Ubezpieczenie mienia w transporcie Cargo

Dlaczego warto?

Szeroka ochrona

Ubezpieczenie mienia w transporcie chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi w przypadku utraty lub uszkodzenia mienia przewożonego w transporcie samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej. Ochrona działa zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Modułowa konstrukcja

Wybór spośród dostępnych klauzul pozwala dopasować optymalna ochronę do potrzeb klienta.

Doświadczenie w likwidacji szkód

Zespół likwidatorów Colonnade wyspecjalizowanych w obsłudze szkód transportowych oraz renomowani partnerzy. 

Ochrona mienia w transporcie

Doświadczony zespół i elastyczny produkt.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone dla wszystkich przedsiębiorstw  ponoszących ryzyko podczas transportu mienia własnego lub znajdującego się w posiadaniu – zgodnie z ustaleniami kontraktowymi dotyczącymi przejścia ryzyka – producentów, handlowców oraz usługodawców.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Ochrona ubezpieczeniowa oparta na formule „od wszystkich ryzyk” („all risk”) – zapewnia ubezpieczenie towaru w transporcie w pełnym zakresie.
 • Uproszczona forma jednej polisy dla transportu krajowego i międzynarodowego.
 • Możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu do polisy np. pod akredytywę, lub dla kontrahenta celem potwierdzenia posiadania ubezpieczenia.
 • Colonnade posiada rating „A-” według agencji ratingowej AM Best, który może być wymagany przez bank udzielający akredytywy.
 • Klauzula składki za ryzyka wojenne i strajkowe (War & Strike Risk Premium Clause) – klient płaci za ochronę ryzyka strajków i wojny w przypadku faktycznego zagrożenia, a nie z góry za cały obrót transportowy.
 • Colonnade to szeroki wachlarz rodzajów polis – pozwala on dopasować optymalne rozwiązanie do sytuacji klienta.
 • Colonnade posiada dedykowany zespół likwidacji szkód transportowych oraz współpracuje z wyspecjalizowanymi w tego typu ryzykach komisarzami awaryjnymi TOGHRA, a ich dane kontaktowe wskazane są w każdej polisie.

Co obejmuje ubezpieczenie?

 • Zakres podstawowy

Obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, gradu, lawiny, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu, wypadku środka transportu oraz kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu.

 • Zakres rozszerzony

Dodatkowo (poza zakresem podstawowym) obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie od szkód powstałych na skutek: kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu.

 • Zakres pełny

Obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych na skutek wszystkich ryzyk, w tym zaginięcie, z wyjątkiem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności.

Na jakich warunkach można ubezpieczyć jeszcze mienie w transporcie w Colonnade?

Ubezpieczenie może być zawarte w oparciu o klauzule ładunkowe:

 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe „A” 01/01/09
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe „B” 01/01/09
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe „C” 01/01/09
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Lotnicze) (Z Wyłączeniem Przesyłek Pocztowych) 01/01/09

Oraz obowiązkowo do każdego zestawu klauzul ładunkowych:

 • Instytutowa klauzula wyłączenia skażenia promieniotwórczego, broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej i elektromagnetycznej 10/11/03
 • Instytutowa klauzula wyłączenia ataku  cybernetycznego 10/11/03
 • Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna 01/01/01 (w przypadku transportu morskiego)

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu pokrycia o m.in.:

 • Instytutowe Klauzule Strajkowe (Ładunkowe) 01/01/09
 • Instytutowe Klauzule Strajkowe (Dla Ładunków Lotniczych) 01/01/09
 • Klauzula Zakończenia Przewozu (Terroryzm) 01/01/09
 • Instytutowe Klauzule Wojenne (Ładunkowe) 01/01/09
 • Instytutowe Klauzule Wojenne (Dla Ładunków Lotniczych) 01/01/09
 • Instytutowa Klauzula Odwołania Ryzyka Wojennego (Ładunkowa) 01/12/81
 • Klauzula wymiany części ubezpieczonej maszyny lub urządzenia 1/1/34
 • Instytutowa Klauzula o Kradzieży i Niedostarczeniu 1/12/82
 • Dodatkowe Ubezpieczenia Cła 5/8/97

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU CARGO PROTECT, kradzież z włamaniem, rabunek oraz kradzież łącznie ze środkiem transportu są objęte ochroną w ramach zakresu rozszerzonego i pełnego.

Zgodnie z OWU CARGO PROTECT za zgodą ubezpieczyciela i wraz z opłaceniem dodatkowej składki dopuszczalne jest objęcie ochroną składowania mienia, niewynikającego ze zwykłego przebiegu transportu, lecz z decyzji ubezpieczonego.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia CARGO PROTECT 24.07.20

Pobierz

General conditions CARGO PROTECT 24.07.20

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia CARGO PROTECT 1.07.17

Pobierz

General Conditions CARGO PROTECT 1.07.17

Pobierz

Instytutowe Klauzule Ładunkowe „A” 01/01/09

Pobierz

Instytutowe Klauzule Ładunkowe „B” 01/01/09

Pobierz

Instytutowe Klauzule Ładunkowe „C” 01/01/09

Pobierz

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Lotnicze) (Z Wyłączeniem Przesyłek Pocztowych) 01/01/09

Pobierz

Instytutowa klauzula wyłączenia ataku cybernetycznego 10/11/03

Pobierz

Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna 01/01/01 (w przypadku transportu morskiego)

Pobierz

Instytutowe Klauzule Strajkowe (Ładunkowe) 01/01/09

Pobierz

Instytutowe Klauzule Strajkowe (Dla Ładunków Lotniczych) 01/01/09

Pobierz

Klauzula Zakończenia Przewozu (Terroryzm) 01/01/09

Pobierz

Instytutowe Klauzule Wojenne (Ładunkowe) 01/01/09

Pobierz

Instytutowe Klauzule Wojenne (Dla Ładunków Lotniczych) 01/01/09

Pobierz

Instytutowa Klauzula Odwołania Ryzyka Wojennego (Ładunkowa) 01/12/81

Pobierz

Klauzula wymiany części ubezpieczonej maszyny lub urządzenia 1/1/34

Pobierz

Instytutowa Klauzula o Kradzieży i Niedostarczeniu 1/12/82

Pobierz

Dodatkowe Ubezpieczenie Cła 5/8/97

Pobierz

Instytutowa klauzula wyłączenia skażenia promieniotwórczego, broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej i elektromagnetycznej 10/11/03

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk
grupa pracowników w holu w biurowcu, przerwa w pracy
Ochrona pracowników przed konsekwencjami NW

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Maciej Specjalski

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2012 r. i przez pierwsze lata pracy zajmowałem się likwidacją szkód oraz sprzedażą ubezpieczeń majątkowych. Od 2014 r. specjalizuję się w ocenie ryzyka i sprzedaży ubezpieczeń transportowych.

Ochrona mienia w transporcie

Doświadczony zespół i elastyczny produkt.