Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Dlaczego warto?

Od wszystkich ryzyk

Szeroka ochrona dzięki formule „all risk”. Pokrycie kosztów spowodowanych przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia nie znajdujące się na liście wyłączeń.

Ochrona mienia

Chroni przedsiębiorcę przed szkodami związanymi z utratą lub zniszczeniem mienia.

Rozszerzenie – utrata “zysku brutto”

Możliwość rozszerzenia o utratę „zysku brutto” będącą efektem szkody w mieniu.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla średnich firm jak i dużych przedsiębiorstw. Korzystają z niego między innymi firmy z branż produkcyjnych, usługowych i handlowych, jak również banki, hotele, właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych, oraz zarządcy jednostek samorządowych i rządowych.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Majątek każdej firmy jest narażony na różne, trudne do przewidzenia niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie All risk jest odpowiedzią na ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
  • Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie w przypadku, gdy zdarzenie losowe zniszczy mienie firmy. Pieniądze wypłacone zostaną także w przypadku włamania i kradzieży mienia firmy.
  • Dodatkowo odszkodowania mogą obejmować zwrot kosztów poniesionych na akcję ratowniczą, zabezpieczenie mienia przed powiększeniem się szkody, usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym również w przypadku zanieczyszczenia lub skażenia mienia objętego ochronę w następstwie ubezpieczonych zdarzeń.
  • W przypadku utraty „zysku brutto” rekompensowane są straty spowodowane brakiem możliwości kontynuowania działalności produkcyjnej, sprzedaży towarów, usług lub wywiązywania się z zawartych kontraktów, a także ograniczeniem zakresu jej prowadzenia, w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, mieszczącej się w definicji oferowanej ochrony.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i utraty zysku bazuje na formule „od wszystkich ryzyk”, czyli obejmuje każde zdarzenie, które powoduje utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w warunkach i innych ustaleniach umowy. Ze swej natury chroni deklarowane mienie od ryzyk mogących na nie oddziaływać z zewnątrz. Oferowane warunki ubezpieczenia są dostosowane do potrzeb konkretnego klienta i zależą od:

  • branży i profilu prowadzonej działalności,
  • rodzaju posiadanego i zadeklarowanego do ubezpieczenia mienia.

Ubezpieczeniem mogą zostać między innymi budynki, maszyny urządzenia, wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, środki obrotowe, jak również inne składniki majątku przedsiębiorstwa.

 

Utrata „zysku brutto”

Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto osiągany przez ubezpieczającego oraz koszty stałe, do których zaliczamy wydatki związane z utrzymaniem zakładu, podatki lokalne (od nieruchomości), płace, koszty obsługi umów kredytowych lub leasingowych oraz inne koszty, które powstają w przedsiębiorstwie również w przypadku wstrzymania prowadzonej działalności.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU PROPERTY PROTECT prace przy odtworzeniu mienia muszą zostać rozpoczęte w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody.

Zgodnie z OWU PROPERTY PROTECT okres odszkodowawczy definiuje się jako okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu i trwa tak długo, jak szkoda wywierać będzie ujemne skutki na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w polisie.

Zgodnie z OWU PROPERTY PROTECT umowa może być zawarta przez ubezpieczającego we własnym imieniu lub na cudzy rachunek.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia PROPERTY PROTECT 12.02.18

Pobierz

General Terms and Conditions PROPERTY PROTECT 12.02.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PROPERTY PROTECT 01.07.17

Pobierz

Procedury dla obiektów czasowo wyłączonych z użytkowania

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

grupa pracowników w holu w biurowcu, przerwa w pracy
Ochrona pracowników przed konsekwencjami NW
Ubezpieczenie odwołania wydarzenia i braku obecności

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Karol Miklewicz

Z korporacyjnymi ubezpieczeniami majątkowymi związany jestem od 2008 roku. Doświadczenie zdobywałem w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Specjalizuję się w ubezpieczeniach mienia i utraty zysku dla przedsiębiorców.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.