Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Dlaczego warto?

Szeroka ochrona

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Ubezpieczenie pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku lub zleceniodawcy w zakresie określonym w umowie.

Odpowiedź na specyficzne ryzyka

Działalność każdej firmy jest narażona na różne, trudne do przewidzenia niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie OCS jest odpowiedzią na specyficzne ryzyka związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w branży spedycyjnej.

Rozszerzenia

Istnieje możliwość rozszerzenia umowy o ochronę dopasowaną do potrzeb i charakteru działalności przedsiębiorstwa.

Przyjmujesz mienie do obsługi TSL?

Ubezpiecz się na wypadek szkody i roszczeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla spedytorów lub przewoźników wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających im mienie do obsługi transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL). Spedytor i przewoźnik jako organizator całego procesu logistycznego jest narażony na szereg ryzyk, a co za tym idzie także na szereg szkód  i roszczeń ze strony swoich klientów.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ubezpieczenia OCS w Colonnade to kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa na jednej polisie w ramach zawartych wszystkich umów spedycji z kontrahentami.
  • Każdej polisie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów. Certyfikat ten nie zawiera danych finansowych.
  • Colonnade posiada dedykowany zespół likwidacji szkód transportowych oraz współpracuje z wyspecjalizowanymi w tego typu ryzykach komisarzami awaryjnymi TOGHRA, których dane kontaktowe są wskazane w każdej polisie.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (rozdział: Umowa spedycji).

Istnieje możliwość rozszerzenia umowy o ochronę ubezpieczeniową szkód:

  • w kontenerach, paletach, platformach, opakowaniach i pojemnikach,
  • wynikających z rażącego niedbalstwa,
  • powstałych w wyniku rozmrożenia i niezachowania temperatury przewozu,
  • mogących rodzić roszczenia przeciwko pracownikom, osobom związanym z przedsiębiorstwem, członkom rodziny właścicieli przedsiębiorstwa lub podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczającym.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU LOGISTICS PROTECT, umowa spedycji to umowa zobowiązująca spedytora do wykonania za wynagrodzeniem, w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa, wysyłania lub odbioru przesyłki (powierzonego mienia) albo do wykonywania innych usług związanych z jej przewozem.

Zgodnie z OWU LOGISTICS PROTECT, w razie powstania szkody ubezpieczający i ubezpieczony są zobowiązani pisemnie zawiadomić Colonnade w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody.

Dokumenty do pobrania

Karta produktu LOGISTICS PROTECT

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

przewoźnik drogowy, kierowca tira
Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego
grupa pracowników w holu w biurowcu, przerwa w pracy
Ochrona pracowników przed konsekwencjami NW

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Maciej Specjalski

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2012 r. i przez pierwsze lata pracy zajmowałem się likwidacją szkód oraz sprzedażą ubezpieczeń majątkowych. Od 2014 r. specjalizuję się w ocenie ryzyka i sprzedaży ubezpieczeń transportowych.

Przyjmujesz mienie do obsługi TSL?

Ubezpiecz się na wypadek szkody i roszczeń.