Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Dlaczego warto?

Wysokie limity

Ochrona do pełnych sum ubezpieczenia lub bardzo wysokich limitów, nieoferowanych przez lokalną konkurencję w ramach ubezpieczeń majątkowych.

Mozliwość szybkiego odtworzenia majątku

Bardzo wysokie limity ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy możliwość szybkiego odtworzenia majątku – budynków, maszyn czy urządzeń – po ataku terrorystycznym.

Rozszerzenie – utrata „zysku brutto”

Możliwość rozszerzenia o „zysk brutto” i koszty stałe ponoszone w przypadku przerwy w działalności przedsiębiorstwa, w następstwie aktu terroryzmu lub sabotażu.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla firm i instytucji potencjalnie zagrożonych aktem terroryzmu bądź sabotażu. Podmioty najczęściej decydujące się na  tego typu polisę to centra handlowe i usługowe, lotniska, biurowce, obiekty sportowe, elektrownie, zakłady chemiczne, oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Bardzo wysokie limity ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy, który został dotknięty atakiem terrorystycznym, szybkie odtworzenie swojego majątku.
  • Ubezpieczenie zapewnia ochronę do pełnych sum ubezpieczenia.
  • Oferujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia od aktów terroryzmu na naszych własnych warunkach bądź na warunkach, na których pracuje rynek londyński, określonych w skrócie jako T3 i/lub LMA.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczeniu podlegają między innymi:

  • budynki
  • maszyny
  • urządzenia
  • wyposażenie
  • środki obrotowe i inne składniki majątku przedsiębiorstw
  • utrata „zysku brutto”


Więcej o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu to propozycja dla wszystkich firm i instytucji, które mogą stać się celem ataku terrorystycznego albo sabotażu, np. pod postacią próby wyłudzenia danych czy celowego uszkodzenia mienia instytucji. Warto zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji, która może nie tylko znacznie utrudnić działalność, ale przede wszystkim zagrozić życiu i zdrowiu pracowników i klientów.


Kto powinien poznać ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu?

Świat zmienia się w zastraszającym tempie. Razem ze zmianami na lepsze, pojawiają się wyzwania i zagrożenia, o które niedawno nie musieliśmy się martwić. Jednym z nich jest terroryzm, który dziś zagraża człowiekowi w każdym zakątku świata. Terroryzm stanowi spore niebezpieczeństwo również dla niektórych sektorów gospodarki. Atakiem terrorystycznym zagrożone są przede wszystkim różne instytucje rządowe i samorządowe, obiekty strategiczne – jak lotniska czy elektrownie, a także miejsca, w których przebywa wiele osób, np. centra handlowe, kulturalne i biurowce.


Sabotaż może dotyczyć szczególnie infrastruktury energetycznej i transportowej. Nawet pozornie niewielkie uszkodzenie linii gazowej czy torów kolejowych może doprowadzić do poważnych, trudnych do odwrócenia skutków, a w ich konsekwencji – do znacznej utraty przychodów. Warto rozważyć ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu, aby mieć pewność, że w kryzysowej sytuacji uzyskamy profesjonalne wsparcie.


Co obejmuje ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu?

Polisa ubezpieczeniowa podpisana z Colonnade, to gwarancja wysokich limitów ubezpieczeń, dzięki którym można szybko odtworzyć majątek przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu chroni firmę do pełnych sum ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia od aktów terroryzmu można zawrzeć umowę na warunkach własnych Colonnade lub zgodnie z warunkami rynku londyńskiego (określonymi skrótami T3 i/lub LMA).


W skład ubezpieczanego majątku zaliczane wszystkie budynki, maszyny i urządzenia przedsiębiorstwa, a także wyposażenie firmy, środki obrotowe i inne składniki, które wchodzą w skład majątku. Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu można dodatkowo rozszerzyć o utratę „zysku brutto” oraz ryzyko wzrostu kosztów stałych, będące następstwem aktu terroryzmu bądź sabotażu. Tym samy przedsiębiorstwo nie ponosi ryzyka zmniejszenia dochodów.


Co wyróżnia ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu?

Wiele zapisów ubezpieczenia od ryzyka terroryzmu i sabotażu można dopasować do potrzeb przedsiębiorstwa i instytucji, np. rozszerzając ochronę o szkody wynikłe ze strajków, zamieszek i rozruchów. Podstawowe zapisy ubezpieczenia dotyczą ochrony w wyniku szkód rzeczowych, mogą być też dodatkowo rozszerzone o utratę zysku, która nastąpiła na skutek wystąpienia szkody rzeczowej.


Suma ubezpieczenia, na którą zawierana jest polisa, ustalana jest do limitu odpowiedzialności zapisanej w umowie, przy zachowaniu pełnej wartości zgłoszonego do ubezpieczenia majątku. W przypadku niedoubezpieczenia ważna jest zasada proporcji, która pozwala rozliczyć polisę korzystnie dla ubezpieczonego.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie TERRORISM PROTECT można rozszerzyć o szkody wywołane strajkami, zamieszkami lub rozruchami (SRCC) za pomocą dodatkowej klauzuli.

W ramach umowy ubezpieczenia TERRORISM PROTECT suma ubezpieczenia ustalana jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w umowie, jednak przy zachowaniu pełnej wartości majątku zgłoszonego do ubezpieczenia i z zastosowaniem zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.

Ubezpieczenie TERRORISM PROTECT obejmuje ochroną szkody rzeczowe i istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o utratę zysku będącą następstwem szkody rzeczowej.

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
robot przemysłowy i operator steruje nim na tablecie
Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk
czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Robert Jedut

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2012 r. Specjalizuję się w ocenie ryzyka ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw oraz terroryzmu i sabotażu.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.