Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo finansowe

Wypłata świadczenia zapewni bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Po wypadku

Pieniądze z ubezpieczenia mogą pokryć wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku np. zmiany w mieszkaniu lub zakup sprzętu do rehabilitacji.

Assistance

Ubezpieczenie jest wzbogacone o zakres usług assistance i obowiązuje dla zdarzeń powstałych na terenie całej Polski.

Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy wykonywany zawód. Gdy w życiu przytrafia się coś nieprzewidywanego, każdy może potrzebować finansowego wsparcia, czy doraźnej pomocy assistance.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Wypłacamy wysokie świadczenia w razie następstw nieszczęśliwych wypadków – m.in. w razie śmierci lub inwalidztwa.
 • Środki z ubezpieczenia można wykorzystać na dowolny cel, np. na leczenie, dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb, pokrycie bieżących wydatków, wyrównanie utraty części dochodów wywołanej niezdolnością do pracy.
 • Ubezpieczenie jest wzbogacone o zakres usług assistance świadczonych w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski.
 • Świadczenie wypłacamy niezależnie od innych umów ubezpieczeń.
 • Dodatkowe 15 000 zł wypłacamy w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – pozwala to m.in. pokryć koszty pogrzebu.
 • Ubezpieczenie obejmuje zakresem również gotówkę wypłacaną z bankomatu lub utraconą w wyniku rozboju. Zwracamy w takiej sytuacji do 1500 zł.
 • Zgłoszone szkody obsługujemy szybko i w prosty dla klienta sposób.
 • Ubezpieczenie Moja Bezpieczna Rodzina to ochrona przez 24 godziny na dobę.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres świadczeńWariant srebrnyWariant złotyWariant platynowyWariant diamentowy
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku100 000 zł125 000 zł150 000 zł200 000 zł
Trwałe inwalidztwo całkowite200 000 zł250 000 zł300 000 zł400 000 zł
Trwałe inwalidztwodo 40 000 zł (1%=400)do 50 000 zł (1%=500)do 60 000 zł (1%=600)do 80 000 zł (1%=800)
Dodatkowe świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku15 000 zł15 000 zł15 000 zł15 000 zł
Utrata gotówki w wyniku rozbojudo 1500 złdo 1500 złdo 1500 złdo 1500 zł

Świadczenia dla dzieci wynoszą 50% kwot wymienionych w tabeli.


Więcej o ubezpieczeniu

MOJA BEZPIECZNA RODZINA to wyjątkowe ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance. Dzięki podpisaniu umowy nie będziesz musiał martwić się niemożliwymi do przewidzenia wydarzeniami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia Twoich bliskich. Pewność, że w kryzysowej sytuacji uzyskacie niezbędną pomoc, pozwoli Wam bez ograniczeń cieszyć się wspólnie spędzanymi chwilami.


Jak działa ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance?

Całodobową ochronę świadczoną w ramach ubezpieczenia NNW dla Twojej rodziny rozszerzyliśmy o dodatek assistance, który obowiązuje na terenie całej Polski. Rozszerzenie daje pewność, że w trudnych chwilach otrzymasz wsparcie w czasie rzeczywistym. Wystarczy kontakt z Centrum Alarmowym, które zapewni możliwość skorzystania z wizyty lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, dostawy leków, sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (zgodnie z zaleceniem lekarza) oraz transportu medycznego (w sytuacjach, które nie wymagają interwencji pogotowia ratunkowego). Centrum Alarmowe zapewni również ubezpieczonemu informacje z zakresu infolinii medycznej, np. adresy aptek, placówek medycznych i handlowych oferujących sprzęt medyczny.

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance to rozbudowana forma ubezpieczenia NNW dla Twojej rodziny. Zawiera w sobie wszystkie zapisy obowiązujące w ubezpieczeniu NNW dla Twojej rodziny – obowiązuje przez 24 godziny w kraju i poza jego granicami (za wyjątkiem usługi assistance, która ograniczona jest do terenu Polski). Świadczenie wypłacane jest niezależnie od innych polis. Możesz je wykorzystać według własnych potrzeb – np. na pokrycie kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji albo wyrównanie przychodów, które zmalały w wyniku nieszczęśliwego wypadku.


Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance – polisa na wymiar

Dbamy o to, aby oferowane przez Colonnade polisy były elastyczne. Dzięki temu każdy klient może dopasować ubezpieczenie do potrzeb swoich bliskich. Dokumenty zawierające ogólne warunki ubezpieczenia oraz czytelna tabela z wykazem wynikających z umowy świadczeń dostępne są na stronie internetowej. Umowę na ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance z łatwością zawrzesz przez telefon, jest też proste w obsłudze oraz zgłaszaniu szkody.

Jakich kwot świadczenia możesz spodziewać się w razie nieszczęśliwego wypadku? W wariancie złotym ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance zapewnia w przypadku trwałego inwalidztwa całkowitego nawet 250 000 złotych, podobnie w sytuacji, kiedy ubezpieczony dozna porażenia kończyn dolnych lub porażenia czterokończynowego. W przypadku utraty słuchu w jednym uchu ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości do 31 250 zł, a wzroku w jednym oku – do 62 500 zł. Świadczenia wypłacane dzieciom i młodzieży stanowią połowę kwot dotyczących dorosłych.


Wyjątkowe ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

Dodatkowym zapisem, który znajduje się w omawianym ubezpieczeniu NNW, jest utrata (w wyniku rozboju) wypłaconej z bankomatu gotówki. W takim wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości do 1 500 zł. Jest to niezwykle cenny zapis, szczególnie jeśli wspomniana sytuacja przydarzy się w czasie zagranicznych wakacji. Niezależna od opłacanej składki jest również wysokość dodatkowego świadczenia wypłacanego beneficjentom osoby ubezpieczonej w przypadku jej śmierci w wyniku wypadku. Świadczenie to wynosi 15 000 zł.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance możesz opłacić również, jeśli jesteś w związku nieformalnym. Ubezpieczenie przystosowaliśmy do współczesnych rodzin – nie musisz przy zawieraniu umowy przedstawiać aktu ślubu. Wystarczy, że wspólnie z partnerem/partnerką prowadzicie jedno gospodarstwo domowe. Składkę ubezpieczeniową można opłacać w ramach planu indywidualnego, indywidualnego z dzieckiem, partnerskiego oraz rodzinnego.


Możliwości, które daje ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

W kryzysowych sytuacjach ważne jest, aby pomoc otrzymać jak najszybciej. Dlatego w Colonnade przykładamy dużą wagę do możliwie szybkiej i sprawnej wypłaty świadczeń. Informacje niezbędne do zgłoszenia szkody (m.in. numer polisy) znajdziesz w dokumentach przesłanych po zawarciu polisy. Najprostszą drogą dokonania zgłoszenia szkody jest wypełnienie formularza na stronie internetowej. Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę „zgłoś szkodę” i podasz swoje dane. Do zgłoszenia dołącz również niezbędne skany lub zdjęcia – dokumentacji medycznej, rachunków za leki i rehabilitację oraz potwierdzenie poniesienia innych wydatków związanych z rekonwalescencją. Odbierz wiadomość o przyjęciu zgłoszenia i czekaj na weryfikację szkody.

Twoje zgłoszenie zostanie poddane weryfikacji od razu po wprowadzeniu do naszego systemu. Maksymalny, wynikający z zapisów polisy, czas wypłaty odszkodowania wynosi 30 dni. Zazwyczaj weryfikacja zgłoszenia trwa krócej. Jeżeli wniosek okaże się niekompletny, poprosimy Cię o uzupełnienie niezbędnych informacji i/lub dokumentów. Przelewu świadczenia dokonujemy na podany przez Ciebie rachunek bankowy. Pozostaje ono do Twojej całkowitej dyspozycji, nie musisz odprowadzać od niego podatku ani innych opłat.


Jak zawrzeć umowę na ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance?

W Colonnade stawiamy na proste rozwiązania, aby klienci mogli poświęcić czas swoim bliskim. Dokładną ofertę ubezpieczenia możesz poznać, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 276 26 00. Możesz też wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej i poczekać na kontakt ze strony naszego pracownika. Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance jest przejrzyste, dzięki czemu w czasie rozmowy ze specjalistą ds. ubezpieczeń łatwo rozeznasz się w dostępnych wariantach i wybierzesz ofertę idealną dla Twojej rodziny.

Nie wymagamy przedstawiania aktualnych badań lekarskich ani osobistego spotkania z agentem ubezpieczeniowym. Wszystkie dokumenty otrzymasz drogą elektroniczną, a ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance będzie obowiązywać już od dnia następującego po rozmowie. Miesięczną składkę opłacać będziesz zgodnie z datą podaną w polisie. Możesz to zrobić wygodnie, zlecając w banku stały przelew na znajdujący się w dokumentach ubezpieczenia numer konta.

Pytania i odpowiedzi

Obcokrajowcy i ich pracodawcy poszukujący ochrony ubezpieczenia kosztów leczenia na terenie RP potwierdzonego umową.

Pierwszy dzień ochrony rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu rozmowy z naszym konsultantem i działa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Zodnie z OWU Plaster+, jest to nagłe i przypadkowe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Colonnade, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, uszkodzenia ciała.

Oczywiście. Wariant partnerski został przygotowany specjalnie dla osób pozostających w nieformalnym związku i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.

Beneficjent jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Świadczenie przysługuje małżonkowi, chyba, że ubezpieczony pozostaje w nieformalnym związku – w takim przypadku świadczenie przysługuje partnerowi. W razie braku małżonka/partnera świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom ustawowym, chyba, że ubezpieczony postanowi inaczej i na piśmie powiadomi nas o tym w formie pisemnej.

Dokument Dyspozycji wskazania beneficjentów stanowi o beneficjentach w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dokument powinien być wypełniony niezwłocznie po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczonych pozostających w nieformalnym związku bądź osoby, które chciałyby przekazać świadczenia inaczej niż stanowi prawo. W razie braku małżonka/partnera świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom ustawowym ubezpieczonego.

W przypadku ubezpieczenia w wariancie indywidualnym:

 1. Formularz mianowania beneficjentów wypełnia TYLKO właściciel polisy. W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych właściciela). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%. Formularz powinien być podpisany w dwóch wskazanych miejscach przez właściciela polisy.

W przypadku ubezpieczenia w wariancie rodzinnym/partnerskim:

 1. Pierwszą stronę formularza wypełnia TYLKO właściciel polisy (tzw. Ubezpieczający). W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych właściciela). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%. Pierwsza strona formularza powinna zostać podpisana przez właściciela polisy w dwóch wskazanych miejscach.
 2. Drugą stronę formularza wypełnia TYLKO osoba ubezpieczona. W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych osoby ubezpieczonej wypełniającej formularz). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%.  Druga strona formularza powinna zostać podpisana przez osobę ubezpieczoną w dwóch wskazanych miejscach.

Wzór prawidłowo wypełnionej dyspozycji wskazania beneficjentów dostępny w jest w "materiałach do pobrania".

Data płatności pierwszej składki jest wskazana w polisie ubezpieczenia. Płatności należy dokonywać co miesiąc przed datą wskazaną w dokumencie ubezpieczenia.

Zachęcamy do ustawienia zlecenia stałego w swoim banku, dzięki czemu nie będzie potrzeby pamiętania o płatnościach, a ochrona będzie działać nieprzerwanie.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia MOJA BEZPIECZNA RODZINA 10.05.2022

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MOJA BEZPIECZNA RODZINA 10.05.19

Pobierz

Tabela świadczeń MOJA BEZPIECZNA RODZINA

Pobierz

Dyspozycja mianowania beneficjentów

Pobierz

Wzór – Dyspozycja mianowania beneficjentów

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

leczenie szpitalne, opieka w szpitalu, pacjentka w szpitalnym łóżku
Powypadkowe leczenie szpitalne
człowiek o kulach ze złamaną nogą w domu
NNW od złamań i oparzeń

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 276 26 00

Biuro Obsługi Klienta czynne:

pon.–pt. 8.00–18.00

Napisz

Napisz do nas maila na adres: bok@colonnade.pl lub wypełnij i prześlij formularz kontaktowy

Przejdź do formularza →
Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.