Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych

Dlaczego warto?

Biura i galerie

Ubezpieczenie chroni właścicieli i zarządców obiektów – centrów handlowych czy biurowców, urządzeń i wyposażenia przed konsekwencjami finansowymi niekorzystnych zdarzeń losowych.

Rozszerzenie – utrata „czynszu brutto”

Odpowiedzialność ubezpieczyciela może zostać rozszerzona, o dodatkowe koszty ponoszone w związku z koniecznością utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.

Wsparcie wizerunku

Posiadanie ubezpieczenia buduje wiarygodność i zaufanie wśród klientów i partnerów.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych zostało stworzone dla właścicieli i  zarządców obiektów handlowych lub biurowych, którym zależy na bezpieczeństwie finansowym inwestycji.

O produkcie

Cechy i zalety

Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko finansowe działalności zarządcy czy właściciela nieruchomości.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa bazuje na formule „od wszystkich ryzyk”, czyli obejmuje każde zdarzenie, które powoduje utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i/lub innych ustaleniach umowy. Do takich zdarzeń zaliczają się między innymi kradzież z włamaniem, dewastacja, czy awaria maszyn budynkowych.

Ubezpieczeniem objęty jest szeroki zakres zdarzeń, m.in.:

  • kradzież z włamaniem
  • dewastacja
  • stłuczenie szyb
  • awaria maszyn budynkowych
  • utrata zysku w wyniku awarii maszyn
  • strajki, zamieszki i niepokoje społeczne

Rozszerzenie zakresu

Odpowiedzialność ubezpieczyciela może być rozszerzona, w ramach limitów ustalonych w umowie ubezpieczenia, o dodatkowe koszty ponoszone w związku z koniecznością utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Rozszerzenie zakresu o ryzyko utraty „czynszu brutto” pozwala zrekompensować straty spowodowane brakiem możliwości osiągania wpływów z najmu posiadanych lub administrowanych powierzchni komercyjnych, będącym następstwem szkody w mieniu.

Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć m.in. o:

  • tymczasową naprawę
  • koszty na ochronę przeciwpożarową
  • opłaty licznikowe
  • odtworzenie danych elektronicznych
  • modernizacji instalacji tryskaczowej
  • poszukiwanie wycieku
  • nieupoważnione zużycie mediów
  • odnowienie nawierzchni
  • rewitalizacja gruntów
  • usuwanie gniazd

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte między innymi:

 • budynki i budowle
 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie i inne mienie należące do właścicieli obiektów
 • dodatkowe koszty, które mogą powstać w następstwie szkody w ubezpieczonym mieniu
 • czynsz brutto osiągany przez właściciela obiektu komercyjnego z tytułu najmu powierzchni

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU REAL ESTATE PROPERTY PROTECT, klauzula katastrofy budowlanej nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach, których wiek przekracza 50 lat.

Zgodnie z OWU REAL ESTATE PROPERTY PROTECT, standardowe rozszerzenie obejmuje ochroną koszty poniesione z tytułu wymiany lub naprawy kluczy i zamków, jednak do określonego w umowie ubezpieczenia limitu.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia REAL ESTATE PROPERTY PROTECT 1.07.17

Pobierz

Procedury dla obiektów czasowo wyłączonych z użytkowania

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
grupa pracowników w holu w biurowcu, przerwa w pracy
Ochrona pracowników przed konsekwencjami NW
dzieci w wieku szkolnym biegna po łące, bezpieczna zabawa dzieci i młodzieży
Chroni uczniów i pracowników placówek oświatowych

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Robert Jedut

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2012 r. Specjalizuję się w ocenie ryzyka ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw oraz terroryzmu i sabotażu.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.