Ubezpiecz się w Colonnade już od 1 zł dziennie!

Zakres dopasowany do Twoich potrzeb

Możliwość objęcia ochroną całej rodziny

Brak umowy terminowej

Stała, niezmienna, miesięczna składka

Wypłata z tytułu śmierci do 200 000 zł


Bądź kim chcesz z ubezpieczeniem dopasowanym do Ciebie!

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie Moje Bezpieczne Jutro?

Poczucie bezpieczeństwa

Żyj spokojniej wiedząc, że Ty i Twoja rodzina macie właściwą ochronę.

Pomoc w razie wypadku

Otrzymaj szybkie wsparcie w trudnej sytuacji, 24/7.

Wsparcie finansowe

Wykorzystaj dodatkowe pieniądze wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujesz.

Czy to coś dla mnie?

  • Umowę mogą zawrzeć osoby na stałe mieszkające w Polsce, będące w wieku od 18 do 80 lat. Dziecko może być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach wybranego planu, o ile ukończyło 6. miesiąc życia i nie ukończyło 18 lat.
  • Umowę można zawrzeć nawet mając już ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto ani istniejące wcześniej schorzenia, ani styl życia nie wpłyną na wysokość składki.

Maksymalne świadczenie – nawet 200 000 zł

Kto jest objęty ochroną?
1 osoba dorosła
Składka mies.
64,41 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł
Kto jest objęty ochroną?
2 dorosłych + 1 dziecko
Składka mies.
124,92 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł

w przypadku dzieci suma ubezpieczenia = 50%
Kto jest objęty ochroną?
2 osoby dorosłe
Składka mies.
110,14 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł
Kto jest objęty ochroną?
2 dorosłych + 2 dzieci
Składka mies.
139,16 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł

w przypadku dzieci suma ubezpieczenia = 50%

W razie niespodziewanych zdarzeń

Pełnimy w życiu różne role i chcemy się cieszyć każdą z nich. Na wszelki wypadek, warto mieć ubezpieczenie.

Moje Bezpieczne Jutro - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń - obejmuje śmierć i inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zapewnia także ochronę na wypadek złamania kości, zachorowania, utraty pracy, kluczy czy portfela. Ochroną można objąć siebie, partnera lub partnerkę oraz całą rodzinę. W najwyższym pakiecie suma ubezpieczenia w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi aż 200 000 zł. 

Nasze ubezpieczenie to możliwość wskazania zdarzeń, na wypadek których chcesz mieć ochronę oraz określenia kwot do których chcesz sie ubezpieczyć.

Przykłady sytuacji, w których wypłacimy świadczenie


  • hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na podstawie skierowania od lekarza
  • złamanie kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Opisy wszystkich zakresów ochrony wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia Moje Bezpieczne Jutro.

Oferta nie jest kierowana do


Oferta nie jest kierowana do osób, które oczekują ochrony w razie zdarzeń zaistniałych w trakcie: zawodowego uprawiania sportu, uprawiania ryzykownych sportów wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, służby w policji, zawodowej straży pożarnej lub w wojsku, kierowania pojazdem bez uprawnień, prowadzenia pociągu, samolotu lub statku.
Pełna lista okoliczności wyłączających odpowiedzialność Colonnade znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia Moje Bezpieczne Jutro w punkcie 3.7.

Bądź kim chcesz z ubezpieczeniem dopasowanym do Ciebie!

Pełnisz w życiu różne role i chcesz się cieszyć każdą z nich. 

Podaj nam swoje dane kontaktowe, a pomożemy dopasować ubezpieczenie do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie można wykupić on-line lub dzwoniąc do nas pod numer +48 22 276 26 00. Doradcy Colonnade pomogą w wyborze ochrony i odpowiedzą na ewentualne pytania.

Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczynamy proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, wydajemy decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, decyzję wydajemy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.

Tak, można wybrać zakres, który pasuje do indywidualnych potrzeb. Istnieje także możliwość elastycznego wyznaczenia wysokości sum ubezpieczenia do danego zakresu ochrony.

Nie, nie wymagamy zaświadczeń lekarskich, więc obecny stan zdrowia ani styl życia nie będzie miał wpływu na wysokość Twojej składki.

Nie, cena pozostaje taka sama przez cały okres ubezpieczenia i będzie ona wskazana w harmonogramie płatności.

Możesz do nas zadzwonić pod numer 22 276 26 00 lub wysłać e-mail na adres bok@colonnade.pl. Pomożemy Ci wprowadzić takie zmiany jak: aktualizacja danych osobowych, zwiększenie lub zmniejszenie sumy ubezpieczenia, modyfikacja zakresu ochrony, dodanie osób objętych ubezpieczeniem, zmiana częstotliwości opłacania składki.

Dokumenty związane z ubezpieczeniem