Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Dlaczego warto?

Szeroki zakres

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk niepodlegających wyłączeniom, w tym od przepięcia, szkód elektrycznych lub błędów w obsłudze.

Szerokie spektrum sprzętów

Ubezpieczenie chroni właściciela sprzętu elektronicznego – biurowego i specjalistycznego, stacjonarnego i przenośnego – przed ryzykiem finansowym jego uszkodzenia lub utraty.

Pokrycie dodatkowych kosztów

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sprzęt, ale także koszty odtworzenia danych i zwiększone koszty działalności.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających sprzęt elektroniczny biurowy, medyczny lub maszyny, w których znaczną część stanowią elementy elektroniczne.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Sprawny sprzęt elektroniczny ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa – jego ubezpieczenie minimalizuje ryzyko poważnych strat i opóźnień w działalności i produkcji.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia – obejmuje wszystkie zdarzenia, które powodują utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych ustaleniach umowy.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia losowe z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Obejmuje nie tylko sprzęt, ale również koszty odtworzenia danych i zwiększone koszty działalności.

Ubezpieczeniu podlega szerokie spektrum sprzętu elektronicznego i kosztów z nim związanych:

  • sprzęt elektroniczny biurowy
  • urządzenia specjalistyczne, zarówno stacjonarne, jak i przenośne
  • koszty odtworzenia danych elektronicznych zapisanych w urządzeniach oraz oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach elektronicznych
  • zwiększone koszty działalności które mają miejsce po szkodzie w sprzęcie elektronicznym

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECT, sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć w systemie na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej.

Zgodnie z OWU ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECT, w przypadku powstania szkody w sprzęcie elektronicznym, ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić Colonnade niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia.

Zgodnie z OWU ELECTRONIC LOST OF PROFIT PROTECT  za utratę zysku uważa się stratę finansową bezpośrednio wynikającą ze spadku obrotu i wzrostu kosztów wytwarzania, powstałą wskutek zakłóceń lub przerwy w działalności, będących następstwem wypadku.

Zgodnie z OWU ELECTRONIC LOST OF PROFIT PROTECT okres odszkodowawczy to okres faktycznych zakłóceń lub przerwy w działalności.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia ELECTRONIC EQUIPMENT PROTECT 1.07.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ELECTRONIC LOST OF PROFIT PROTECT 1.06.18

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

zagrożenia w sieci, ochrona w Colonnade
Ubezpieczenie w przypadku roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych
doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Sonnenberg

W branży ubezpieczeniowej jestem od 2002 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach technicznych i majątkowych.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.