Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Dlaczego warto?

W razie utraty danych

Ubezpieczenie chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych.

Koszty pracy konsultantów

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów pracy konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej.

W razie cyberataku lub naruszenia danych

Ubezpieczenie pozwala ograniczyć skutki naruszenia bezpieczeństwa danych. 

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo firmy

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych zostało stworzone dla dbających o bezpieczeństwo firm, które zbierają, przetwarzają lub przekazują jakiekolwiek dane.

O produkcie

Cechy i zalety

Wyciek lub utrata danych osobowych bądź handlowych może skutkować karami finansowymi oraz naruszeniem reputacji firmy. Cyberataki mogą doprowadzić do wyłączenia serwerów, a w konsekwencji – do utraty zaufania klientów i ograniczenia zysków. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych w Colonnade pozwala ograniczyć te dotkliwe i daleko sięgające konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa danych.

 • Modularna konstrukcja ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych pozwala na dopasowanie oferty dla przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, działającego w każdej branży.
 • Pakiet ubezpieczeniowy ryzyk cybernetycznych powstał po to, by ograniczyć skutki efektu domina związanego z takimi zdarzeniami jak: wyciek danych, kryzys informatyczny, kryzys Public Relations, czy kryzys finansowy.
 • Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrycie kosztów ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – którzy doradzają i opracowują skrojone na miarę plany działania.
 • Ubezpieczenie obejmuje bardziej lub mniej oczywiste skutki zagrożeń cybernetycznych, umożliwiając firmom kontynuowanie normalnej działalności ze świadomością, że cyberincydent nie zagrozi innym obszarom działania.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie CYBER GUARD pokrywa:

 • koszty obrony prawnej i odszkodowanie w przypadku utraty danych osobowych, ujawnienia informacji handlowej, korzystania z usług podwykonawców i bezpieczeństwa sieci
 • kwoty odpowiadające wysokości kar administracyjnych za naruszenie danych (sankcje z tytułu naruszenia prawa ochrony danych)
 • honoraria z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ nadzoru
 • honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej
 • honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych
 • pokrycie kosztów związanych z zawiadomieniem osoby, której dotyczą dane
 • pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem danych elektronicznych

Zakres ochrony

 • odpowiedzialność za dane osobowe i informacje handlowe –pokrycie konsekwencji finansowych utraty lub bezprawnego użycia danych klientów lub pracowników, jak również wycieku informacji handlowych
 • zarządzanie kryzysowe – pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego związanego z atakiem cybernetycznym, w tym usług świadczonych przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, kosztów wynagrodzenia prawników oraz konsultantów PR, których zadaniem jest odbudowa reputacji firmy lub wizerunku osób indywidualnych
 • koszty śledztwa – pokrycie kosztów śledztwa informatycznego po zaistnieniu naruszenia bezpieczeństwa danych oraz niezbędnych kosztów powiadomień osób, których dane mogły zostać naruszone w wyniku wycieku
 • postępowania administracyjne – pokrycie kosztów porad prawnych związanych z postępowaniem prowadzonym przez organ uprawniony do nadzoru nad bezpieczeństwem i przechowywaniem danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), jak również kar administracyjnych nałożonych przez właściwy urząd
 • dane elektroniczne – pokrycie kosztów odzyskania lub odtworzenia danych elektronicznych

Opcjonalnie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włączone mogą zostać:

 • zakłócenia w działaniu sieci – pokrycie kosztów utraty zysku spowodowanego zakłóceniem działania sieci ubezpieczonego w następstwie naruszenia bezpieczeństwa danych
 • działalność multimedialna – pokrycie szkód i kosztów obrony prawnej poniesionych wskutek naruszenia praw ochrony własności intelektualnej osoby trzeciej, w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych
 • próba szantażu – pokrycie kosztów niezależnych doradców, w celu ustalenia okoliczności szantażu, jak również samej kwoty okupu 

Pytania i odpowiedzi

Odszkodowanie może objąć koszty uaktualnienia oprogramowania wówczas, kiedy koszty aktualizacji takiego oprogramowania do nowej lub lepszej wersji są niższe lub równe kosztom ich naprawy lub odtworzenia.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia CYBER GUARD 1.10.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia CYBER GUARD 25.05.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia CYBER GUARD 1.07.17

Pobierz

Przewodnik po produkcie CYBER GUARD

Pobierz

Wniosek CYBER GUARD

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Jak kupić ubezpieczenie?

Spotkaj się z nami

Michał Jatczak

michal.jatczak@colonnade.pl

+48 789 009 783


Juliusz Małyszko

juliusz.malyszko@colonnade.pl

+48 798 317 123

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Michał Jatczak

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 2011 r. Przez prawie cały ten okres - do czasu zatrudnienia w Colonnade na stanowisku Senior Underwritera - pracowałem jako broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, przede wszystkim w liniach finansowych i majątkowych. Moje główne specjalizacje branżowe to instytucje finansowe, energetyka, sektor wydobywczy. Moja główna specjalizacja produktowa to ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo firmy

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.