Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Dlaczego warto?

Szeroki zakres

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk niepodlegających wyłączeniom, w tym od przepięcia, szkód elektrycznych lub błędów w obsłudze.

Szerokie spektrum sprzętów

Ubezpieczenie chroni właściciela sprzętu elektronicznego – biurowego i specjalistycznego, stacjonarnego i przenośnego – przed ryzykiem finansowym jego uszkodzenia lub utraty.

Pokrycie dodatkowych kosztów

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sprzęt, ale także koszty odtworzenia danych i zwiększone koszty działalności.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających sprzęt elektroniczny biurowy, medyczny lub maszyny, w których znaczną część stanowią elementy elektroniczne.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Sprawny sprzęt elektroniczny ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa – jego ubezpieczenie minimalizuje ryzyko poważnych strat i opóźnień w działalności i produkcji.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia – obejmuje wszystkie zdarzenia, które powodują utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych ustaleniach umowy.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia losowe z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Obejmuje nie tylko sprzęt, ale również koszty odtworzenia danych i zwiększone koszty działalności.

Ubezpieczeniu podlega szerokie spektrum sprzętu elektronicznego i kosztów z nim związanych:

  • sprzęt elektroniczny biurowy
  • urządzenia specjalistyczne, zarówno stacjonarne, jak i przenośne
  • koszty odtworzenia danych elektronicznych zapisanych w urządzeniach oraz oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach elektronicznych
  • zwiększone koszty działalności które mają miejsce po szkodzie w sprzęcie elektronicznym


Więcej o ubezpieczeniu

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez elektroniki. Spotykamy ją na każdym kroku, często nawet nie zdając sobie sprawy, za jak wiele rzeczy odpowiada. Niestety, elektronika jest awaryjna, a nagłe wystąpienie usterki może bardzo skomplikować działanie przedsiębiorstwa lub instytucji. Jeżeli znaczna część działalności Twojej firmy zależna jest od sprzętu elektronicznego, warto zabezpieczyć się i wykupić ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk.


Dla kogo powstało ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk?

Konieczność wykorzystania sprzętu elektronicznego to codzienność wielu firm. Nie dotyczy wyłącznie komputerów, ale również całej infrastruktury teleinformatycznej. Elektronika obecna jest także w sprzęcie medycznym oraz w maszynach przemysłowych. Ze sprzętem elektronicznym wiąże się wiele zagrożeń. Są to zarówno awarie i mechaniczne uszkodzenia sprzętów, jak i zużycie podzespołów czy szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Do uszkodzeń elektroniki może też dojść np. w wyniku skoków napięcia elektrycznego.


Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk to idealne rozwiązanie dla każdej firmy i instytucji, której sprawne działanie uzależnione jest od sprzętu elektronicznego. Polisa sprawdzi się również wtedy, gdy paraliż firmy w wyniku awarii sprzętu przyczyni się do utraty zysków przedsiębiorstwa albo będzie miał poważne następstwa prawne.


Jaki zakres ma ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk?

W Colonnade przykładamy dużą wagę do tego, aby zakres ubezpieczenia jak najlepiej chronił naszych klientów. Dlatego ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk chroni przed różnorodnymi zdarzeniami, które nie podlegają zapisanym w umowie wyłączeniom, m.in. od przepięć, szkód elektrycznych i błędów w obsłudze. Właściciel przedsiębiorstwa objętego ubezpieczeniem nie musi obawiać się ryzyka finansowego związanego z utratą lub uszkodzeniem sprzętu elektronicznego, niezależnie, czy są to komputery biurowe czy specjalistyczne maszyny. Na wypłatę odszkodowania nie ma wpływu również funkcjonalność sprzętu – polisa obejmuje zarówno elektronikę stacjonarną, jak i przenośną, czyli laptopy, telefony, a także sprzęt medyczny.


Co więcej, ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk chroni nie tylko sprzęt elektroniczny, ale również pokrywa koszty odtworzenia utraconych w czasie awarii danych oraz powiększone koszty działalności. To oferta, która realnie chroni sprzęt elektroniczny i zabezpiecza jego właściciela przed negatywnymi skutkami zdarzenia.


Jak działa w praktyce ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk?

Sprzęt elektroniczny, który wpisujesz w ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk, zostaje objęty ubezpieczeniem w systemie na sumy stałe, zgodnie z wartością odtworzeniową. Oznacza to, że sprzęt ubezpieczony jest na kwotę swojej wartości nie zmniejszonej na skutek zużycia technicznego. Jest to szczególne ważne w wypadku sprzętu specjalistycznego.


O wystąpieniu szkody w ubezpieczanym sprzęcie ubezpieczony powinien poinformować Colonnade jak najszybciej, nie przekraczając terminu 14 dni. Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk obejmuje również utratę zysków, która jest rozumiana jako rzeczywista strata finansowa wynikająca ze spadku obrotów i połączonego z awariami wzrostu kosztów wytwarzania, także przerwy w działaniu firmy. Okresem odszkodowawczym w wypadku ubezpieczenia jest rzeczywisty czas przerwy w działalności lub okres utrudnionej działalności.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECT, sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć w systemie na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej.

Zgodnie z OWU ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECT, w przypadku powstania szkody w sprzęcie elektronicznym, ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić Colonnade niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia.

Zgodnie z OWU ELECTRONIC LOST OF PROFIT PROTECT  za utratę zysku uważa się stratę finansową bezpośrednio wynikającą ze spadku obrotu i wzrostu kosztów wytwarzania, powstałą wskutek zakłóceń lub przerwy w działalności, będących następstwem wypadku.

Zgodnie z OWU ELECTRONIC LOST OF PROFIT PROTECT okres odszkodowawczy to okres faktycznych zakłóceń lub przerwy w działalności.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ELECTRONIC LOST OF PROFIT PROTECT 1.06.18

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

zagrożenia w sieci, ochrona w Colonnade
Ubezpieczenie w przypadku roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych
doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Sonnenberg

W branży ubezpieczeniowej jestem od 2002 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach technicznych i majątkowych.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.