Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży, pracowników w placówkach oświatowych oraz OC w życiu prywatnym, a także w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniowskich

Dlaczego warto?

24 godziny

Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Szeroka ochrona

Szeroka ochrona przed konsekwencjami finansowymi szeregu nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń,
w tym OC w życiu prywatnym, a także związku z nauką i praktykami uczniowskimi.

Sport

Odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach uczestnictwa w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych.

Choroba

Wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania. 

17 różnych chorób w zakresie.

Assistance

Wsparcie assistance medycznego po nieszczęśliwym wypadku – w tym m.in. wizyta lekarza, dostawa leków, transport medyczny, pomoc domowa po pobycie w szpitalu, pomoc psychologa.

Ochrona w sieci – blokada rodzicielska, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej, pomoc psychologa.

Ochrona w kilka minut

Dziecinnie prosty proces zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli przystąpienia do ubezpieczenia, z płatnością on-line.

Zapewnij ochronę sobie i podopiecznym

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się także w szkole.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie skierowane jest do dzieci (ich rodziców) i młodzieży, studentów, a także pracowników placówek oświatowych i wychowawczych.

O produkcie

Atuty ubezpieczenia:

  • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z szerokim zakresem ochrony na wysokie sumy ubezpieczenia – np. uszczerbek na zdrowiu nawet do 100 000 zł
  • Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW – poniesionych na terenie całego świata
  • Zwrot kosztów leczenia zębów w wyniku NW – w tym zębów mlecznych
  • Wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego, a także podwójne świadczenie w przypadku pobytu na OIOM – do 200 zł za 1 dzień pobytu
  • Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w związku z COVID-19
  • Szeroki katalog chorób w ramach świadczenia poważnych zachorowań – 17 jednostek chorobowych
  • Odpowiedzialność za omdlenia

Pytania i odpowiedzi

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Nie, ochrona jest świadczona całodobowo – obejmuje wypadki w szkole, jak i poza nią (w życiu prywatnym).

Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na postawie przedstawionych dokumentów medycznych oraz tabeli świadczeń stanowiącej załącznik nr 1 do OWU.

Wysokość świadczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa (uszczerbek na zdrowiu) wyliczana jest w oparciu o wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość sumy ubezpieczenia.

Najlepiej jak najwyższą ponieważ im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy tym na wyższe świadczenie możemy liczyć w razie nieszczęśliwego wypadku. Np. w trakcie zajęć wychowania fizycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku w następstwie którego dziecko doznało złamania kości śródstopia, skutkującego 6% uszczerbkiem na zdrowiu. Dziecko było objęte ochroną ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na częściowe trwałe inwalidztwo w wysokości 15 000 zł. Świadczenie z ubezpieczenia NNW wyniosło 900 zł. Gdyby rodzicie kupili ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia np. 60 000 zł, świadczenie byłoby na poziomie 3 600 zł.

Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku zaistnienia zdarzenia. Poza świadczeniem z tytułu całkowitego oraz częściowego inwalidztwa (uszczerbek na zdrowiu), warto pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony o ubezpieczenie: kosztów leczenia, świadczenia szpitalnego z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby, kosztów wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, czy też poważnego zachowania.

Nie, uprawianie sportu związane z finansowym wynagrodzeniem lub uzyskiwaniem stypendiów sportowych nie jest objęte ochroną.

Ochrona w sieci to przede wszystkim pomoc w konfiguracji blokady rodzicielskiej, monitorowanie Internetu w zakresie ewentualnych publikacji na temat osoby ubezpieczonej, wsparcie w zakresie usunięcia oraz zatrzymania rozprzestrzeniania się publikacji na temat osoby ubezpieczonej, a także wsparcie psychologa.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT - Program NNW 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 2022/2023 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 26.02.21

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 19.04.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

wyjazdy turystyczne w tropikalne  egzotyczne kraje, pani na tle łódek
Kompleksowa ochrona i wysokie sumy ubezpieczenia
rodzina, rodzice z córkami, cieszą się w domu na kanapie, szczęśliwa rodzina

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

Jak kupić ubezpieczenie?

Kup on-line

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Zapewnij ochronę sobie i podopiecznym

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się także w szkole.