Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Dlaczego warto?

W razie awarii maszyn

Ubezpieczenie chroni przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe przed ryzykiem finansowym jakie wiąże się z awariami sprzętu i infrastruktury technicznej.

W razie utraty „zysku brutto”

Ubezpieczenie utraty „zysku brutto“ dotyczy strat spowodowanych przestojem w działalności przedsiębiorstwa, związanym z awarią maszyny.

W razie błędu

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane wewnątrz maszyny, między innymi błąd obsługi, błędy projektowe, czy wadliwe wykonanie.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla przedsiębiorstw produkcyjnych z różnych branż, dla których maszyny są szczególnie istotnym składnikiem majątku, oraz właścicieli budynków biurowych, mieszkalnych, handlowych i innych nieruchomości komercyjnych.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ochrona ubezpieczeniowa bazuje na formule „od wszystkich ryzyk” i zapewnia bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa w przypadkach najczęstszych awarii i uszkodzeń.
  • Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane wewnątrz maszyny (poza wyłączonymi w OWU).
  • Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o szkody spowodowane w utracie zysku przedsiębiorstwa w wyniku awarii maszyny. Rekompensowana „utrata zysku” może być związana ze spadkiem obrotu, albo wzrostem kosztów wytwarzania wskutek dodatkowych wydatków, poniesionych w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyn w wyniku awarii, w tym o charakterze mechanicznym, w wyniku błędów w obsłudze, przeciążenia elementów maszyn, a także innych zdarzeń, których przyczyna zaszła wewnątrz urządzenia.  Ubezpieczenie może być rozszerzone o ochronę „zysku brutto” w przypadku przerwy w działalności produkcyjnej, będącej następstwem szkody maszynowej.

Ubezpieczeniu podlegają wskazane przez ubezpieczającego maszyny, będące kluczowym mieniem decydującym o możliwościach prowadzenia działalności produkcyjnej i wyposażenie obiektów komercyjnych.


Więcej o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku to rozwiązanie szczególnie dla właścicieli firm produkcyjnych i usługowych. Sprawne działanie przedsiębiorstwa możliwe jest dzięki połączeniu wielu czynników. Do najważniejszych należą odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem i wykwalifikowana kadra pracowników. Jednak nawet najlepsi pracownicy nie pomogą, jeśli awarii ulegną maszyny produkcyjne. Trudno wyobrazić sobie drukarnię, która działa bez maszyn offsetowych albo pracę stolarni, w której zepsuła się piła panelowa lub tokarka. Konsekwencją takiej sytuacji jest utrata zysku przedsiębiorstwa, szczególnie uciążliwa, jeśli naprawy urządzenia nie można przeprowadzić w krótkim czasie.


Jak działa ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku?

Momentu awarii maszyny nie da się przewidzieć, ale można się do niego dobrze przygotować. Jeżeli działanie firmy uzależnione jest od pracy maszyn, warto rozważyć zakup ubezpieczenia, które uchroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami awarii sprzętu. Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku skierowane jest zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Jego zadaniem jest zniwelowanie negatywnych skutków finansowych, wynikających z usterek urządzeń i powiązanej z nimi infrastruktury technicznej.

Ubezpieczenie awarii maszyny uchroni Twoją firmę przed ryzykiem finansowym, będącym skutkiem nagłych i niespodziewanych wydarzeń. Dotyczy utraty „zysku brutto”, czyli strat generowanych przez przedsiębiorstwo ze względu na czasowy przestój firmy, spowodowany awarią maszyny. Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku pokrywa również szkody, które powstaną wewnątrz maszyny w wyniku wadliwego wykonania, błędów projektowych oraz błędów w obsłudze urządzenia.


Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku w Colonnade?

Umowa ubezpieczenia została oparta o formułę „od wszystkich ryzyk”, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo finansowe firmy w sytuacji, gdy wystąpi awaria lub uszkodzenie maszyny. Ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku pokrywa niemal wszystkie, również wewnętrzne uszkodzenia maszyn (za wyjątkiem wyłączonych w OWU). Polisę można dodatkowo rozszerzyć o szkody wynikające z utraty zysku przedsiębiorstwa, będącej następstwem awarii. Co będzie stanowić utratę zysku? Może to być spadek obrotu firmy oraz wzrost kosztów produkcji ze względu na wydatki poniesione w celu zminimalizowania lub uniknięcia spadku obrotów.


Dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia, przedsiębiorstwo otrzyma zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyn. Warto dodać, że ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku może obejmować zarówno urządzenia pracujące, jak i będące w stanie spoczynku. Dodatkowo, jeżeli firma rozszerzy polisę o ochronę „zysku brutto” otrzyma odszkodowanie za przerwę w działalności produkcyjnej, która wynikła z uszkodzenia maszyny.


Wybierz ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku

Colonnade to firma o dużym doświadczeniu w obsłudze klienta biznesowego, którą swoim zaufaniem obdarzyło wielu przedsiębiorców. Decydując się na ubezpieczenie awarii maszyn i utraty zysku w jej wyniku zyskujesz pewność, że Twoja sprawa zostanie rozwiązana profesjonalnie i z należytą starannością.


Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczeniu MACHINERY BREAKDOWN PROTECT podlegać mogą zarówno maszyny będące w spoczynku, jak i maszyny będące w ruchu.

Ochronę ubezpieczeniową MACHINERY BREAKDOWN PROTECT można rozszerzyć o ryzyko utraty zysku w wyniku uszkodzenia (OWU Sekcja B), pod warunkiem, że dane rozszerzenie dotyczy maszyn objętych ochroną w Sekcji A OWU.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia MACHINERY BREAKDOWN PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
załadunek mienia do transportu, transport na palecie
Ochrona w razie utraty lub uszkodzenia przewożonego mienia
czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Sonnenberg

W branży ubezpieczeniowej jestem od 2002 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach technicznych i majątkowych.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.