy

Oferowany zakres ochrony pomaga pracodawcom m.in. w wypełnianiu obowiązku zapewnienia pracownikom opieki medycznej podczas podróży służbowej.

Zapewnij ochronę pracownikom podczas zagranicznych podróży służbowych

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się podczas wyjazdów służbowych.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o każdej firmie, dbającej o bezpieczeństwo pracowników lub grup osób znajdujących się pod jej opieką w trakcie zagranicznych podróży służbowych.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Prosta obsługa – programy ubezpieczeniowe Colonnade konstruowane są w taki sposób, aby administrowanie nimi było proste i sprowadzało się do niezbędnego minimum – bez konieczności raportowania danych i obsługi polis
 • Brak konieczności zgłaszania poszczególnych podróży
 • Jedna polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne – jedno rozliczenie polisy po zakończeniu okresu ubezpieczenia
 • Krótka lista wyłączeń odpowiedzialności

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres ochrony zawsze dostosowywany jest do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Warunki grupowego ubezpieczenia podróży zagranicznych pozwalają na bardzo elastyczne dostosowanie zakresu ochrony, jak i wysokości sum ubezpieczenia.

Warunki standardowe

Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia szeroki zakres ochrony w standardzie, czyli bez dodatkowej składki obejmujący m.in.: koszty leczenia za granicą, nieprzewidziane koszty podróży oraz assistance, a także:

 • koszty leczenia w przypadku zachorowania na COVID-19 do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia
 • świadczenie na wypadek kwarantanny – pokrycie kosztów dodatkowego zakwaterowania, wyżywienia, transportu w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną
 • transport medyczny zwłok osoby ubezpieczonej do Polski lub kraju stałego zamieszkania, w tym transport w przypadku zachorowania na COVID-19  – BEZ LIMITU i nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
 • koszty leczenia oraz pomocy, w tym związane z chorobami przewlekłymi
 • ubezpieczenie mienia ruchomego
 • ubezpieczenie udziału własnego w umowie najmu pojazdu w szkodzie podczas podróży osoby ubezpieczonej
 • pokrycie kosztów rezygnacji z podróży w  przypadku zachorowania na COVID-19 oraz w przypadku skierowania na kwarantannę
 • ryzyka związane z terroryzmem
 • ochrona dla ekspatów w kraju obywatelstwa
 • koszty hospitalizacji w Polsce, jako kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą
 • pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu aż do 100 000 PLN
 • koszty obsługi prawnej
 • brak konieczności zgłaszania poszczególnych podróży
 • jedna polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne – jedno rozliczenie polisy po zakończeniu okresu ubezpieczenia
 • krótka lista wyłączeń odpowiedzialności
 • możliwość skorzystania z pomocy 24-godzinnego, czynnego 365 dni w roku Centrum Assistance

Rozszerzenie

Standardowy zakres ochrony może być rozszerzony m.in. o:

 • ubezpieczenie mienia osobistego, w tym także opóźnienie w dostarczeniu bagażu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do 2 000 000 PLN sumy gwarancyjnej, odwołanie, przerwanie, opóźnienie podróży
 • ubezpieczenie środków pieniężnych
 • świadczenie związane z uprowadzeniem, porwaniem, wzięciem zakładników

Pytania i odpowiedzi

Tak. Ryzyko terroryzmu jest włączone.

Nie ma potrzeby zgłaszania poszczególnych podróży. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest automatycznie podczas każdej podróży.

Prosimy o kontakt z działającym 24 godziny na dobę Centrum Assistance.

Ochrona z tytułu zachorowania na COVID-19 obejmuje zabiegi i badania ambulatoryjne, konsultacje i honoraria lekarskie, pobyt i leczenie w szpitalu, dojazd lekarza, zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, a także ortopedycznych środków pomocniczych, transport do szpitala, transport osoby ubezpieczonej do Polski lub kraju stałego zamieszkania, transport zwłok.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia z aneksem PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 15.04.2020

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 17.07.20.

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia z aneksem PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 17.07.2020

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 12.03.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PERSONAL ACCIDENT PROTECT AND GROUP TRAVEL PROTECT 1.07.17

Pobierz

Formularz ustanawiania i zmiany beneficjenta

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

dzieci w wieku szkolnym biegna po łące, bezpieczna zabawa dzieci i młodzieży
Chroni uczniów i pracowników placówek oświatowych

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Marta Dawid

Z ubezpieczeniami związana jestem od 2000 roku. Specjalizuję się w grupowych ubezpieczeniach osobowych, zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków jak i turystycznych.

Zapewnij ochronę pracownikom podczas zagranicznych podróży służbowych

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się podczas wyjazdów służbowych.