Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny z dodatkiem assistance

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo finansowe

Wypłata świadczenia zapewni bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Po wypadku

Pieniądze z ubezpieczenia mogą pokryć wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku np. zmiany w mieszkaniu lub zakup sprzętu do rehabilitacji.

Assistance

Ubezpieczenie jest wzbogacone o zakres usług assistance i obowiązuje dla zdarzeń powstałych na terenie całej Polski.

Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy wykonywany zawód. Gdy w życiu przytrafia się coś nieprzewidywanego, każdy może potrzebować finansowego wsparcia, czy doraźnej pomocy assistance.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Wypłacamy wysokie świadczenia w razie następstw nieszczęśliwych wypadków – m.in. w razie śmierci lub inwalidztwa.
 • Środki z ubezpieczenia można wykorzystać na dowolny cel, np. na leczenie, dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb, pokrycie bieżących wydatków, wyrównanie utraty części dochodów wywołanej niezdolnością do pracy.
 • Ubezpieczenie jest wzbogacone o zakres usług assistance świadczonych w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski.
 • Świadczenie wypłacamy niezależnie od innych umów ubezpieczeń.
 • Dodatkowe 15 000 zł wypłacamy w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – pozwala to m.in. pokryć koszty pogrzebu.
 • Ubezpieczenie obejmuje zakresem również gotówkę wypłacaną z bankomatu lub utraconą w wyniku rozboju. Zwracamy w takiej sytuacji do 1500 zł.
 • Zgłoszone szkody obsługujemy szybko i w prosty dla klienta sposób.
 • Ubezpieczenie Moja Bezpieczna Rodzina to ochrona przez 24 godziny na dobę.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres świadczeńWariant srebrnyWariant złotyWariant platynowyWariant diamentowy
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku100 000 zł125 000 zł150 000 zł200 000 zł
Trwałe inwalidztwo całkowite200 000 zł250 000 zł300 000 zł400 000 zł
Trwałe inwalidztwodo 40 000 zł (1%=400)do 50 000 zł (1%=500)do 60 000 zł (1%=600)do 80 000 zł (1%=800)
Dodatkowe świadczenie w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku15 000 zł15 000 zł15 000 zł15 000 zł
Utrata gotówki w wyniku rozbojudo 1500 złdo 1500 złdo 1500 złdo 1500 zł

Świadczenia dla dzieci wynoszą 50% kwot wymienionych w tabeli.

Pytania i odpowiedzi

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy. Oddzwonimy i przedstawimy ofertę. Można również do nas zadzwonić pod numer 22 276 26 00.

Wszystkich formalności dopełnimy podczas rozmowy. Nie ma potrzeby spotykania się z agentem ubezpieczeniowym, ani dostarczania wyników badań lekarskich.

Pierwszy dzień ochrony rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu rozmowy z naszym konsultantem i działa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Zodnie z OWU Plaster+, jest to nagłe i przypadkowe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Colonnade, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, uszkodzenia ciała.

Oczywiście. Wariant partnerski został przygotowany specjalnie dla osób pozostających w nieformalnym związku i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.

Beneficjent jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Świadczenie przysługuje małżonkowi, chyba, że ubezpieczony pozostaje w nieformalnym związku – w takim przypadku świadczenie przysługuje partnerowi. W razie braku małżonka/partnera świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom ustawowym, chyba, że ubezpieczony postanowi inaczej i na piśmie powiadomi nas o tym w formie pisemnej.

Dokument Dyspozycji wskazania beneficjentów stanowi o beneficjentach w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dokument powinien być wypełniony niezwłocznie po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczonych pozostających w nieformalnym związku bądź osoby, które chciałyby przekazać świadczenia inaczej niż stanowi prawo. W razie braku małżonka/partnera świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom ustawowym ubezpieczonego.

W przypadku ubezpieczenia w wariancie indywidualnym:

 1. Formularz mianowania beneficjentów wypełnia TYLKO właściciel polisy. W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych właściciela). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%. Formularz powinien być podpisany w dwóch wskazanych miejscach przez właściciela polisy.

W przypadku ubezpieczenia w wariancie rodzinnym/partnerskim:

 1. Pierwszą stronę formularza wypełnia TYLKO właściciel polisy (tzw. Ubezpieczający). W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych właściciela). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%. Pierwsza strona formularza powinna zostać podpisana przez właściciela polisy w dwóch wskazanych miejscach.
 2. Drugą stronę formularza wypełnia TYLKO osoba ubezpieczona. W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych osoby ubezpieczonej wypełniającej formularz). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%.  Druga strona formularza powinna zostać podpisana przez osobę ubezpieczoną w dwóch wskazanych miejscach.

Wzór prawidłowo wypełnionej dyspozycji wskazania beneficjentów dostępny w jest w "materiałach do pobrania".

Data płatności pierwszej składki jest wskazana w polisie ubezpieczenia. Płatności należy dokonywać co miesiąc przed datą wskazaną w dokumencie ubezpieczenia.

Zachęcamy do ustawienia zlecenia stałego w swoim banku, dzięki czemu nie będzie potrzeby pamiętania o płatnościach, a ochrona będzie działać nieprzerwanie.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia MOJA BEZPIECZNA RODZINA 10.05.2022

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MOJA BEZPIECZNA RODZINA 10.05.19

Pobierz

Tabela świadczeń MOJA BEZPIECZNA RODZINA

Pobierz

Dyspozycja mianowania beneficjentów

Pobierz

Wzór – Dyspozycja mianowania beneficjentów

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

leczenie szpitalne, opieka w szpitalu, pacjentka w szpitalnym łóżku
Powypadkowe leczenie szpitalne
człowiek o kulach ze złamaną nogą w domu
NNW od złamań i oparzeń

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 276 26 00

Biuro Obsługi Klienta czynne:

pon.–pt. 8.00–18.00

Napisz

Napisz do nas maila na adres: bok@colonnade.pl lub wypełnij i prześlij formularz kontaktowy

Przejdź do formularza →
Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.