Ubezpieczenie odwołania wydarzenia i braku obecności

Dlaczego warto?

Wyspecjalizowany produkt

Pierwszy na rynku polskim produkt w tym zakresie i jeden z niewielu dostępnych na rynku środkowoeuropejskim. 

Modułowy charakter ochrony

Możliwość rozszerzenia ochrony o szereg dodatków specyficznych dla różnych wydarzeń czy imprez.

Kompleksowa ochrona

Możliwość objęcia odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora, m.in. z powodu braku obecności osoby ubezpieczonej.

Ochrona dla wydarzeń i imprez

Kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk związanych z nieodbyciem się imprezy

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone dla organizatorów wydarzeń i imprez, które mogą zostać odwołane z powodów pozostających poza ich kontrolą.
 • Adresatami ubezpieczenia mogą być m.in.: organizatorzy wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, naukowych, imprez w ograniczonym gronie, jak i masowych.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Ochroną mogą zostać objęte wydarzenia o różnym charakterze, zarówno sportowe, rekreacyjne, artystyczne, rozrywkowe, biznesowe.
 • Ubezpieczenie jest odpowiednie zarówno dla imprez bezpłatnych, o charakterze otwartym, jak też dla imprez zamkniętych, na które wstęp jest ograniczony np. biletami.
 • Ubezpieczenie jest odpowiednie zarówno dla wydarzeń o niewielkiej liczbie uczestników, jak i dużych imprez, w tym imprez masowych.
 • Wypadkiem ubezpieczeniowym może być odwołanie, rezygnacja, odroczenie, przerwanie, ograniczenie lub przeniesienie ubezpieczonego wydarzenia.
 • Ochroną objąć można zarówno wydatki, czyli koszty i opłaty, które zostały poniesione lub zaciągnięte przez ubezpieczonego w związku z organizacją, prowadzeniem i świadczeniem usług na rzecz ubezpieczonego wydarzenia, jak też zysk netto planowany z jego tytułu.
 • Suma ubezpieczenia wyznaczana jest na podstawie budżetu wydarzenia.
 • Ubezpieczenie posiada szeroki zakres dodatkowy. Pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki, ochronę rozszerzyć można o dodatki, takie jak:

        - niekorzystne warunki pogodowe

        - terroryzm

        - niepokoje społeczne

        - żałoba narodowa

        - atak napastnika

        - niezawinione zmniejszenie frekwencji

        - nienaturalny spadek frekwencji

        - nieopuszczenie miejsca wydarzenia

        - żądanie przeniesienia miejsca

        - transmisja online


Co obejmuje ubezpieczenie?


Ubezpieczenie chroni organizatorów przed skutkami finansowymi odwołania wydarzeń i imprez, z przyczyn pozostających poza ich kontrolą.

Przedmiotem ubezpieczenia jest strata netto poniesiona przez organizatora oraz koszty minimalizacji, które zostały poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Strata netto oznacza

      - kwotę wydatków, które zostały nieodwołalnie poniesione w związku z ubezpieczonym wydarzeniem,

      - zmniejszenie zysku netto, który zostałby osiągnięty, gdyby ubezpieczone wydarzenie miało miejsce zgodnie z planem.

Pytania i odpowiedzi

Ochroną objęty jest organizator imprezy w zakresie kosztów jakie poniósł w związku z organizacją wydarzenia, które zostało odwołane.

Obok ubezpieczonego, tj. organizatora imprezy, umowa ubezpieczenia może obejmować również wskazaną osobę ubezpieczoną, którą jest główna gwiazda wydarzenia – taka, której brak obecności powoduje konieczność odwołania lub odroczenia imprezy.

Małe wydarzenia również generują koszty, które mogą być dużym obciążeniem finansowym dla organizatora. W przypadku ich odwołania, strata może być nawet bardziej dotkliwa dla organizatora, a ubezpieczenie EVENT PROTECT oferowane jest bez względu na koszt przedsięwzięcia.

Ubezpieczenie EVENT PROTECT nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, nie należy go mylić z obowiązkowym ubezpieczeniem OC organizatora imprezy masowej.

Aby uzyskać ofertę ubezpieczenia prosimy o kontakt z:

 • wybranym brokerem ubezpieczeniowym, 
 • Regionalnymi Dyrektorami Sprzedaży Colonnade,
 • wskazaną poniżej ekspertką lub 
 • underwriterami linii OC z Colonnade.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia EVENT PROTECT 14.04.24

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk
doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Katarzyna Boguszewska

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związana od 2013 r., także w roli prawnika procesowego (wpis na listę radców prawnych w 2022 r.). Obecnie, jako Underwriter, zajmuję się oceną ryzyka w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Czarne chmury przed koncertem?

Zabezpiecz swój projekt na wypadek odwołania imprezy!