Dopasowujemy ochronę do potrzeb różnych sektorów gospodarczych, tak aby jej zakresem objąć te aspekty działalności, które niosą za sobą ryzyko wyrządzenia szkód w środowisku.

oczyszczalnia ścieków, filtrowanie zanieczyszczonej wody, odzyskiwanie wody przydatnej do pica
Ochrona w razie wyrządzenia szkód w środowisku
Ubezpieczeniowe gwarancje środowiskowe