Dlaczego warto?

Spokój przed wyjazdem

Wyjazd opłacony z wyprzedzeniem wraz z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji, to spokój nawet w razie konieczności zmiany planów.

Zwrot wydatków

Ubezpieczenie pokrywa wydatki poniesione w związku z rezygnacją z podróży, przerwaniem podróży, ze zmianą rezerwacji,  dopłatą za pokój jednoosobowy w przypadku, gdy współuczestnik podróży z niej zrezygnuje w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Rezygnacja w razie covid-19

Ubezpieczenie pokrywa wydatki poniesione w związku z anulowaniem wyjazdu w razie nagłego zachorowania, w tym zachorowania na covid-19.

Spokój na długo przed wyjazdem

Zaplanuj podróż z wyprzedzeniem, opłać koszty i nie martw się na zapas kosztami odwołania wyjazdu.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie kierujemy zarówno do osób planujących podróż z wyprzedzeniem, jak i do miłośników last minute.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Ubezpieczenie można kupić po zawarciu umowy lub wpłaceniu pierwszej należności: 
  • w ciągu 14 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni od daty zawarcia umowy podrózy,
  • w tym samym dniu, gdy od daty zawarcia umowy podróży do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni.
 • 24 powody rezygnacji – w wariancie najwyższym
 • Pokrycie kosztów rezygnacji w wyniku zachorowania na covid-19
 • Pokrycie kosztów rezygnacji nawet w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej, w zależności od wybranego wariantu – bez konieczności opłacenia dodatkowej składki
 • Pokrycie kosztów rezygnacji w związku ze zdarzeniem losowym w miejscu stałego zamieszkania.
 • Ubezpieczenie obowiązuje do dnia wyjazdu
 • Zwracamy do 100% poniesionych kosztów imprezy turystycznej lub rezerwacji
 • Brak udziałów własnych, nawet w przypadku wyboru wariantu najwyższego
 • Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu zawsze pod ręką, dzięki „Karcie w podróży


Co obejmuje ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie pokrywa wydatki poniesione w związku z rezygnacją z podróży, przerwaniem podróży, ze zmianą rezerwacji czy dopłatą za pokój jednoosobowy w przypadku, gdy Twój współuczestnik podróży z niej zrezygnuje. Pokrywa także zwrot kosztów transportu na miejsce imprezy turystycznej, gdy spóźnisz się na transport przewidziany w umowie z biurem podróży. 


Więcej o ubezpieczeniu

Ubezpieczenia podróżne, w ramach których ochroną objęta jest rezygnacja z podróży, stają się coraz bardziej popularne. Od pandemii koronawirusa, która drastycznie zmieniła plany niemal całego świata i wpłynęła również na sposób podróżowania, na podpisanie umowy ubezpieczenia rezygnacji z podróży decydują się niemal wszyscy. Zachęcają do tego również biura podróży, ponieważ posiadanie ubezpieczenia chroni klientów w razie niespodziewanych sytuacji, które uniemożliwiają podróż. Z ubezpieczenia rezygnacji z podróży może skorzystać każdy. Przeznaczone jest do osób, które planują podróż z dużym wyprzedzeniem oraz dla klientów wybierających wakacje last minute.


Czy warto podpisać ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

Oczywiście, że tak! Rezygnacja z podróży w wyniku nieprzewidzianych wydarzeń może dotyczyć każdego. Zdarza się, że nawet w przypadku najbardziej wyczekiwanego i długo planowanego wyjazdu musimy zrezygnować z podróży, np. ze względów rodzinnych. W takiej sytuacji warto skorzystać z ochrony ubezpieczenia podróżnego, które zapewnia w takiej sytuacji zwrot poniesionych już wydatków. Jakiego typu wydatki obejmuje wynikająca z polisy ochrona? Ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje wydatki poniesione w związku z rezygnacją z podróży, przerwaniem podróży w czasie jej trwania, koszty zmiany rezerwacji oraz dopłatę za pokój jednoosobowy, kiedy współuczestnik wyjazdu musi zrezygnować z niego ze względu na nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek. Warto podkreślić, że ubezpieczenie Rezygnacja Z Podróży od Colonnade pokrywa również wydatki wynikające z anulowania wyjazdu w razie nagłego zachorowania, również zachorowania na covid-19.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia kosztów rezygnacji, różne będą świadczenia wypłacane w ramach ochrony ubezpieczeniowej. W najpełniejszym wariancie All Risk zwrot kosztów rezygnacji z podróży oraz kosztów przerwania podróży może wynieść nawet 45 000 zł! Maksymalny zwrot w przypadku kosztów zmiany rezerwacji podróży to 2 000 zł, koszt dopłaty za pokój jednoosobowy – 1 200 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie All Risk obejmuje również koszty transportu na miejsce imprezy turystycznej, gdy spóźnisz się na transport przewidziany w umowie z biurem podróży. Najwyższy wariant ubezpieczenia Rezygnacja z podroży obejmuje aż 24 powody rezygnacji!


Kiedy i gdzie podpisać ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Umowę na ubezpieczenie kosztów rezygnacji możesz podpisać tuż po zawarciu umowy z biurem podróży lub po wpłaceniu pierwszej należności za wyjazd. Jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało mniej niż 30 dni, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. ubezpieczeń jeszcze tego samego dnia. Jeżeli podróż zacznie się najwcześniej 30 dni po podpisaniu umowy – na zawarcie umowy obejmującej ochroną koszty rezygnacji z podróży masz 14 dni. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży będzie obowiązywać do dnia wyjazdu. W ramach ochrony ubezpieczeniowej Colonnade zwraca do 100% kosztów poniesionych w wyniku rezygnacji z imprezy turystycznej lub rezerwacji.

Umowę na ubezpieczenie kosztów rezygnacji zawrzesz równie szybko, jak inne ubezpieczenia Colonnade. Zależy nam na wygodzie i bezpieczeństwie klientów, dlatego udostępniamy różne formy kontaktu. Jeżeli zależy Ci na jak najszybszym zawarciu umowy na ubezpieczenie kosztów rezygnacji (szczególnie w przypadku wyjazdów last minute), zadzwoń pod numer telefonu 22 276 26 02. Biuro Obsługi Klienta Colonnade jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Możesz też zostawić Twoje dane w formularzu kontaktowym albo wysłać wiadomość na adres: bok@colonnade.pl i poczekać na telefon od naszego specjalisty. Umowę na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zawrzesz bezpiecznie przez telefon, po zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami oferty. Dokumenty ubezpieczenia i potrzebne informacje prześlemy Ci drogą elektroniczną. Wystarczy, że wpłacisz składkę, a będziesz mógł cieszyć się ochroną zapewnianą przez ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.


A może ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży wykupisz online?

Wykupiłeś wyjazd last minute poza godzinami pracy Biura Obsługi Klientów? Nie martw się – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży wykupisz również online. Po prostu wybierz odpowiedni rodzaj ubezpieczenia, podaj datę początkowa i końcową oraz wybierz kraje, które planujesz odwiedzić. Uwzględnij też kraje tranzytowe, przez które będziesz podróżował do końcowego celu. Określ również liczbę osób, które ma objąć ubezpieczenie (maksymalnie 50 osób) i podaj ich wiek. W formularzu możesz wpisać też posiadany kod rabatowy, który obniży koszt ubezpieczenia.

W kolejnych krokach będziesz mógł dokonać kalkulacji ubezpieczenia i wybrać interesujący Cię wariant. Konieczne będzie podanie danych osobowych ubezpieczanych osób. Pamiętaj, aby zrobić to bardzo dokładnie i zweryfikować podane dane, ponieważ nawet niewielki błąd w tym zakresie może spowodować trudności. Pozostanie Ci już tylko dokonanie płatności za ubezpieczenie. Do wyboru masz wygodne płatności online – cały proces jest szybki, prosty, a przede wszystkim klarowny. W każdej chwili możesz zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia i zweryfikować, który wariant ubezpieczenia chcesz wybrać.


Co wyróżnia ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży od Colonnade?

Przygotowując zakres ubezpieczenia podróży oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży wzięliśmy pod uwagę różne rodzaje zdarzeń losowych, które mogą wymagać odwołania nawet najbardziej wyczekiwanego wyjazdu. Świadczenie w ramach polisy wypłacimy, gdy rezygnacja z wyjazdu albo jego przerwanie nastąpiło w wyniku nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej lub współuczestnika podróży skutkującym hospitalizacją. Odszkodowanie otrzymasz również wtedy, gdy powodem rezygnacji będzie ciężka choroba ubezpieczonego lub współuczestnika podróży skutkująca pobytem w szpitalu (również za sprawą covid-19). Powodem do wypłaty świadczenia w ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży będzie również nieszczęśliwy wypadek lub choroba członka rodziny ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży, skutkujące hospitalizacją.

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie zdarzenia uprawniające do zwrotu kosztów są wymienione w OWU w Artykule 4. Przeczytaj ten dokument przed wykupieniem ubezpieczenia, aby poznać pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej – w tym jej wyłączenia i ograniczenia.

Odszkodowanie wypłacamy, jeśli rezygnacja z podróży, przerwanie podróży, zmiana rezerwacji podróży, dopłata za pokój jednoosobowy, zostały spowodowane m.in.:

 • nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego lub współuczestnika podróży skutkującym hospitalizacją,
 • ciężką chorobą ubezpieczonego lub współuczestnika podróży skutkującą pobytem w szpitalu (w tym covid-19),
 • nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą członka rodziny ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży skutkującymi hospitalizacją (w tym covid-19)

Odszkodowanie wypłacamy, jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi z powodu:

 • Zachorowania ubezpieczonego na covid-19 i związanym z tym pobytem w szpitalu,
 • śmiercią członka rodziny ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży, w tym śmierć spowodowana zachorowaniem na covid-19,
 • objęciem ubezpieczonego i/lub współuczestnika podróży przez lokalne służby sanitarne obowiązkową kwarantanną lub izolacją, w zależności od wybranego wariantu.
 • odmową wpuszczenia na pokład samolotu ubezpieczonego i/lub współuczestnika podróży z powodu objawów infekcji wskazujących na zakażenie covid-19, w zależności od wybranego wariantu.

W pierwszej kolejności należy wypełnić zgłoszenie szkody, najlepiej online na niniejszej stronie internetowej.

Pobierz cyfrową kartę assistance na telefon. Pakiet informacji o ubezpieczeniu będzie zawsze pod ręką.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży 1.04.2022

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego z aneksem TRAVEL PROTECT kosztów rezygnacji z wyjazdu 3.09.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego TRAVEL PROTECT kosztów rezygnacji z wyjazdu 2.11.2017

Pobierz

Formularz ustanawiania i zmiany beneficjenta

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

wyjazdy turystyczne w tropikalne egzotyczne kraje, pani na tle łódek
Kompleksowa ochrona i wysokie sumy ubezpieczenia

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 276 26 00

Biuro Obsługi Klienta czynne:

pon.–pt. 8.00–18.00

Kup online

Wybierz odpowiedni rodzaj ubezpieczenia, dostosuj je do swoich potrzeb i ciesz się wyjazdem.

Kupuję →

Napisz

Napisz do nas maila na adres: bok@colonnade.pl lub wypełnij i prześlij formularz kontaktowy

Przejdź do formularza →
Spokój na długo przed wyjazdem

Zaplanuj podróż z wyprzedzeniem, opłać koszty i nie martw się na zapas kosztami odwołania wyjazdu.