Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu

Dlaczego warto?

Wysokie limity

Ochrona do pełnych sum ubezpieczenia lub bardzo wysokich limitów, nieoferowanych przez lokalną konkurencję w ramach ubezpieczeń majątkowych.

Mozliwość szybkiego odtworzenia majątku

Bardzo wysokie limity ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy możliwość szybkiego odtworzenia majątku – budynków, maszyn czy urządzeń – po ataku terrorystycznym.

Rozszerzenie – utrata „zysku brutto”

Możliwość rozszerzenia o „zysk brutto” i koszty stałe ponoszone w przypadku przerwy w działalności przedsiębiorstwa, w następstwie aktu terroryzmu lub sabotażu.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla firm i instytucji potencjalnie zagrożonych aktem terroryzmu bądź sabotażu. Podmioty najczęściej decydujące się na  tego typu polisę to centra handlowe i usługowe, lotniska, biurowce, obiekty sportowe, elektrownie, zakłady chemiczne, oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Bardzo wysokie limity ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy, który został dotknięty atakiem terrorystycznym, szybkie odtworzenie swojego majątku.
  • Ubezpieczenie zapewnia ochronę do pełnych sum ubezpieczenia.
  • Oferujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia od aktów terroryzmu na naszych własnych warunkach bądź na warunkach, na których pracuje rynek londyński, określonych w skrócie jako T3 i/lub LMA.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczeniu podlegają między innymi:

  • budynki
  • maszyny
  • urządzenia
  • wyposażenie
  • środki obrotowe i inne składniki majątku przedsiębiorstw
  • utrata „zysku brutto”

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie TERRORISM PROTECT można rozszerzyć o szkody wywołane strajkami, zamieszkami lub rozruchami (SRCC) za pomocą dodatkowej klauzuli.

W ramach umowy ubezpieczenia TERRORISM PROTECT suma ubezpieczenia ustalana jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w umowie, jednak przy zachowaniu pełnej wartości majątku zgłoszonego do ubezpieczenia i z zastosowaniem zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.

Ubezpieczenie TERRORISM PROTECT obejmuje ochroną szkody rzeczowe i istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o utratę zysku będącą następstwem szkody rzeczowej.

Powiązane ubezpieczenia

taśma produkcyjna, kartony z produktami
OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
robot przemysłowy i operator steruje nim na tablecie
Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk
czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Maciej Szczepański

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany od 1993 r.
Z uwagi na techniczne wykształcenie specjalizuję się w ubezpieczeniach majątkowych oraz technicznych, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z utratą zysku.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.