Dlaczego warto?

Spełnienie wymogu ustawy

Ubezpieczenie spełnia wymogi nałożone art. 25 Ustawy o cudzoziemcach o posiadaniu podróżnego ubezpieczenia medycznego ważnego przez okres planowanego pobytu.

Dla pracowników, ale i studentów

Ubezpieczenie chroni obcokrajowców przebywających na terenie Polski zarówno podczas pracy, wypoczynku jak również podczas nauki.

Ochrona dostępna w dwóch formach

Ubezpieczenie można kupić indywidualnie lub zawrzeć umowę grupową (np. dla pracowników lub grupy studentów).

Przyjazd spoza Unii Europejskiej?

Zapewnij sobie pokrycie kosztów leczenia podczas pobytu w Polsce!

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone dla obcokrajowców tymczasowo przebywających w Polsce w celu zarobkowym, edukacyjnym jak i turystycznym. Ubezpieczamy pracowników i studentów przybywających z krajów spoza Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Rozwiązanie dla obcokrajowców planujących pobyt w Polsce – bez względu na to, czy celem jest wypoczynek czy pobyt jest zleconą przez pracodawcę delegacją.
 • Umowa ubezpieczenia dostępna w 2 formach: grupowej i indywidualnej.
 • Prosta ścieżka przystąpienia do umowy ubezpieczenia – poprzez kontakt z Colonnade lub z Agencją iExpert.


Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowców w Colonnade to szeroki zakres ochrony w standardzie, czyli bez dodatkowej składki, obejmujący m.in.:

 • koszty leczenia, m.in. pobyt i leczenie w szpitalu, zabiegi ambulatoryjne oraz nagłą pomoc stomatologiczną,
 • koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19,
 • koszty leczenia natychmiastowej pomocy lekarskiej związanej z komplikacjami wynikającymi z ciąży – do 32 tygodnia ciąży,
 • zakup lekarstw, środków opatrynkowych, płynów infuzyjnych, a także ortopedycznych środków pomocniczych,
 • assistance tj. pomoc w podróży 24/7 (transport medyczny osoby ubezpieczonej, porady medyczne i skierowania, porady w sprawie utraty bagażu, paszportu, dokumentów lub biletów).

Standardowy zakres ochrony może być rozszerzony m.in. o:

 • pracę fizyczną
 • ochronę w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej
 • ochronę na terytorium Schengen
 • ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć
 • inwalidztwo
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

               

Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pytania i odpowiedzi

Obcokrajowcy i ich pracodawcy poszukujący ochrony ubezpieczenia kosztów leczenia na terenie RP potwierdzonego umową.

Aby zawrzeć umowę indywidualną należy skontaktować się z Agencją iExpert: https://polisaobcokrajowca.pl/ lub +48 570 545 951.

Aby zawrzeć umowę grupową lub na firmę prosimy o kontakt bezpośredni z Colonnade: polandah@colonnade.pl

Tak. W tym celu należy wskazać imię i nazwisko wszystkich osób, które mają zostać objęte ochroną kosztów leczenia obcokrajowców. Dane ubezpieczonych będą widoczne na polisie potwierdzającej zawarcie umowy.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 1.04.2022

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

mama z córką kroją owoce w kuchni, czerwony fartuszek

Ubezpieczenie NNW dla Twojej rodziny

wyjazdy turystyczne w tropikalne egzotyczne kraje, pani na tle łódek
Kompleksowa ochrona i wysokie sumy ubezpieczenia
dzieci w wieku szkolnym biegna po łące, bezpieczna zabawa dzieci i młodzieży
Chroni uczniów i pracowników placówek oświatowych

Jak kupić ubezpieczenie? How to buy insurance?

Zakup indywidualny / Individual policy

Agencja iExpert 

polisaobcokrajowca.pl 

+48 570 545 951 

Zakup grupowy / Group insurance

Colonnade 

polandah@colonnade.pl 

Przyjazd spoza Unii Europejskiej?

Zapewnij sobie pokrycie kosztów leczenia podczas pobytu w Polsce!