Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

Biuro otwarte: pn.-czw. 9:00-17:00, pt. 9:00-16:00. Tel.: +48 22 528 51 00

Aby otrzymywać informacje o aktualnościach w Colonnade zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Colonnade Insurance S.A. w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego (m.in. prowadzenie newslettera, przekazywanie informacji o organizowanych szkoleniach oraz spotkaniach) poprzez przekazywanie informacji na podany adres e-mail.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego. W związku z powyższym celem Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, który stanowi uzasadniony interes administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Twoje dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy tj, po wygaśnięciu usprawiedliwionego celu administratora.

Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom (tj. podmiotowi obsługującemu stronę internetową Administratora oraz firmie zajmującej się rozsyłaniem wiadomości) jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne i dobrowolne.

Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 528 51 00 oraz wysyłając e-mail: informator@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce w celu kontaktu.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu obsługi zgłoszenia. Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom (tj. podmiotowi obsługującemu stronę internetową Administratora, pośrednikom ubezpieczeniowym zajmującym się obsługą zgłoszeń) jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy.

 Dane osobowe przetwarzane są przez 30 dni lub do wycofania zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest umowne, jednakże podanie numeru telefonu jest konieczne w celu realizacji kontaktu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

Kontakt dla klientów indywidualnych

Biuro Obsługi Klienta 

poniedziałek–piątek 8.00-18.00

Tel.: +48 22 276 26 00 

E-mail: bok@colonnade.pl 

Kontakt dla firm

Biuro Obsługi Klienta Korporacyjnego

poniedziałek–czwartek 9.00-17.00 
piątek 9.00-16.00

Tel.: +48 22 528 51 00

E-mail: info@colonnade.pl 

Kontakt w sprawie szkód

Dział Obsługi Szkód Klientów Indywidualnych

poniedziałek–piątek 9.00-17.00

Tel.: +48 22 276 26 01


Dział Obsługi Szkód Klientów Korporacyjnych

poniedziałek–czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-16.00

Tel.: +48 22 528 51 00


Odwołania od decyzji w sprawie zgłoszonej szkody można zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

ul. Prosta 67

00-838 Warszawa

E-mail: szkody@colonnade.pl

Kontakt dla partnerów

W sprawie ubezpieczeń turystycznych

Katarzyna Michalczyk
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
Tel.: + 48 519 033 560
Katarzyna.Michalczyk@colonnade.pl


Jacek Sidorowicz
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
Tel.: + 48 785 801 976
Jacek.Sidorowicz@colonnade.pl


Wojciech Jackowski
Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych
Tel.: + 48 516 257 619
Wojciech.Jackowski@colonnade.pl


W sprawie rejestracji i zapisów na egzaminy KNF

rejestracjaKNF@colonnade.plKontakt do Rzecznika Klienta

Wsparcie Klientów w skomplikowanych i niestandardowych sprawach oferuje nasz Rzecznik Klienta.

rzecznik.klienta@colonnade.pl

Kliknij po więcej szczegółów oraz formularz.


Bezpośredni kontakt z zespołem Colonnade

Dane kontaktowe do poszczególnych osób dostępne tutaj.