Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży, pracowników w placówkach oświatowych oraz OC w życiu prywatnym, a także w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniowskich

Dlaczego warto?

24 godziny

Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Szeroka ochrona

Szeroka ochrona przed konsekwencjami finansowymi szeregu nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń,
w tym OC w życiu prywatnym, a także związku z nauką i praktykami uczniowskimi.

Sport

Odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach uczestnictwa w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych.

Choroba

Wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania. 

17 różnych chorób w zakresie.

Assistance

Wsparcie assistance medycznego po nieszczęśliwym wypadku – w tym m.in. wizyta lekarza, dostawa leków, transport medyczny, pomoc domowa po pobycie w szpitalu, pomoc psychologa.

Ochrona w sieci – blokada rodzicielska, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej, pomoc psychologa.

Ochrona w kilka minut

Dziecinnie prosty proces zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli przystąpienia do ubezpieczenia, z płatnością on-line.

Zapewnij ochronę sobie i podopiecznym

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się także w szkole.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie skierowane jest do dzieci (ich rodziców) i młodzieży, studentów, a także pracowników placówek oświatowych i wychowawczych.

O produkcie

Atuty ubezpieczenia:

  • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z szerokim zakresem ochrony na wysokie sumy ubezpieczenia – np. uszczerbek na zdrowiu nawet do 100 000 zł
  • Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW – poniesionych na terenie całego świata
  • Zwrot kosztów leczenia zębów w wyniku NW – w tym zębów mlecznych
  • Wysoki limit z tytułu świadczenia szpitalnego, a także podwójne świadczenie w przypadku pobytu na OIOM – do 200 zł za 1 dzień pobytu
  • Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w związku z COVID-19
  • Szeroki katalog chorób w ramach świadczenia poważnych zachorowań – 17 jednostek chorobowych
  • Odpowiedzialność za omdlenia

Pytania i odpowiedzi

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Nie, ochrona jest świadczona całodobowo – obejmuje wypadki w szkole, jak i poza nią (w życiu prywatnym).

Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na postawie przedstawionych dokumentów medycznych oraz tabeli świadczeń stanowiącej załącznik nr 1 do OWU.

Wysokość świadczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa (uszczerbek na zdrowiu) wyliczana jest w oparciu o wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość sumy ubezpieczenia.

Najlepiej jak najwyższą ponieważ im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy tym na wyższe świadczenie możemy liczyć w razie nieszczęśliwego wypadku. Np. w trakcie zajęć wychowania fizycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku w następstwie którego dziecko doznało złamania kości śródstopia, skutkującego 6% uszczerbkiem na zdrowiu. Dziecko było objęte ochroną ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na częściowe trwałe inwalidztwo w wysokości 15 000 zł. Świadczenie z ubezpieczenia NNW wyniosło 900 zł. Gdyby rodzicie kupili ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia np. 60 000 zł, świadczenie byłoby na poziomie 3 600 zł.

Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku zaistnienia zdarzenia. Poza świadczeniem z tytułu całkowitego oraz częściowego inwalidztwa (uszczerbek na zdrowiu), warto pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony o ubezpieczenie: kosztów leczenia, świadczenia szpitalnego z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby, kosztów wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, czy też poważnego zachowania.

Nie, uprawianie sportu związane z finansowym wynagrodzeniem lub uzyskiwaniem stypendiów sportowych nie jest objęte ochroną.

Ochrona w sieci to przede wszystkim pomoc w konfiguracji blokady rodzicielskiej, monitorowanie Internetu w zakresie ewentualnych publikacji na temat osoby ubezpieczonej, wsparcie w zakresie usunięcia oraz zatrzymania rozprzestrzeniania się publikacji na temat osoby ubezpieczonej, a także wsparcie psychologa.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT - Program NNW 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 2022/2023 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 26.02.21

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 19.04.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

Jak kupić ubezpieczenie?

Kup on-line

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Zapewnij ochronę sobie i podopiecznym

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się także w szkole.