Solvency II

Rozporządzenia Solvency II, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. wymagały wprowadzenia nowych przepisów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji publicznych przez firmy ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej. Colonnade Insurance S.A. jest zobligowane do przygotowania corocznego Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej ("SFCR").

2023

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2023

Pobierz

2022

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2022

Pobierz

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2022

Pobierz

2021

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2021

Pobierz

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2021

Pobierz

2020

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2020

Pobierz

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2020

Pobierz

2019

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2019

Pobierz

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2019

Pobierz