20.05.2022

Szanowni Państwo,

przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego 2022/2023, już dziś z przyjemnością informujemy o aktualnej ofercie ubezpieczeń szkolnych Colonnade. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozszerzyliśmy dotychczasowy zakres ochrony o dodatkowe ryzyka i zmieniliśmy konstrukcję produktu, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wyższe sumy ubezpieczenia. Dodatkowo udostępniamy Państwu nową platformę sprzedażową, która pozwoli szybko i w łatwy sposób uzyskać ofertę. Rodzicom, w ramach umowy grupowej, pozwoli w wygodny sposób zgłosić dziecko do ubezpieczenia i opłacić składkę online.


NOWA OFERTA TO SZEREG KORZYŚCI I USPRAWNIEŃ DLA PARTNERÓW ORAZ KLIENTÓW

Oferujemy m.in.: 

  • jedne z najwyższych sum ubezpieczenia na rynku – nawet do 100 000 zł,
  • nowy intuicyjny system sprzedażowy do wystawiania polis grupowych,
  • możliwość przygotowania indywidualnie dobranych programów, które dodatkowo mogą być personalizowane (zakres, cena, prowizja),
  • możliwość opłacenia składki online przez rodziców.


NOWE RYZYKA

Assistance medyczny

Ochrona obejmuje m.in: wizytę lekarza, wizytę pielęgniarki, dostawę leków, sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny, pomoc domową po hospitalizacji, pomoc psychologa, organizację procesu rehabilitacyjnego, opiekę nad dziećmi.

Koszty operacji plastycznych skutków NW

Jeżeli na skutek uszkodzenia ciała ubezpieczony był hospitalizowany oraz stan jego zdrowia wymagał przeprowadzenia operacji plastycznej mającej na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń powierzchni ciała, pokryjemy koszty operacji plastycznych skutków nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona w sieci

Ochrona obejmuje m.in.: blokadę rodzicielską, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej, pomoc psychologa.

OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniowskich

W przypadku gdy ubezpieczony wykonując czynności życia prywatnego albo podczas nauki lub praktyk, wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę, pokryjemy wartość roszczeń osoby trzeciej wobec ubezpieczonego do wysokości sumy gwarancyjnej. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także OC rodzica – za szkody wyrządzone przez dziecko, które nie ukończyło 13. roku życia.

Atak padaczki

Jednorazowe świadczenie w okresie ubezpieczenia, płatne w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Zapięte pasy lub transport w foteliku samochodowym

Jeżeli nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w czasie podróży samochodem, a ubezpieczony miał zapięte pasy lub był transportowany w foteliku samochodowym, świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego ulega zwiększeniu o 5%.

Nagłe zatrucie, porażenie

Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi,porażenie prądem lub piorunem. Świadczenie płatne w wysokości 2% sumy ubezpieczenia.

Poważne zachorowanie

Ponadto zmodyfikowaliśmy ryzyko "poważne zachorowanie" poprzez rozszerzenie katalogu o wadę wrodzoną serca, sepsę oraz choroby odzwierzęce.


Pełna treść nowych ogólnych warunków ubezpieczenia dostępna jest na naszej stronie

Mamy nadzieję, że zaprezentowane zmiany wzbudziły Państwa zainteresowanie i wierzymy, że przyniosą korzyść klientom.


Zapraszamy do kontaktu,

Martyna Matuszyńska

DYREKTOR DS. PRODUKTÓW I UNDERWRITINGU LINII CONSUMER