Ubezpiecz się w Colonnade już od 1 zł dziennie!

Zakres dopasowany do Twoich potrzeb

Możliwość objęcia ochroną całej rodziny

Brak umowy terminowej

Stała, niezmienna, miesięczna składka

Wypłata z tytułu śmierci do 200 000 zł


Bądź kim chcesz z ubezpieczeniem dopasowanym do Ciebie!

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie Moje Bezpieczne Jutro?

Poczucie bezpieczeństwa

Żyj spokojniej wiedząc, że Ty i Twoja rodzina macie właściwą ochronę.

Pomoc w razie wypadku

Otrzymaj szybkie wsparcie w trudnej sytuacji, 24/7.

Wsparcie finansowe

Wykorzystaj dodatkowe pieniądze wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujesz.

Czy to coś dla mnie?

  • Umowę mogą zawrzeć osoby na stałe mieszkające w Polsce, będące w wieku od 18 do 80 lat. Dziecko może być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach wybranego planu, o ile ukończyło 6. miesiąc życia i nie ukończyło 18 lat.
  • Umowę można zawrzeć nawet mając już ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto ani istniejące wcześniej schorzenia, ani styl życia nie wpłyną na wysokość składki.

Maksymalne świadczenie – nawet 200 000 zł

Kto jest objęty ochroną?
1 osoba dorosła
Składka mies.
64,41 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł
Kto jest objęty ochroną?
2 dorosłych + 1 dziecko
Składka mies.
124,92 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł

w przypadku dzieci suma ubezpieczenia = 50%
Kto jest objęty ochroną?
2 osoby dorosłe
Składka mies.
110,14 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł
Kto jest objęty ochroną?
2 dorosłych + 2 dzieci
Składka mies.
139,16 zł
Jaki jest zakres ochrony?
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku200 000 zł
Powypadkowe leczenie szpitalne (wypłata za 1 dzień)500 zł
Złamania kości20 000 zł

w przypadku dzieci suma ubezpieczenia = 50%

W razie niespodziewanych zdarzeń

Pełnimy w życiu różne role i chcemy się cieszyć każdą z nich. Na wszelki wypadek, warto mieć ubezpieczenie.

Moje Bezpieczne Jutro - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń - obejmuje śmierć i inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zapewnia także ochronę na wypadek złamania kości, zachorowania, utraty pracy, kluczy czy portfela. Ochroną można objąć siebie, partnera lub partnerkę oraz całą rodzinę. W najwyższym pakiecie suma ubezpieczenia w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi aż 200 000 zł. 

Nasze ubezpieczenie to możliwość wskazania zdarzeń, na wypadek których chcesz mieć ochronę oraz określenia kwot do których chcesz sie ubezpieczyć.

Przykłady sytuacji, w których wypłacimy świadczenie


  • hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na podstawie skierowania od lekarza
  • złamanie kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Opisy wszystkich zakresów ochrony wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia Moje Bezpieczne Jutro.

Oferta nie jest kierowana do


Oferta nie jest kierowana do osób, które oczekują ochrony w razie zdarzeń zaistniałych w trakcie: zawodowego uprawiania sportu, uprawiania ryzykownych sportów wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, służby w policji, zawodowej straży pożarnej lub w wojsku, kierowania pojazdem bez uprawnień, prowadzenia pociągu, samolotu lub statku.
Pełna lista okoliczności wyłączających odpowiedzialność Colonnade znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia Moje Bezpieczne Jutro w punkcie 3.7.

Bądź kim chcesz z ubezpieczeniem dopasowanym do Ciebie!

Pełnisz w życiu różne role i chcesz się cieszyć każdą z nich. 

Podaj nam swoje dane kontaktowe, a pomożemy dopasować ubezpieczenie do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie można wykupić on-line lub dzwoniąc do nas pod numer +48 22 276 26 00. Doradcy Colonnade pomogą w wyborze ochrony i odpowiedzą na ewentualne pytania.

Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczynamy proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, wydajemy decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, decyzję wydajemy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.

Tak, można wybrać zakres, który pasuje do indywidualnych potrzeb. Istnieje także możliwość elastycznego wyznaczenia wysokości sum ubezpieczenia do danego zakresu ochrony.

Nie, cena pozostaje taka sama przez cały okres ubezpieczenia i będzie ona wskazana w harmonogramie płatności.

Możesz do nas zadzwonić pod numer 22 276 26 00 lub wysłać e-mail na adres bok@colonnade.pl. Pomożemy Ci wprowadzić takie zmiany jak: aktualizacja danych osobowych, zwiększenie lub zmniejszenie sumy ubezpieczenia, modyfikacja zakresu ochrony, dodanie osób objętych ubezpieczeniem, zmiana częstotliwości opłacania składki.

Dokumenty związane z ubezpieczeniem