Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Dlaczego warto?

W razie awarii maszyn

Ubezpieczenie chroni przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe przed ryzykiem finansowym jakie wiąże się z awariami sprzętu i infrastruktury technicznej.

W razie utraty „zysku brutto”

Ubezpieczenie utraty „zysku brutto“ dotyczy strat spowodowanych przestojem w działalności przedsiębiorstwa, związanym z awarią maszyny.

W razie błędu

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane wewnątrz maszyny, między innymi błąd obsługi, błędy projektowe, czy wadliwe wykonanie.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla przedsiębiorstw produkcyjnych z różnych branż, dla których maszyny są szczególnie istotnym składnikiem majątku, oraz właścicieli budynków biurowych, mieszkalnych, handlowych i innych nieruchomości komercyjnych.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ochrona ubezpieczeniowa bazuje na formule „od wszystkich ryzyk” i zapewnia bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa w przypadkach najczęstszych awarii i uszkodzeń.
  • Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane wewnątrz maszyny (poza wyłączonymi w OWU).
  • Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o szkody spowodowane w utracie zysku przedsiębiorstwa w wyniku awarii maszyny. Rekompensowana „utrata zysku” może być związana ze spadkiem obrotu, albo wzrostem kosztów wytwarzania wskutek dodatkowych wydatków, poniesionych w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyn w wyniku awarii, w tym o charakterze mechanicznym, w wyniku błędów w obsłudze, przeciążenia elementów maszyn, a także innych zdarzeń, których przyczyna zaszła wewnątrz urządzenia.  Ubezpieczenie może być rozszerzone o ochronę „zysku brutto” w przypadku przerwy w działalności produkcyjnej, będącej następstwem szkody maszynowej.

Ubezpieczeniu podlegają wskazane przez ubezpieczającego maszyny, będące kluczowym mieniem decydującym o możliwościach prowadzenia działalności produkcyjnej i wyposażenie obiektów komercyjnych.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczeniu MACHINERY BREAKDOWN PROTECT podlegać mogą zarówno maszyny będące w spoczynku, jak i maszyny będące w ruchu.

Ochronę ubezpieczeniową MACHINERY BREAKDOWN PROTECT można rozszerzyć o ryzyko utraty zysku w wyniku uszkodzenia (OWU Sekcja B), pod warunkiem, że dane rozszerzenie dotyczy maszyn objętych ochroną w Sekcji A OWU.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia MACHINERY BREAKDOWN PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

taśma produkcyjna, kartony z produktami
OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
załadunek mienia do transportu, transport na palecie
Ochrona w razie utraty lub uszkodzenia przewożonego mienia
czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Sonnenberg

W branży ubezpieczeniowej jestem od 2002 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach technicznych i majątkowych.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.