11.05.2021

Ubezpieczenie w szkole i poza nią

Już dawno dźwięk szkolnego dzwonka nie wywoływał takich emocji. Rząd powoli luzuje obostrzenia. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele stopniowo wracają do tradycyjnej nauki w placówkach oświatowych po bardzo długiej przerwie. Nauczanie online było wariantem, który zapewniał bezpieczeństwo. Dlatego rośnie popularność ochrony, którą zapewnia ubezpieczenie SCHOOL PROTECT.

Problemy „ze szkolnej ławki”

To wcale nie jest tak, że powrót do szkoły zwiększa ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Jak sama nazwa wskazuje, podobne wydarzenia dzieją się niezależnie od miejsca i czasu: w domu, na podwórku i podczas wycieczek. Mają miejsce także w szkole. Przykładem mogą być zajęcia wychowania fizycznego prowadzone pod okiem doświadczonego pedagoga. Uprawianie sportów kontaktowych wiąże się z ryzykiem kontuzji. Nie ma znaczenia, kto prowadzi zajęcia. Najczęściej występujące wypadki podczas zajęć sportowych kończą się złamaniami lub skręceniami kończyn. A to jeden z wielu przykładów ze szkolnej rzeczywistości. Jak działa polisa w przypadku wystąpienia podobnych zdarzeń?

Działanie polisy SCHOOL PROTECT

W razie nieszczęśliwego wypadku bardzo ważne jest szybkie udzielenie specjalistycznej pomocy, która niejednokrotnie kosztuje. Postawienie prawidłowej diagnozy to szczególnie istotny element, który zaważy na dalszym leczeniu. Jednak wielokrotnie następstwa nieszczęśliwych wypadków jeszcze długo nie dają o sobie zapomnieć. Tak dzieje się chociażby w przypadku złamania. Wielokrotnie leczenie kończy się długotrwałą rehabilitacją, która przywraca sprawność ruchową. Niekiedy wypadek mocno odbija się na psychice osoby ubezpieczonej. Dlatego wsparcie psychologa jest w tym przypadku nieocenione. Ten krótki opis idealnie odzwierciedla zasady działania polisy. SCHOOL PROTECT chroni osobę ubezpieczoną i jego bliskich przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.

Zalety ubezpieczenia SCHOOL PROTECT

Ubezpieczenie jest potocznie zwane „szkolnym”, ale tak naprawdę chroni osobę ubezpieczoną niezależnie od miejsca i czasu wystąpienia wypadku. Polisa jest aktywna całą dobę, na całym świecie. Produkt można dopasować do indywidualnych oczekiwań. Wystarczy skorzystać z opcji zawarcia umowy ubezpieczenia w szerokim zakresie ochrony na wysokie sumy. Produkt warto wzbogacić także o dodatkowe świadczenia, które podnoszą kwoty wypłat w przypadku pobytu na OIOM-ie lub śmierci osoby ubezpieczonej. Wariant podstawowy tego ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu. Ubezpieczony jest chroniony na treningu, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych organizowanych w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych.

Dodatkowe wsparcie

Do placówki oświatowej uczęszczają uczniowie z różną sytuacją finansową. Właśnie dlatego SCHOOL PROTECT obejmuje możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10% uczniów. Sytuacja materialna nie powinna być przeszkodą do posiadania ochrony. Właśnie dlatego produkt ten uwzględnia pomoc w podobnych przypadkach. Uruchomienie takiego ubezpieczenia to przejaw wyjątkowej dojrzałości i dbałości o dobro uczniów i ich rodzin.

Wariant rozszerzony

Ubezpieczenie SCHOOL PROTECT to polisa zindywidualizowana. W ofercie Colonnade posiadamy dwa warianty tego produktu: podstawowy i rozszerzony. Bogatsza wersja polisy to finansowe zabezpieczenie w przypadku inwalidztwa, poparzenia lub świadczeń szpitalnych. Pieniądze wypłacimy  także w przypadku uszkodzenia i okaleczenia twarzy. Chronione są także zęby ubezpieczonego. Ubezpieczenie pokryje koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek nieszczęśliwego wypadku. Produkt zadziała także w przypadku ugryzienia przez psa lub kleszcza.

Dla kogo?

Ubezpieczenie SCHOOL PROCECT to produkt chroniący dzieci, młodzież szkolną i studentów. Ochroną mogą zostać objęci także nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej. Wykupienie takiej polisy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością opiekunów, rodziców oraz osób zarządzających szkołą. Dlatego, by poznać szczegóły tej oferty, warto się z nami skontaktować.