Colonnade Insurance S.A. w Europie Środkowej

Colonnade Insurance S.A. jest spółką ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life) zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą do grupy Fairfax i utworzoną w celu strategicznego rozszerzenia działalności ubezpieczeniowej Fairfax w Europie Środkowej i Wschodniej.

Posiadamy licencję na oferowanie 17 z 18 ustawowych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z wyjątkiem grupy 10 – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Nasza licencja uprawnia nas do prowadzenia działalności we wszystkich krajach członkowskich UE w ramach swobody świadczenia usług. Utrzymujemy obecnie i przewidujemy utrzymanie wysokiego współczynnika wypłacalności, znacznie przekraczającego wymagane poziomy.

Działalność Colonnade wspierają wiodący światowi reasekuratorzy o najsilniejszej pozycji finansowej, między innymi Swiss Re, Hanover Re, Munich Re, BRIT, AWAC, syndykat Lloyd's, AIG.

Prowadzimy działalność przez oddziały w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Słowacji oraz przez spółkę w Ukrainie, korzystając z pomocy zespołu ponad 450 doświadczonych specjalistów. Oferujemy produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych i od trzech lat posiadamy rating A-. Nasz kapitał zakładowy wynosi 9 500 000 EUR.

Każdy z oddziałów działa w sposób zdecentralizowany, zachowując silną kulturę wewnętrzną. Liderzy praktyk rynkowych wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniem pomiędzy oddziałami. Doświadczeni specjaliści stosują na swoich rynkach ukierunkowaną strategię underwritingową.

Kadra kierownicza

 • Peter Csakvari - Dyrektor Generalny
 • John Ockenden - Główny Aktuariusz i Dyrektor ds. Ryzyka
 • Andras Sellyei - Dyrektor Finansowy
 • Babette Chambre - Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami
 • Julien Immelé - Szef Audytu Wewnętrznego

Członkowie zarządu

 • Bijan Khosrowshahi - Prezes
 • Jean Cloutier - Członek Zarządu
 • Frederick Gabriel - Członek Zarządu
 • Leo de Waal - Członek Zarządu
 • Marnix Ernst Wielenga - Członek Zarządu

Grzegorz Kulik

Dyrektor Generalny  

Agata Grygorowicz

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych 

Paweł Żmudzki

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych i Grupowych 

Karina Dyksińska-Goc

Dyrektor Departamentu Operacji 

Michał Dunia

Dyrektor Finansowy

Maciej Winnincki

Dyrektor Działu Likwidacji Szkód 

Konrad Piech

Dyrektor Działu Prawnego  

Beata Bamburska 

Menedżer ds. Personalnych 

Jesteśmy częścią Fairfax  

Fairfax Financial Holdings Limited jest spółką holdingową w branży usług finansowych. Poprzez swoje spółki zależne jest zaangażowana w ubezpieczenia majątkowe i osobowe, reasekurację oraz zarządzanie inwestycyjne. 

Fairfax został założony w 1985 roku przez obecnego przewodniczącego i dyrektora generalnego V. Prema Watsę. Spółka jest prowadzona przez obecny zarząd od 1985 roku i ma swoją siedzibę w Toronto. Akcje holdingu Fairfax są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (symbol FFH oraz w USD symbol FFH.U.). 

Ubezpieczeniowe i reasekuracyjne spółki Fairfax prowadzą działalność w oparciu o decentralizację i autonomiczne zespoły zarządzające w poszczególnych krajach. Więcej informacji na temat holdingu znajduje się na stronie www.fairfax.ca 

Grupa Fairfax w liczbach

 • ponad 200 spółek zależnych 
 • 15 000 pracowników 
 • 30 krajów, w których oferujemy usługi 
 • 23,9 mld USD składki w 2021 r. 
 • Uczciwość i rzetelność
  W naszych relacjach to kluczowe elementy niepodlegające żadnym kompromisom.
 • Ukierunkowanie na wyniki
  Jesteśmy ukierunkowani na wyniki, a nie na wewnętrzną politykę.
 • Lojalni gracze jednego zespołu
  Jesteśmy zespołem bez wielkich ego. Cenimy lojalność wobec Grupy Fairfax i wobec naszych współpracowników.
 • Pracujemy ciężko, ale nie kosztem naszych rodzin 
  Wierzymy, że ciężka praca nie wyklucza dobrej zabawy.
 • Przedsiębiorczość 
  Zachęcamy do podejmowania skalkulowanego ryzyka. Porażki są naturalnym elementem każdej działalności. Zawsze wyciągamy z nich wnioski.
 • Uczymy się na naszych błędach 
  Poszukujemy możliwości, chronimy kapitał przed negatywnymi skutkami decyzji. Ograniczamy ryzyko.