Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych

Dlaczego warto?

Na wypadek przestępstw

Ubezpieczenie jest rozwiązaniem przeznaczonym dla instytucji finansowych, w tym w szczególności dla banków – zapewnia ochronę ich aktywów finansowych i mienia na wypadek przestępstw.

Na wypadek nieuczciwości pracowników

Podstawowy zakres ochrony zapewnia instytucji finansowej zabezpieczenie między innymi przed skutkami nieuczciwych działań jej pracowników – zarówno w przypadku, gdy działają samodzielnie, jak również w zmowie z osobami trzecimi.

Modułowa konstrukcja ubezpieczenia

Instytucja finansowa może skonstruować zakres ochrony wybierając poszczególne klauzule ubezpieczeniowe i dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone specjalnie dla instytucji finansowych, w szczególności banków komercyjnych i banków spółdzielczych.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący przestępstwa wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
  • Możliwość objęcia ochroną wybranych obszarów ryzyka, a co za tym idzie dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do specyficznych potrzeb wynikających z natury prowadzonej działalności finansowej.


Co obejmuje ubezpieczenie?

Dzięki modułowej konstrukcji ubezpieczenia instytucja finansowa może dostosować zakres ochrony ubezpieczeniowej do swoich potrzeb. Poszczególne klauzule ubezpieczeniowe pozwalają na rozszerzenie ochrony na wypadek:

  • straty powstałej w wyniku nieuczciwości pracownika
  • utraty walorów znajdujących się w pomieszczeniach instytucji finansowej, spowodowanej kradzieżą, jak również utraty walorów posiadanych przez klienta znajdującego się w pomieszczeniach instytucji finansowej
  • utraty walorów w trakcie transportu
  • straty spowodowanej sfałszowaniem podpisu lub dokonaniem oszukańczej zmiany na czeku, poleceniu przelewu, wekslu czy papierze wartościowym
  • straty spowodowanej otrzymaniem sfałszowanych pieniędzy
  • straty związanej z przestępstwem elektronicznym i komputerowym


Więcej o produkcie

Instytucje finansowe, które zajmują się kapitałem i majątkiem swoich klientów, zagrożone są zarówno sprzeniewierzeniem funduszy, np. przez nieuczciwych pracowników, jak i przestępstwami komputerowymi, takimi jak ataki hakerów czy próby wyłudzenia danych. Nawet najlepsza ochrona nie zapewni całkowitego bezpieczeństwa, dlatego warto zawrzeć umowę na ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych. Ochrona jest kompleksowa – obejmuje przestępstwa zewnętrzne, jak i wewnętrzne.


Co wyróżnia ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych?

Dzięki możliwości dostosowania zakresu ochrony, ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych jest idealnie skrojone do potrzeb beneficjentów, szczególnie banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. Instytucje finansowe sprawują pieczę nad środkami finansowymi swoich klientów, dlatego warto, by korzystały z dodatkowego zabezpieczenia, także w zakresie przestępstw komputerowych.

Instytucje finansowe biorą odpowiedzialność za działania swoich pracowników, którzy mają dostęp do środków finansowych klientów. Warto zabezpieczyć się na wypadek nieuczciwych działań pracowników i osób trzecich, aby własność klientów była chroniona niezależnie od sytuacji. FI CRIME PROTECT może być zawarte na kwotę nawet 65 milionów złotych, dzięki czemu sprawdzi się dla każdej instytucji finansowej, niezależnie od jej wielkości. Umowa zawierana jest na okres 1 roku i obejmuje wszystkie szkody, które zostały odkryte po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.


Jaki zakres ma ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych?

Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych to polisa, która pomoże zwiększyć zaufanie klientów. Ochronę ubezpieczeniową można dostosować do potrzeb własnych instytucji i oczekiwań klientów, między innymi o stratę, której źródłem jest nieuczciwość pracownika. Do polisy FI CRIME PROTECT można dodać również ochronę przed utratą walorów znajdujących się w budynkach instytucji, np. w drodze kradzieży, utratę walorów podczas transportu, stratę w wyniku otrzymania sfałszowanych pieniędzy, posługiwania się sfałszowanym podpisem lub sfałszowania w inny sposób czeku, polecenia przelewu, weksla, akcji lub obligacji. Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych dotyczy również coraz częściej występujących przestępstw komputerowych i elektronicznych.

Colonnade przykłada dużą wagę do możliwości dostosowania ofert ubezpieczeń financial lines do potrzeb ubezpieczonych. Dzięki temu każda instytucja finansowa może najlepiej jak to możliwe chronić majątek swoich klientów. Ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzenia i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych jest produktem skrojonym na miarę i niezwykle elastycznym.


Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie FI Crime inaczej zwane ubezpieczeniem sprzeniewierzenia oraz przestępstw komputerowych i elektronicznych jest dedykowane dla wszystkich rodzajów banków, poczynając od dużych banków komercyjnych, których aktywa wynoszą kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów złotych kończąc na relatywnie małych bankach spółdzielczych, których aktywa bardzo rzadko sięgają 1 miliarda złotych. Ubezpieczenie nie jest dedykowane dla SKOK-ów.  

Ubezpieczenie to ma za zadanie chronić aktywa banku przed uszczupleniem w wyniku kradzieży, czy innej formy nieuczciwego, przestępczego działania zarówno ze strony pracowników samego banku jak i osób trzecich.

Podstawowe ryzyko chronione w ramach ubezpieczenia FI Crime dotyczy nieuczciwych lub oszukańczych czynów dokonanych przez pracownika banku, niezależnie od tego czy działał samodzielnie czy w zmowie z innymi osobami. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia ochronę dla szeregu innych ryzyk, których realizacja przejawia się w postaci kradzieży walorów przez nieznanych sprawców zarówno z placówki banku jak i w czasie transportu, a także wskutek sfałszowania gotówki, czeków czy papierów wartościowych, którymi posłuży się bank. Standardowe ubezpieczenie FI Crime oferowane przez Colonnade jest ponadto wzbogacone o klauzule zapewniające ochronę dla ryzyk z obszaru przestępstw komputerowych i elektronicznych, które to ryzyka w obecnych czasach nabierają szczególnego znaczenia w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania każdej instytucji finansowej.  

Umowa jest zawierana na 12 miesięcy i obejmuje szkody odkryte po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie FI Crime Protect może być zawarte na sumę od 1 mln zł do nawet 65 mln zł.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia FI CRIME PROTECT 1.04.2022

Pobierz

General terms and conditions FI Crime Protect 1.04.2022

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

budynki instytucji finansowych, wieżowce na tle błękitnego nieba
Ochrona przed roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników
Chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Grzegorz Szewczyk

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany od 2004 r. Pracowałem jako broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód OC i D&O oraz underwriter OC. Obecnie odpowiadam za underwriting ubezpieczeń ryzyk finansowych dla instytucji finansowych tj. ubezpieczenia OC członków władz instytucji finansowych, ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych oraz ubezpieczenia sprzeniewierzeń i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.