Program ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych

Dlaczego warto?

Szeroka ochrona kierowców

Program ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych kompleksowo chroni kierowców podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz podróże zagraniczne w szerokim i jednocześnie elastycznym zakresie.

Dobór zakresu

Dzięki możliwości elastycznego wyboru wariantów, ochrona ubezpieczeniowa może być dostosowana do potrzeb klienta.

Prosta obsługa

Nasze programy ubezpieczeniowe konstruowane są w taki sposób, aby administrowanie nimi było proste i sprowadzało się do niezbędnego minimum.

Skorzystaj z wyspecjalizowanej oferty

Wybierz ubezpieczenie dopasowane do wymagań firm transportowych.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o branży transportowej.  Formuła programu jest dostosowana do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw w niej funkcjonujących.

O produkcie


Cechy i zalety

 • Zakres ochrony jest zawsze dostosowywany do potrzeb i wymagań danego klienta – możliwość wyboru spośród kilkunastu wariantów
 • Zapewniamy odpowiednio skomponowane zakresy oraz sumy ubezpieczenia
 • Istnieje możliwość wyboru sposobu rozliczania składek ubezpieczeniowych w zależności od liczby pojazdów, bądź liczby zatrudnionych kierowców
 • Prosta obsługa – nasze programy ubezpieczeniowe konstruowane są w taki sposób, aby administrowanie nimi było proste i sprowadzało się do niezbędnego minimum – bez konieczności raportowania danych i obsługi polis. Dlatego nowo zatrudnieni kierowcy są automatycznie objęci ochroną, nie ma konieczności zgłaszania poszczególnych podróży, a ubezpieczenie zapewnia jedna roczna polisa i  jedno rozliczenie polisy po zakończeniu okresu ubezpieczenia
 • Włączone jest ryzyko zawału serca i udaru mózgu, oraz ryzyka związane z terroryzmem
 • Posiadamy krótką listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Ochrona działa na całym świecie


Co obejmuje ubezpieczenie?

W ramach programu DRIVER PROTECT ubezpieczeniu podlega następstwo nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas wykonywania pracy na terenie Polski, a w czasie wyjazdów zagranicznych również w czasie wolnym, oraz podróże zagraniczne (pokrycie kosztów leczenia w razie choroby lub wypadku, kradzieży bądź uszkodzenia bagażu, utraty dokumentów podczas podróży, assistance).

 

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie? 

 • koszty leczenia oraz pomoc związaną z chorobami przewlekłymi
 • koszty hospitalizacji w Polsce, jako kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą
 • koszty obsługi prawnej
 • pomoc 24-godzinnego, czynnego 365 dni w roku Centrum Assistance


 Więcej o ubezpieczeniu

Kierowcy firm transportowych to szczególna grupa pracowników, podczas wykonywania obowiązków służbowych narażeni są na nietypowe zagrożenia. Warto zapewnić im ubezpieczenie, które zagwarantuje kompleksową ochronę kierowcy niezależnie od rodzaju zdarzenia i miejsca na świecie, w którym do niego doszło. Ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych to możliwość elastycznego dopasowania polisy do potrzeb firmy.


Do kogo skierowane są ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych?

Ubezpieczenie dla kierowców firm transportowych powinni wykupić pracodawcy z branży transportowej, którym zależy na bezpieczeństwie pracowników. Dzięki temu zadbają o podwładnych i ich rodziny, ale także zapewnią sobie możliwość udzielenia pomocy pracownikowi, który znajdzie się w sytuacji kryzysowej, np. poza granicami kraju.

Warto wybrać ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych od Colonnade, kiedy firmie zależy na prostym w obsłudze systemie ubezpieczeń dla kierowców i elastycznej ofercie. Dostosowanie warunków polisy do specyfiki firmy zapewnia jej wygodny w obsłudze system, który gwarantuje niezbędną ochronę kierowców, niezależnie od obsługiwanych tras.


Elastyczne ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych

Ubezpieczający ma do wyboru kilkanaście wariantów ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych, dzięki czemu pracownicy przedsiębiorstwa będą chronieni w czasie pracy, a w przypadku wyjazdów za granicę – również w czasie wolnym. Decyzja o sposobie rozliczania składek należy do ubezpieczającego i może zależeć od liczby pojazdów lub liczby kierowców, którzy są zatrudnieni w firmie. Lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest krótka, a ochrona działa na całym świecie.

Dzięki zawarciu ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych pracownicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a podczas tras zagranicznych polisa obejmuje również pokrycie kosztów leczenia, utraty dokumentów i uszkodzenia bądź kradzieży bagażu. W czasie zagranicznych przejazdów kierowcy mają zapewnioną również opiekę assistance. W pakiecie ubezpieczenia uwzględnione są też ryzyka związane z terroryzmem, zawałem serca i udarem mózgu.


Ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych – co pokryje polisa?

Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia pracownika oraz koszty pomocy związanej z wystąpieniem chorób przewlekłych. Dzięki podpisaniu umowy ubezpieczeniowej właściciel firmy nie musi obawiać się też kosztów hospitalizacji w kraju, która będzie kontynuacją leczenia rozpoczętego za granicą. Nasze Centrum Assistance jest czynne 365 dni w roku przez 24 godziny, więc pomoc będzie udzielona w czasie rzeczywistym. Jako ubezpieczyciel pokrywamy również koszty pomocy prawnej, które wynikają ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem dla kierowców firm transportowych.

Kierowcy zawodowi to jedna ze szczególnie zagrożonych grup pracowników. Z jednej strony pojawia się ryzyko występowania chorób zawodowych, do których należą bóle kostno-stawowe, bóle kręgosłupa i mięśni oraz nadciśnienie i problemy z sercem. Z drugiej – różnorodne zagrożenia wynikające z przemieszczania się po świecie, a więc ataki terrorystyczne, zamieszki i rewolucje. Warto zapewnić kierowcom firmy kompleksową ochronę przed zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Formularz ustanawiania i zmiany beneficjenta

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

załadunek mienia do transportu, transport na palecie
Ochrona w razie utraty lub uszkodzenia przewożonego mienia

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Marta Dawid

Z ubezpieczeniami związana jestem od 2000 roku. Specjalizuję się w grupowych ubezpieczeniach osobowych, zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków jak i turystycznych.

Skorzystaj z wyspecjalizowanej oferty

Wybierz ubezpieczenie dopasowane do wymagań firm transportowych.