Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych

Dlaczego warto?

Ryzyka związane z prospektem

Ubezpieczenie chroni emitenta przed  konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób trzecich, związanych z prospektem, memorandum lub innym dokumentem informacyjnym. 

Roszczenia nie tylko wobec emitenta

Ubezpieczenie obejmuje roszczenia związane z prospektem, zarówno skierowane do emitenta, jak i osób ubezpieczonych, akcjonariusza większościowego, subemitenta, wprowadzającego.

Długi okres ubezpieczenia

Okres ochrony może wynosić nawet 10 lat.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone dla osób zarządzających i spółek, które planują ofertę publiczną i chcą wprowadzić akcje lub obligacje do obrotu.
 • Ochroną objęta jest kadra zarządzająca, a także osoby odpowiedzialne zarówno za emisję, jak i przygotowanie prospektu.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Kompleksowa ochrona przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi ewentualnych roszczeń
 • Szeroki zakres ochrony zarówno dla emitenta, jak i jego władz
 • Okres ochrony wynoszący nawet do 10 lat
 • Polisą objęty jest szeroki krąg osób
 • Ryzyko emisji jest zamknięte w polisie

Ubezpieczenie chroni spółkę (emitenta) przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń osób trzecich, związanych z prospektem, memorandum lub innym dokumentem informacyjnym, na podstawie którego jest przeprowadzana publiczna oferta papierów wartościowych. Tego typu roszczenia mogą bazować na nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacjach zamieszczonych w prospekcie emisyjnym. Duża złożoność procesu przygotowania projektu oferty publicznej i zaangażowanie w proces wielu osób powoduje, zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się roszczeń.

Ubezpieczenie może być przedstawione zarówno w przypadku pierwszej oferty publicznej (IPO – initial public offering), jak i kolejnych ofert publicznych (SPO – secondary public offering).


Co pokrywa ubezpieczenie?

 • koszty obrony
 • odszkodowania
 • koszty postępowania przygotowawczego
 • koszty awaryjne
 • koszty współpracy z organami kontroli
 • koszty zarządzania kontaktami z mediami


Więcej o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych – POSI PROTECT – skierowane jest do spółek, które planują wprowadzić do obrotu akcje lub obligacje (w ramach oferty publicznej) oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami. Ubezpieczenie zapewnia emitentowi kompleksową ochronę oraz zwiększa wiarygodność papierów wartościowych dla potencjalnych nabywców.


Jaki zakres ma ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych?

Dla właścicieli spółek wprowadzenie na rynek papierów wartościowych jest znakomitą metodą zwiększenia kapitału oraz ogromną szansą na rozwój firmy, a dla nabywców – sposobem na lokatę kapitału i utrzymanie wartości pieniądza. Inwestycja w papiery wartościowe stanowi ryzyko dla obu stron, warto więc zadbać o ochronę zarówno interesów emitenta, jak i nabywcy. Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych to sposób na zmniejszenie ryzyka transakcji.

Ochroną objęta jest cała kadra zarządzająca spółki, wszystkie osoby odpowiedzialne za emisje akcji i obligacji oraz przygotowanie ich prospektu. W wypadku pojawienia się roszczeń osoby te nie będą odpowiadać własnym majątkiem, a właściciele papierów wartościowych zyskają pewność odzyskania zainwestowanych środków.


Co wyróżnia ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych?

Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych zapewnia kompleksową ochronę dla emitenta papierów wartościowych oraz władz firmy. Okres ochrony może wynosić nawet 10 lat, a w polisie ujęte zostało również ryzyko emisji. Co więcej – ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych może dotyczyć zarówno pierwszej, jak i kolejnych ofert publicznych firmy.

Ubezpieczonym jest spółka będąca emitentem papierów wartościowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona firmy lub instytucji, która wprowadza papiery wartościowe na rynek Unii Europejskiej lub jednego z jej państw. Polisa pokrywa koszty obrony prawnej i postępowania przygotowawczego, odszkodowania, koszty awaryjne, koszty współpracy z organami kontroli oraz zarządzania kontaktami z mediami. Ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych jest więc gwarantem kompleksowej ochrony spółki, kadry zarządzającej i pracowników, których mogą dotyczyć roszczenia.


Dlaczego warto zawrzeć umowę na ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych?

Przygotowanie oferty publicznej to skomplikowany proces, w który zaangażowanych jest wielu pracowników firmy. Oferta przygotowywana jest z dużą starannością, jednak mogą wkraść się do niej błędy. Jeżeli nie były zamierzone, zostaną objęte ochroną z tytułu ubezpieczenia publicznej oferty papierów wartościowych.

Jakie konsekwencje finansowe mogą grozić emitentowi akcji i obligacji? Są to roszczenia osób trzecich lub powiązanych z prospektem, memorandum oraz dokumentami zawierającymi informacje dotyczące publicznej oferty papierów wartościowych. W przypadku pojawienia się roszczeń, ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych zapewni spółce bezpieczeństwo i pozwoli zachować stabilną pozycję na rynku.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie POSI jest zawierane między ubezpieczycielem a spółką w roli ubezpieczającego, jako emitenta papierów wartościowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prospektu obejmuje emitenta którego papiery wartościowe są przedmiotem emisji.

Umyślne postępowanie potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu bądź przyznaniem się do winy jest wyłączone z ochrony.

Umowę ubezpieczenia POSI zawieramy na okres od 1 roku do 7 lat włącznie.

Nie, Colonnade oferuje ten produkt jedynie dla emisji papierów wartościowych na giełdach państw należących do UE.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia POSI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia POSI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

biurowce, zarząd, managerowie, wieżowce, wykresy, dane finansowe, ubezpieczenie D&O
D&O
Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Piwowarski

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany blisko 20 lat. Zaczynałem jako likwidator szkód majątkowych i osobowych, następnie w firmie brokerskiej i w zakładach ubezpieczeń byłem odpowiedzialny m.in. za rozwój ubezpieczeń finansowych, a od 14 lat zajmuje się wyłącznie underwritingiem ubezpieczeń D&O i POSI. Z początkiem roku 2021 objąłem stanowisko Dyrektora Działu Ubezpieczeń Finansowych w Colonnade.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.