Colonnade Insurance S.A. w Europie Środkowej

Colonnade Insurance S.A. jest spółką ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life) zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą do grupy Fairfax i utworzoną w celu strategicznego rozszerzenia działalności ubezpieczeniowej Fairfax w Europie Środkowej i Wschodniej.

Posiadamy licencję na oferowanie 17 z 18 ustawowych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z wyjątkiem grupy 10 – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Nasza licencja uprawnia nas do prowadzenia działalności we wszystkich krajach członkowskich UE w ramach swobody świadczenia usług. Utrzymujemy obecnie i przewidujemy utrzymanie wysokiego współczynnika wypłacalności, znacznie przekraczającego wymagane poziomy.

Działalność Colonnade wspierają wiodący światowi reasekuratorzy o najsilniejszej pozycji finansowej, między innymi Swiss Re, Hanover Re, Munich Re, SCOR and Everest Re, Aspen Re, syndykat Lloyd's.

Prowadzimy działalność przez oddziały w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Słowacji oraz przez spółkę w Ukrainie, korzystając z pomocy zespołu ponad 500 doświadczonych specjalistów. Oferujemy produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych i od trzech lat posiadamy rating A-. Nasz kapitał zakładowy wynosi 9 500 000 EUR.

ilustracja mapy Europy z zaznaczonymi krajami: Luksemburg, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Ukraina

Każdy z oddziałów działa w sposób zdecentralizowany, zachowując silną kulturę wewnętrzną. Liderzy praktyk rynkowych wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniem pomiędzy oddziałami. Doświadczeni specjaliści stosują na swoich rynkach ukierunkowaną strategię underwritingową.

Kadra kierownicza

 • Peter Csakvari - Dyrektor Generalny
 • John Ockenden - Główny Aktuariusz i Dyrektor ds. Ryzyka
 • Andras Sellyei - Dyrektor Finansowy
 • Babette Chambre - Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami
 • Julien Immelé - Szef Audytu Wewnętrznego

Członkowie zarządu

 • Bijan Khosrowshahi - Prezes Zarządu
 • Jean Cloutier - Członek Zarządu
 • Peter Csakvari - Członek Zarządu
 • Frederick Gabriel - Członek Zarządu
 • Leo de Waal - Członek Zarządu
 • Marnix Ernst Wielenga - Członek Zarządu

Grzegorz Kulik

Dyrektor Generalny  

Grzegorz Kulik w marynarcie i krawacie w czerwone paski

Agata Grygorowicz

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych 

Agata Grygorowicz w czarnej marynarce z dłonią przy szyi

Paweł Żmudzki

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych i Grupowych 

Paweł Żmudzki w marynarce i bordowym krawacie

Karina Dyksińska-Goc

Dyrektor Departamentu Operacji 

Karina Dyksińska-Goc z lekkim uśmiechem patrzy w obiektyw

Michał Dunia

Dyrektor Finansowy

Michał Dunia z założonymi rękami i lekkim uśmiechem na twarzy

Sabina Słuszkiewicz

Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód

Konrad Piech

Dyrektor Działu Prawnego  

Konrad Piech zbliżenie na twarz, ubrany w marynarke i krawat w kratkę

Beata Bamburska 

Menedżer ds. Personalnych 

Jesteśmy częścią Fairfax  

Fairfax Financial Holdings Limited jest spółką holdingową w branży usług finansowych. Poprzez swoje spółki zależne jest zaangażowana w ubezpieczenia majątkowe i osobowe, reasekurację oraz zarządzanie inwestycyjne. 

Fairfax został założony w 1985 roku przez obecnego przewodniczącego i dyrektora generalnego V. Prema Watsę. Spółka jest prowadzona przez obecny zarząd od 1985 roku i ma swoją siedzibę w Toronto. Akcje holdingu Fairfax są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (symbol FFH oraz w USD symbol FFH.U.). 

Ubezpieczeniowe i reasekuracyjne spółki Fairfax prowadzą działalność w oparciu o decentralizację i autonomiczne zespoły zarządzające w poszczególnych krajach. Więcej informacji na temat holdingu znajduje się na stronie www.fairfax.ca 

Grupa Fairfax w liczbach

 • ponad 200 spółek zależnych 
 • 15 000 pracowników 
 • 30 towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
 • 28,9 mld USD składki w 2023 r. 

Nasze wartości

 • Uczciwość i rzetelność są niezbędne we wszystkich naszych relacjach i nigdy z nich nie zrezygnujemy.
 • Jesteśmy zorientowani na wyniki – nie uprawiamy polityki.
 • Jesteśmy graczami zespołowymi – nie mamy wybujałego „ego".  Stawiamy na dialog, a nie na konfrontacje. Cenimy lojalność – wobec Fairfax i wobec naszych kolegów.
 • Pracujemy ciężko, ale nie kosztem naszych rodzin.
 • Zawsze szukamy okazji biznesowych, ale kładziemy nacisk na bezpieczeństwo naszych przedsięwzięć i szukamy sposobów na zminimalizowanie utraty kapitału.
 • Postępujemy zgodnie ze złotą zasadą: traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
 • Jesteśmy przedsiębiorczy. Zachęcamy do podejmowania skalkulowanego ryzyka. Możemy popełniać błędy, ale powinniśmy się na nich uczyć.
 • Nigdy nie postawimy pojedynczych przedsięwzięć ponad długoterminowe dobro firmy.
 • Wierzymy, że należy się dobrze bawić – także w pracy!