Wypłata świadczeń w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak śmierć, inwalidztwo, złamania, oparzenia.

uczeń na przerwie, drugie śniadanie, owoce do szkoły, niebieski lunch box
Chroni uczniów i pracowników placówek oświatowych
mama z córką kroją owoce w kuchni, czerwony fartuszek

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny

rodzina, rodzice z córkami, cieszą się w domu na kanapie, szczęśliwa rodzina

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

mama z synem i psem, spacer w parku, jesienne liście

Elastyczne ubezpieczenie na wypadek niechcianych zdarzeń

leczenie szpitalne, opieka w szpitalu, pacjentka w szpitalnym łóżku
Powypadkowe leczenie szpitalne
człowiek o kulach ze złamaną nogą w domu
NNW od złamań i oparzeń

Więcej o ubezpieczeniach NNW w Colonnade

Ubezpieczenia NNW, czyli ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, to forma dobrowolnej ochrony, której wybranie gwarantuje ubezpieczonemu uzyskanie wsparcia finansowego, kiedy wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia. Ubezpieczenie NNW jest w pełni dobrowolne. Duża zaletą jest możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ochrony ubezpieczenia NNW.


Ubezpieczenia NNW dla każdego

Colonnade oferuje różne warianty ubezpieczenia NNW, które gwarantują ubezpieczonemu otrzymanie świadczenia w wypadku poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, między innymi śmierci, trwałego inwalidztwa, złamań czy oparzeń. Warto dostosować ubezpieczenie NNW do swojego stylu życia oraz oczekiwań, aby otrzymać wsparcie niezbędne w kryzysowej sytuacji.


NNW SZKOLNE dla dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych

NNW SZKOLNE to znakomite rozwiązanie, które pozwala zapewnić ochronę dzieciom, młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych. Ubezpieczenie cechuje szeroki zakres ochrony, który obejmuje również odpowiedzialność cywilną (OC) w życiu prywatnym, a uczniom zapewnia ochronę także w czasie nauki i praktyk szkolnych. Podpisanie umowy ubezpieczenia NNW jest niezwykle proste – wszystkie formalności i płatność można zrealizować przez telefon i Internet.

NNW SZKOLNE to wszechstronna, całodobowa ochrona w różnych sferach życia. W zakresie znajduje się m.in. 17 poważnych chorób, omdlenia, koszt leczenia zębów oraz wypadki, które zdarzyły się w czasie uprawiania sportu (np. treningów, zawodów, obozów szkoleniowych), także w przypadku aktywności pozaszkolnej. NNW SZKOLNE można rozszerzyć również o Assistance. Po nieszczęśliwym wypadku zagwarantuje ono wizytę lekarza, transport medyczny oraz dostawę leków. Z kolei Ochrona w sieci to usługa wsparcia w ochronie reputacji internetowej, założeniu blokady rodzicielskiej, monitoringu ID oraz pomoc psychologa.


Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny

RODZINA W COLONNADE to ubezpieczenie, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa przez całą dobę, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny przeznaczone jest dla wszystkich, którym zależy na zapewnieniu ochrony swoim bliskim. Niezależnie od wieku, płci, wykonywanego zawodu czy wielkości rodziny każdego dnia możesz cieszyć się bezpieczeństwem bliskich.

Zapewnienie rodzinie ochrony ubezpieczenia NNW to świadczenie finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych wydarzeń. Uzyskane środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia, prywatnej rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego lub wprowadzenie w mieszkaniu zmian niezbędnych do funkcjonowania po nieszczęśliwym wypadku. Sprawna i przejrzysta obsługa szkody gwarantuje szybką wypłatę odszkodowania, a ubezpieczony sam decyduje o jego przeznaczeniu. W ramach ubezpieczenia NNW beneficjent może utrzymać również zwrot gotówki wypłaconej z bankomatu i utraconej w wyniku rozboju.


Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

MOJA BEZPIECZNA RODZINA jest wariantem ubezpieczenia NNW dla Twojej rodziny, wzbogaconym o pakiet assistance, który obowiązuje na terenie całej Polski. Dzięki usłudze assistance zagwarantowane jest wsparcie w postaci wizyty lekarza lub pielęgniarki albo dostawy leków. Świadczenie z ubezpieczenia NNW jest wypłacane w przypadku wystąpienia następstw nieszczęśliwych wypadków, a decyzja o sposobie jego wykorzystania należy do ubezpieczonego. Posiadana plisa zapewnia ochronę przez całą dobę w każdym miejscu na świecie (z wyjątkiem usługi assistance).

Colonnade oferuje cztery warianty ubezpieczenia NNW MOJA BEZPIECZNA RODZINA, które różnią się wysokością składki i – analogicznie – wartością wypłaconego odszkodowania. Warianty srebrny, złoty, platynowy i diamentowy umożliwiają dostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb, a dzięki wprowadzeniu wariantu partnerskiego istnieje możliwość ochrony ubezpieczeniowej bliskich także w nieformalnym związku.


Ubezpieczenie powypadkowego leczenia szpitalnego

PLASTER+ to szczególna oferta dodatkowa ubezpieczenia NNW, dzięki któremu można otrzymać nawet 300 zł za każdą dobę powypadkowego leczenia szpitalnego oraz świadczenie w podwójnej wysokości za każdą dobę na oddziale intensywnej terapii. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest także w trakcie rekonwalescencji po wypadku – w okresie pomiędzy opuszczeniem szpitala a pełnym powrotem do zdrowia.

W ramach ubezpieczenia NNW PLASTER+ zapewniona jest dodatkowa ochrona w postaci odszkodowania w sytuacji utraty portfela lub kluczy do mieszkania albo samochodu. Po utracie portfela w wyniku rozboju, ubezpieczony otrzyma świadczenie na zakup nowego oraz wyrobienie dokumentów i kart płatniczych. W przypadku zagubienia lub kradzieży kluczy, ubezpieczenie pokryje koszt usługi ślusarskiej, a także wymiany zamków i kluczy do domu lub pojazdu. Wynikające z ubezpieczenia NNW kwoty odszkodowania są nie tylko wysokie, ale również niezależne od innych świadczeń – z ZUS, NFZ oraz polis u innych ubezpieczycieli.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – złamania kości i oparzenia ciała

AKTYWNI W ŻYCIU to polisa, którą szczególnie docenią osoby lubiące różne dyscypliny sportu oraz prowadzące aktywny tryb życia. Przeznaczone jest dla wszystkich pomiędzy 18 a 69 rokiem życia. Co ważne, ubezpieczenie działa w Polsce i za granicą, chroniąc ubezpieczonego także w czasie urlopu i wakacyjnych podróży. Ubezpieczenie obejmuje fizyczne uszkodzenia ciała powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, m.in. złamania kości oraz oparzenia ciała drugiego i trzeciego stopnia.

Pieniądze z ubezpieczenia NNW AKTYWNI W ŻYCIU to dodatkowe wsparcie, które można przeznaczyć na wydatki powiązane z powrotem do zdrowia, pełną rehabilitacją albo na wsparcie rodziny podczas nieobecności ubezpieczonego. Niewysoka, comiesięczna składka to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą niewielkim kosztem zwiększyć zakres ubezpieczenia NNW. Możliwe jest podpisanie umowy indywidualnej, umowy dla ubezpieczonego i znajdujących się pod jego opieką dzieci oraz dla całej rodzinny, wliczając partnerów w związku nieformalnym.