Ubezpieczenie władz spółki

Dlaczego warto?

Wsparcie władz spółek w podejmowaniu decyzji

Ubezpieczenie D&O PROTECT ma zapewnić członkom Zarządu i Rad Nadzorczych swobodę działania i wesprzeć w procesie podejmowania strategicznych decyzji, gwarantując ochronę  prywatnego majątku przed konsekwencjami nieprawidłowych działań związanych z pełnieniem funkcji zarządczych lub nadzorczych w spólce.

Budowa dobrego wizerunku firmy

Posiadanie ubezpieczenia D&O ma pozytywny wpływ na wizerunek spółki w oczach partnerów biznesowych.

Profesjonalna pomoc lidera na rynku ubezpieczeń D&O w Polsce

Dedykowany zespół w Colonnade specjalizuje się w ubezpieczeniach finansowych, zarówno na etapie zawarcia umowy jak i na etapie likwidacji szkód współpracując w tym zakresie z czołowymi kancelariami prawnymi w Polsce.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone dla podmiotów działających w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółdzielni, fundacji czy stowarzyszeniu. Ubezpieczenie D&O PROTECT oferujemy zarówno spółkom prywatnym, jak i publicznym oraz państwowym.

O produkcie

Cechy i zalety

Decyzje podejmowane przez członków Zarządu i Rad Nadzorczych mają wpływ na przedsiębiorstwa jak i życie prywatne tych osób, ponieważ odpowiadają oni całym własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe. 

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej.
 • Ochroną objęci są członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Prokurenci, Spadkobiercy oraz Współmałżonkowie.
 • Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów obrony prawnej oraz środki na wypłatę odszkodowań.


Co obejmuje ubezpieczenie?

D&O PROTECT chroni prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin, oraz samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Ubezpieczenie uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Dlatego posiadanie ubezpieczenia D&O PROTECT zwiększa bezpieczeństwo finansowe spółki oraz jej wiarygodność w oczach kontrahentów.


Ubezpieczenie pokrywa między innymi:

 • koszty obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych
 • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody
 • ochrona dla spółki w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych
 • pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego
 • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania oddzielnych polis
 • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki
 • pokrycie grzywien i kar administracyjnych nałożonych na osoby ubezpieczone
 • oraz wiele innych


Więcej o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie władz spółki, jakim jest D&O PROTECT, chroni prywatny majątek osób podejmujących najważniejsze decyzje w instytucjach i przedsiębiorstwach. To znakomite rozwiązanie dla podmiotów działających w formie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń. Ubezpieczenie władz spółki zwiększa prestiż firmy, poprawiając jej bezpieczeństwo i wiarygodność wśród współpracowników i klientów.


Jakie zalety ma ubezpieczenie władz spółki?

Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych za podejmowane decyzje (lub ich brak) odpowiadają również prywatnym majątkiem. Ubezpieczenie władz spółki to sposób na ochronę osobistej własności. Zawierane jest przez spółkę, spółdzielnię, stowarzyszenie lub fundację, które stanowią podmiot ubezpieczający. Świadczenie otrzymane dzięki zawarciu umowy może być naprawdę wysokie – najwyższa wypłacona w ramach ubezpieczenia władz spółki rekompensata wyniosła aż 15 milionów złotych.


Dlaczego warto posiadać D&O PROTECT?

Dzięki polisie osoby podejmujące istotne decyzje nie będą obawiać się ewentualnych konsekwencji, a rozwój spółki, fundacji lub stowarzyszenia znacznie przyspieszy. Ubezpieczenie władz spółki jest obsługiwane przez zespół specjalistów Colonnade, który na stałe współpracuje z czołowymi polskimi kancelariami prawnymi, dzięki czemu doskonale porusza się we wszelkich aktualizacjach przepisów prawnych.


Kogo dotyczy ubezpieczenie władz spółki?

Ochroną objęci są nie tylko członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej firmy, ale także prokurenci, pracownicy, którzy pełnią funkcje nadzorcze i zarządcze, główny księgowy i inne osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe przedsiębiorstwa lub instytucji, spadkobiercy i współmałżonkowie oraz spółka, w zakresie roszczeń wynikających z papierów wartościowych, odpowiedzialności solidarnej, a przy odpowiednim rozszerzeniu – również roszczeń z tytułu naruszenia praw pracowników.

D&O PROTECT jest skierowane do spółek niezależnie od ich wielkości, bowiem problem roszczeń zewnętrznych lub wewnętrznych może dotyczyć każdej organizacji. Co więcej, proces podejmowania decyzji w mniejszych spółkach ma zazwyczaj mniej szczebli, trudniej zatem precyzyjnie przewidzieć wszystkie ryzyka wynikające z konkretnych decyzji. Warto więc rozważyć zawarcie umowy na ubezpieczenie władz spółki, by w razie wystąpienia roszczenia nie martwić się o utratę prywatnego majątku.


Co obejmuje ubezpieczenie władz spółki?

W ramach umowy pokryte zostaną między innymi: koszty obrony prawnej przed roszczeniem, wypłaty odszkodowań (zarówno zasądzonych przez sąd, jak i wynikających z podpisanej ugody), grzywny i kary administracyjne, koszty postępowania przygotowawczego czy ochrona członków władz spółek zależnych. Zawarcie umowy ma na celu zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań podmiotom występującym z roszczeniem.

Ubezpieczenie władz spółki dotyczy sprawowanych funkcji kierowniczych, nadzorczych i zarządczych w obrębie spółki i nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej. Jeżeli roszczenie dotyczy szkód osobowych lub rzeczowych, ubezpieczenie pokryje wyłącznie koszty obrony.

Pytania i odpowiedzi

Ochroną są objęci:

 • członkowie Zarządu
 • członkowie Rady Nadzorczej
 • prokurenci
 • pracownicy pełniący funkcje zarządcze lub nadzorcze
 • osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe, w tym główny księgowy
 • spadkobiercy i współmałżonkowie
 • spółka w zakresie roszczeń z tytułu papierów wartościowych, odpowiedzialności solidarnej oraz roszczeń z tytułu naruszenia praw pracowniczych (jako opcja dodatkowa)

Kwota najwyższego wypłaconego odszkodowania wyniosła 15 milionów złotych. Odszkodowanie to zostało opisane w mediach – więcej szczegółów pod linkiem: https://www.pb.pl/szopienice-dostana-15-mln-zl-odszkodowania-514928.

Wielkość ubezpieczonej spółki nie ma znaczenia, czyli skala decyzji jest równa wobec prawa. Panuje mylne przekonanie, że ryzyko wniesienia roszczenia dotyczy tylko dużych spółek. Małe spółki nie są medialne i sprawa podjęcia błędnej decyzji nie przedostanie się do mediów. Prawo nie różnicuje odpowiedzialności z uwagi na wielkość spółki. Odpowiedzialność jest taka sama dla dużych spółek, jak i małych spółek.

Małe lub średnie przedsiębiorstwo jest bardziej dynamiczne niż duże; w szczególności jest bardziej elastyczne i szybciej podejmowane są w nim decyzje. Aby przetrwać na konkurencyjnym rynku, zarządy małych spółek muszą wykazać się odwagą i dużą energią działań. Często do realizacji zadań może zabraknąć czasu, odpowiednich ludzi, pieniędzy. Bardzo często małe firmy nie posiadają działów, które potrafią zidentyfikować ryzyko oraz sprawnie nim zarządzać (działy prawne, analitycy, kierownicy ds. zarządzania ryzykiem, osoby, które będą potrafiły określić poziom ryzyka przy podejmowanej decyzji). Dla małych spółek jest to zbyt kosztowne. W rezultacie w razie roszczenia, to członek zarządu będzie musiał poświęcić czas, energię i pieniądze na obronę w związku z podjętymi działaniami. 

Tak. Zdarzają się sytuacje, w których spółka dobrze prosperuje, a niespodziewanie pojawiają się zarzuty wobec członków jej zarządu. Zarząd prosi wtedy o przedstawienie dowodów, stanowiących poparcie stawianych członkom zarządu zarzutów. Art. 293 i 483 KSH wskazują, że to na członku zarządu spoczywa obowiązek udowodnienia, że nie ponosi on winy. W tym przypadku, nie ma zatem domniemania niewinności. Oznacza to, że menadżerowie muszą wybronić się i udowodnić, że nie ponoszą winy za czyny oparte na nieuzasadnionych zarzutach. Zarzuty mogą pojawić się ze strony kogokolwiek, np. aktywistów, osób, które w dobrej lub złej wierze mierzą we władze spółki. Koszty obrony mogą tutaj być duże, a w przypadku braku polisy, nic nie chroni członków zarządu przed wydaniem własnych pieniędzy w swojej obronie.

Ubezpieczenie D&O jest zawierane między ubezpieczycielem, a spółką, spółdzielnią, stowarzyszeniem czy fundacją, które występują w roli ubezpieczającego.

W przypadku szkód osobowych lub rzeczowych jest możliwość pokrycia jedynie kosztów obrony.

W ramach ubezpieczenia D&O, odpowiedzialność zawodowa co do zasady zawsze jest wyłączona, ochroną objęte jest wyłącznie sprawowanie funkcji kierowniczych, zarządczych i nadzorczych w spółce. 

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O PROTECT 18.06.24

Pobierz

Kwestionariusz ubezpieczeniowy - D&O

Pobierz

Oświadczenie gwarancyjne

Pobierz

Przewodnik sprzedażowy D&O GUARD

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O GUARD 3.09.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O GUARD 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O GUARD 15.01.18

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

wykresy z wynikami instytucji finansowych na tablecie, analiza wyników finansowych firmy
Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych
wirtualne ikonki i niebieski napis TAXES
Kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Piwowarski

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany blisko 20 lat. Zaczynałem jako likwidator szkód majątkowych i osobowych, następnie w firmie brokerskiej i w zakładach ubezpieczeń byłem odpowiedzialny m.in. za rozwój ubezpieczeń finansowych, a od 14 lat zajmuje się wyłącznie underwritingiem ubezpieczeń D&O i POSI. Z początkiem roku 2021 objąłem stanowisko Dyrektora Działu Ubezpieczeń Finansowych w Colonnade.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.