Ubezpieczeniowe gwarancje środowiskowe i wymóg artykułu 48a ustawy o odpadach.

Dlaczego warto?

Spełnienie wymogu

Ubezpieczeniowe gwarancje środowiskowe są odpowiedzą na wymóg  zabezpieczenia roszczeń zgodnie z artykułem 48a ustawy o odpadach.

Bezwarunkowa wypłata

Wypłata z gwarancji dla wskazanego w niej beneficjenta odbywa się bezwarunkowo – bez wyłączeń czy rozbudowanych ograniczeń zakresu ochrony.

Łatwość uzyskania gwarancji

Aby zawrzeć gwarancję ubezpieczeniową w Colonnade należy złożyć wniosek i po naszej ocenie podpisać umowę gwarancji.

Gwarancje środowiskowe

Działaj w zgodzie z artykułem 48a ustawy o odpadach.

Dla kogo?

O gwarancję środowiskową mogą ubiegać się podmioty, które działają w oparciu o pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Jest to produkt, który pomoże firmie przejść przez trudny proces weryfikacji w odpowiednim urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie wybranej działalności.

O produkcie

Co obejmuje gwarancja?

Zgodnie z artykułem 48a ustawy o odpadach przedsiębiorstwa, aby uzyskać lub przedłużyć  pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zobligowane są do zawarcia finansowego zabezpieczenia, tzw. „zabezpieczenia roszczeń” na wypadek sytuacji opisanych w ustawie, tzn. w sytuacji obowiązku poniesienia następujących kosztów:

  1. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach
  2. wykonania obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów


Najważniejsze cechy gwarancji ubezpieczeniowych

  • w pełni spełnia wymogi dla zabezpieczenia roszczeń opisane w artykule 48a ustawy o odpadach
  • wypłata z gwarancji dla wskazanego w niej beneficjenta odbywa się bezwarunkowo, tzn. w jej treści brak jest wyłączeń czy rozbudowanych ograniczeń zakresu ochrony
  • dokument gwarancji jest krótki, a jego treść jest prosta i klarowna.


Proces zawierania gwarancji środowiskowej

Krok pierwszy – złożenie wniosku o udzielenie gwarancji do Colonnade.

Krok drugi – finansowa ocena i decyzja Colonnade o możliwości przedstawienia propozycji zawarcia umowy o udzielenie gwarancji.

Krok trzeci – podpisanie umowy o udzielenie gwarancji i ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w umowie.

Ostatni krok – w którym już następuje wydanie dokumentu gwarancji to opłacenie składki.

Pytania i odpowiedzi

Colonnade posiada największe doświadczenie na polskim rynku w obszarze ubezpieczeń środowiskowych i jest ubezpieczycielem nr 1 w Polsce pod kątem liczby zawartych umów ubezpieczenia.

Colonnade Insurance SA, od początku swojej działalności, posiada rating siły finansowej na poziomie A- (tj. excellent), nadany przez agencję ratingową AM Best.

Colonnade umożliwia swoim klientom zawarcie rozwiązania pakietowego, tzn. uzyskanie pakietu gwarancji środowiskowej i ubezpieczenia środowiskowego z zastosowaniem atrakcyjnych zniżek.

Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz gwarancje środowiskowe_ocena finansowa

Pobierz

Kwestionariusz ubezpieczenie środowiskowe

Pobierz

Oświadczenie dodatkowe

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

oczyszczalnia ścieków, filtrowanie zanieczyszczonej wody, odzyskiwanie wody przydatnej do pica
Ochrona w razie wyrządzenia szkód w środowisku
OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Łukasz Jastrzębski

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2010 r. Od początku kariery zajmuję się zagadnieniami oceny ryzyka oraz rozwoju ubezpieczeń środowiskowych. Obecnie odpowiadam za rozwój i koordynację linii ubezpieczeń środowiskowych.

Gwarancje środowiskowe

Działaj w zgodzie z artykułem 48a ustawy o odpadach.