Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

Biuro otwarte: pn.-czw. 9:00-17:00, pt. 9:00-16:00. Tel.: +48 22 528 51 00

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli zmieniła się data rozpoczęcia i/lub zakończenia podróży lub chcecie Państwo dokonać innej zmiany/korekty na swojej umowie, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez formularz kontaktowy lub zgłoszenie prośby o zmianę do Biura Obsługi Klienta, e-mail: bok@colonnade.pl

Jeśli ubezpieczenie zostało kupione równocześnie z biletem lotniczym prosimy o zgłoszenie prośby o zmianę bezpośrednio do partnera, u którego został zakupiony bilet wraz z ubezpieczeniem.

Wszelkie inne zmiany w umowie ubezpieczenia prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub do Biura Obsługi Klienta, e-mail: bok@colonnade.pl.

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 276 26 00.

Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczynamy proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, wydajemy decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, decyzję wydajemy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy. Oddzwonimy i przedstawimy ofertę dopasowaną do potrzeb. Można również do nas zadzwonić pod numer 22 276 26 00. Wszystkich formalności dopełnimy podczas rozmowy. Nie ma potrzeby spotykania się z agentem ubezpieczeniowym, ani dostarczania wyników badań lekarskich.

Na pytania związane z ofertą korporacyjną odpowiedzą nasi dyrektorzy sprzedaży działający w większych miastach Polski:

Iwona Białogłowska – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Polska południowa

Ewelina Franczuk – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Polska zachodnia

Arkadiusz Obiegły – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Polska północna

Paweł Polniak – Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Dolny Śląsk

Marek Gurbała – Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych, Polska centralna

Jan Drożdż – Regionalny Koordynator Sprzedaży, Polska centralna

oraz

Katarzyna Michalczyk – Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych

Jacek Sidorowicz – Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych

Wojtek Jackowski – Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych.

Konsument ma prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów, zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  

Ponadto w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej przez Internet, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odszkodowanie wypłacamy, jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi z powodu:

  • Zachorowania ubezpieczonego na covid-19 i związanym z tym pobytem w szpitalu,
  • śmiercią członka rodziny ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży, w tym śmierć spowodowana zachorowaniem na covid-19,
  • objęciem ubezpieczonego i/lub współuczestnika podróży przez lokalne służby sanitarne obowiązkową kwarantanną lub izolacją, w zależności od wybranego wariantu.
  • odmową wpuszczenia na pokład samolotu ubezpieczonego i/lub współuczestnika podróży z powodu objawów infekcji wskazujących na zakażenie covid-19, w zależności od wybranego wariantu.

W pierwszej kolejności należy zadzwonić do Centrum Assistance: +48 22 483 39 70 i przekazać informacje o zdarzeniu.

Ubezpieczenie LIABILITY PROTECT obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczonego oraz  odpowiedzialność cywilną kontraktową ubezpieczonego.

Zgodnie z OWU CARGO PROTECT, kradzież z włamaniem, rabunek oraz kradzież łącznie ze środkiem transportu są objęte ochroną w ramach zakresu rozszerzonego i pełnego.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce w celu kontaktu.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu obsługi zgłoszenia. Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom (tj. podmiotowi obsługującemu stronę internetową Administratora, pośrednikom ubezpieczeniowym zajmującym się obsługą zgłoszeń) jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy.

 Dane osobowe przetwarzane są przez 30 dni lub do wycofania zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest umowne, jednakże podanie numeru telefonu jest konieczne w celu realizacji kontaktu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

Kontakt dla klientów indywidualnych

Biuro Obsługi Klienta 

poniedziałek–piątek 8.00-18.00

Tel.: +48 22 276 26 00 

E-mail: bok@colonnade.pl 

Kontakt dla firm

Biuro Obsługi Klienta Korporacyjnego

poniedziałek–czwartek 9.00-17.00 
piątek 9.00-16.00

Tel.: +48 22 528 51 00

E-mail: info@colonnade.pl 

Kontakt w sprawie szkód

Dział Obsługi Szkód Klientów Indywidualnych

poniedziałek–piątek 9.00-17.00

Tel.: +48 22 276 26 01


Dział Obsługi Szkód Klientów Korporacyjnych

poniedziałek–czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-16.00

Tel.: +48 22 528 51 00


Odwołania od decyzji w sprawie zgłoszonej szkody można zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

ul. Prosta 67

00-838 Warszawa

E-mail: szkody@colonnade.pl

Kontakt dla partnerów

W sprawie ubezpieczeń turystycznych

Katarzyna Michalczyk
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
Tel.: + 48 519 033 560
Katarzyna.Michalczyk@colonnade.pl


Jacek Sidorowicz
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
Tel.: + 48 785 801 976
Jacek.Sidorowicz@colonnade.pl


Wojciech Jackowski
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
Tel.: + 48 516 257 619
Wojciech.Jackowski@colonnade.pl


W sprawie rejestracji i zapisów na egzaminy KNF

rejestracjaKNF@colonnade.plKontakt do Rzecznika Klienta

Wsparcie Klientów w skomplikowanych i niestandardowych sprawach oferuje nasz Rzecznik Klienta.

rzecznik.klienta@colonnade.pl

Kliknij po więcej szczegółów oraz formularz.


Bezpośredni kontakt z zespołem Colonnade

Dane kontaktowe do poszczególnych osób dostępne tutaj.