Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych

Dlaczego warto?

Szeroka ochrona

Szeroka ochrona uczniów i pracowników placówek oświatowych przed konsekwencjami finansowymi szeregu nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń.

24 godziny

Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Rzetelność i świadomość

Posiadanie ubezpieczenia jest widocznym przejawem dbałości o uczniów i rodziców poprzez zapewnienie solidnego, zindywidualizowanego ubezpieczenia.

Zapewnij ochronę podopiecznym

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się także w szkole.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie skierowane jest do dzieci (ich rodziców) i młodzieży, studentów, a także pracowników placówek oświatowych i wychowawczych.

O produkcie

Cechy i zalety:

 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa 24 godziny na dobę w okresie ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia na całym świecie.
 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w szerokim zakresie ochrony na wysokie sumy ubezpieczenia – np. uszczerbek na zdrowiu nawet do – 100 000 PLN.
 • Wysoki limit na leczenie po nieszczęśliwym wypadku – nawet 30 000 PLN.
 • Oddzielny limit (ryzyko) na koszty rehabilitacji.
 • Dodatkowe świadczenie w wysokości 100% SU w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – jeśli nieszczęśliwy wypadek  nastąpił na terenie placówki oświatowej.
 • Dodatkowe świadczenie w wysokości 50% SU w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny.
 • Wsparcie assistance medycznego po nieszczęśliwym wypadku.
 • Wsparcie w przypadku zdarzeń związanych ze światem internetu (ochrona w sieci).
 • Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w związku z COVID-19.
 • Podwojenie wypłaty z tytułu świadczenia szpitalnego w przypadku pobytu na OIOM,
 • Szeroki katalog w ramach świadczenia poważnych zachorowań (17 jednostek chorobowych).
 • Odpowiedzialność za omdlenia – rozumiane jako samoistnie ustępująca, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego, która doprowadza do upadku i występuje na skutek niedotlenienia mózgu.
 • W zakresie podstawowym ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach uczestnictwa w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i po­zaszkolnych klubów sportowych.
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia nauczycieli i personelu placówki.
 • Możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10% uczniów, którym sytuacja materialna nie pozwala na wykupienie ubezpieczenia (w przypadku formy grupowej ubezpieczenia).
 • Uproszczone procedury likwidacji szkód i wypłaty świadczeń.

Co obejmuje ubezpieczenie?

W podstawowym zakresie ochrony: 

 • śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia)
 • śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie placówki oświatowej (100% sumy ubezpieczenia – świadczenie dodatkowe)
 • śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (50% sumy ubezpieczenia – świadczenie dodatkowe)
 • śmierć rodzica osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej
 • assistance medyczny

W rozszerzonym zakresie ochrony: 

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • koszty leczenia skutków NW
 • koszty rehabilitacji skutków NW
 • koszty operacji plastycznych skutków NW
 • koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW
 • świadczenie z tytułu poparzeń na skutek NW
 • świadczenie szpitalne z tytułu NW
 • świadczenie szpitalne z tytułu choroby (ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19)
 • okaleczenie i oszpecenie twarzy na skutek NW
 • świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu na skutek NW
 • koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu
 • koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych
 • koszty wycieczki szkolnej
 • wsparcie na edukację dziecka
 • koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka (ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19. Dotyczy przyjęcia do szpitala w związku z chorobą)
 • świadczenie edukacyjne
 • świadczenie bólowe
 • świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta w tym owady
 • świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza
 • zawał serca i udar mózgu – rozszerzenie zakresu
 • poważne zachorowanie
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniowskich
 • ochrona w sieci

Pytania i odpowiedzi

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Nie, ochrona jest świadczona całodobowo – obejmuje wypadki w szkole, jak i poza nią (w życiu prywatnym).

Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na postawie przedstawionych dokumentów medycznych oraz tabeli świadczeń stanowiącej załącznik nr 1 do OWU.

Wysokość świadczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa (uszczerbek na zdrowiu) wyliczana jest w oparciu o wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokość sumy ubezpieczenia.

Najlepiej jak najwyższą ponieważ im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy tym na wyższe świadczenie możemy liczyć w razie nieszczęśliwego wypadku. Np. w trakcie zajęć wychowania fizycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku w następstwie którego dziecko doznało złamania kości śródstopia, skutkującego 6% uszczerbkiem na zdrowiu. Dziecko było objęte ochroną ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na częściowe trwałe inwalidztwo w wysokości 15 000 zł. Świadczenie z ubezpieczenia NNW wyniosło 900 zł. Gdyby rodzicie kupili ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia np. 60 000 zł, świadczenie byłoby na poziomie 3 600 zł.

Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku zaistnienia zdarzenia. Poza świadczeniem z tytułu całkowitego oraz częściowego inwalidztwa (uszczerbek na zdrowiu), warto pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony o ubezpieczenie: kosztów leczenia, świadczenia szpitalnego z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby, kosztów wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych, czy też poważnego zachowania.

Nie, uprawianie sportu związane z finansowym wynagrodzeniem lub uzyskiwaniem stypendiów sportowych nie jest objęte ochroną.

Ochrona w sieci to przede wszystkim pomoc w konfiguracji blokady rodzicielskiej, monitorowanie Internetu w zakresie ewentualnych publikacji na temat osoby ubezpieczonej, wsparcie w zakresie usunięcia oraz zatrzymania rozprzestrzeniania się publikacji na temat osoby ubezpieczonej, a także wsparcie psychologa.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT - Program NNW 04.04.23

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT - Program NNW 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 2022/2023 1.04.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 26.02.21

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 15.03.19

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 19.04.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia SCHOOL PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
budynki nieruchomości komercyjnycj, budynki usługowe, budynki handlowe
Ochrona właścicieli i zarządców przed konsekwencjami zdarzeń losowych
dwie kobiety idą z walizkami po korytarzu na lotnisku
Ochrona podczas wyjazdu za granicę

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Ewelina Kołodziejek

Z ubezpieczeniami związana jestem od 2007 roku. W ciągu tych lat nabrałam doświadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (ubezpieczenia komunikacyjne, podróżne i  NNW). Specjalizuję się w grupowych ubezpieczeniach osobowych, zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków jak i turystycznych.

Zapewnij ochronę podopiecznym

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki wypadków, które zdarzają się także w szkole.