Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Dlaczego warto?

W razie nieprawidłowych działań zawodowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje szkody finansowe wyrządzone innym podmiotom, pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem wniesienia roszczenia w okresie ubezpieczenia.

Ochrona dla każdego pracownika

Ubezpieczenie obejmuje każdego pracownika zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pod kontrolą i nadzorem Ubezpieczonego.

Możliwość rozszerzenia zakresu

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej opcjonalnie mogą zostać włączone m.in.: wymiana danych komputerowych i dokumentów, odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych jak również nieuczciwość pracowników.

Ochrona spółek, ich władz i pracowników

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o podmiotach świadczących usługi zawodowe: konsultantach komputerowych, prawnikach, księgowych, firmach z branży mediowej (np. agencje reklamowe, drukarnie) oraz firm doradczych, w innych obszarach niż wymienione.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej w Colonnade to kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie lub firmie.
  • Ubezpieczenie obejmuje straty wyrządzone przez ubezpieczonego i pracowników w związku z wykonywanym zawodem, określonym w umowie ubezpieczenia.


Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe, czyli jakiekolwiek zaniedbania, błędy, działania lub zaniechania, których skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w ramach świadczenia usług zawodowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi ubezpieczony podmiot świadczący usługi zawodowe. Umową ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej objęty jest każdy pracownik zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pod kontrolą i nadzorem Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęci są również spadkobiercy lub przedstawiciele prawni ubezpieczonego.


Ubezpieczenie pokrywa:

  • koszty obrony prawnej
  • odszkodowania i koszty postępowania zasądzone na podstawie orzeczenia wydanego wobec ubezpieczonego, ugody zawartej za zgodą ubezpieczyciela lub uznania roszczenia przez ubezpieczyciela


Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia (jako opcje):

  • wymiana danych komputerowych i dokumentów
  • odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych
  • prawa własności intelektualnej
  • nieuczciwość pracowników
  • zniesławienie i zniewaga

Więcej o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, funkcjonujące pod nazwą PI PROTECT, skierowane jest przede wszystkim do osób, instytucji i przedsiębiorstw, które świadczą usługi zawodowe. Do grupy tej można zaliczyć prawników, księgowych, konsultantów komputerowych, firmy z branży medialnej, np. agencje reklamowe oraz inne firmy, które świadczą usługi doradcze.


Jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dotyczy szkód finansowych wyrządzonych innym podmiotom, wynikających z działań zawodowych ubezpieczonego. W przypadku podjęcia przez pracownika nieprawidłowych działań zawodowych, uchroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami klientów, reprezentujących ich organizacji oraz organów regulacyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej zapewnia ochronę każdego pracownika – niezależnie od wymiaru godzin oraz formy umowy. Co więcej – ochroną wynikającą z ubezpieczenia są objęci także spadkobiercy oraz przedstawiciele prawni ubezpieczonego.

Niewątpliwie dużą zaletą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej są rozszerzenia, które mogą zostać wpisane do polisy. Dotyczy to wymiany dokumentów i danych komputerowych, nieuczciwości pracowników, prawa własności intelektualnej, zniesławienia, zniewagi albo odszkodowania za udział w czynnościach sądowych. Dzięki temu ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej stanowi kompleksową ochronę zarówno pracowników, jak i całej firmy czy instytucji. Co więcej – ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obowiązuje niemal na całym świecie (z wyjątkiem USA i Kanady).


W jakich sytuacjach może pomóc ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Dzięki podpisaniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, beneficjent zostaje objęty ochroną w wypadku podjęcia nieprawidłowych działań zawodowych: spowodowania zaniedbań, błędów, działań i zaniechań, których skutkiem są niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego ze świadczenia usług zawodowych.

W takiej sytuacji ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej pokryje koszty obrony prawnej oraz odszkodowania i koszty postępowania, które zostały zasądzone na podstawie orzeczenia wydanego wobec ubezpieczonego, uznania roszczenia przez ubezpieczyciela lub zawartej ugody (przy zgodzie ubezpieczyciela). Ponieważ ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dotyczy wszystkich pracowników i udziałowców firmy, stanowi gwarancję kompleksowej ochrony, niezależnie od słuszności roszczeń.


Po co mi ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej?

Na rynku ubezpieczeniowym obecnych jest wiele ofert dotyczących odpowiedzialności zawodowej. Dlaczego spośród tylu ofert warto wybrać polisę Colonnade? Jedną z kluczowych zalet PI PROTECT jest możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb, zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Prawnik, księgowy i pracownik drukarni będą potrzebować innej ochrony, podobnie jest w przypadku pracownika i właściciela firmy. Colonnade dba o to, aby każdy klient był usatysfakcjonowany postanowieniami podpisanej polisy. Dlatego przygotowaliśmy kilka wersji ogólnych warunków ubezpieczenia, które dodatkowo dopasowujemy do oczekiwań poszczególnych klientów.

Pytania i odpowiedzi

Errors&Omissions oraz Professional Indemnity to nazwy wymiennie stosowane dla określenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej i jest ono oferowane przez Colonnade.

Standardowy zakres terytorialny w ubezpieczeniu PI PROTECT to cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady.

W ubezpieczeniu PI PROTECT zastosowanie ma trigger „claims made”.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LAWYER PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MANAGER PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ACCOUNTANT PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia COMPUTER CONSULTANT PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia BROKER PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MULTIMEDIA PI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia EXPRESS - IT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PI PROTECT 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LAWYER PI PROTECT 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LAWYER PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MANAGER PI PROTECT 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MANAGER PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ACCOUNTANT PI PROTECT 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ACCOUNTANT PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia COMPUTER CONSULTANT PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia BROKER PI PROTECT 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia BROKER PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MULTIMEDIA PI PROTECT 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia MULTIMEDIA PI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia COLONNADE EXPRESS - IT 1.10.17

Pobierz

Wniosek COLONNADE EXPRESS – IT

Pobierz

Wniosek PI ACCOUNTANTS

Pobierz

Wniosek PI BROKER

Pobierz

Wniosek PI IT

Pobierz

Wniosek PI LAWYERS

Pobierz

Wniosek PI MANAGER - CZŁONEK ZARZĄDU

Pobierz

Wniosek PI MEDIA

Pobierz

Wniosek PI MISCELLANEOUS

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Wioleta Zalewska

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związana od 2009 r. Od początku pracowałam jako underwriter ubezpieczeń ryzyk finansowych zajmując się D&O, POSI, EPLI, a obecnie zajmuję się przede wszystkim ubezpieczeniami zawodowymi.

Ochrona spółek, ich władz i pracowników

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.