19.03.2021

Ubezpieczenie od ryzyka wycieku danych osobowych w szkole

Placówka oświatowa to miejsce kojarzone głównie z edukacją. Jednak jak każdy zakład pracy, także w tym obowiązują pewne zasady. Jedna z nich dotyczy przepisów związanych z RODO. 

Czym jest RODO?

RODO to jeden z najważniejszych tematów. Obowiązuje wszędzie tam, gdzie istnieją dane osobowe. Termin zyskał ogromną popularność w środowisku biznesowym, medycznym i oświatowym przez ustawę, którą rząd wprowadził w maju 2018 roku. Skrót RODO oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. To nic innego, jak zestaw przepisów, z których każdy przedsiębiorca i konsument dowie się, do czego ma prawo w zakresie pewnych prywatnych informacji. Rozporządzenie funkcjonuje także w krajach unijnych jako GDPR (General Data Protection Regulation). 

RODO w placówkach oświatowych

Wejście RODO w życie oznaczało konieczność zwiększenia uwagi na kwestię ochrony danych osobowych w wielu przedsiębiorstwach. Obowiązek ten dotyczy również placówek oświatowych. Ustawa nakłada na szkoły szereg obowiązków, które określają stopień ryzyka, dotyczą zabezpieczenia informacji oraz przejrzystości prowadzonych działań. Chodzi o dane wrażliwe pracowników placówki oraz podopiecznych uczęszczających do szkoły. W świetle tych przepisów, z dnia na dzień wdrożono działania, które miały na celu ochronę informacji przetwarzanych w placówce. Szkoła musi prowadzić rejestr przetwarzanych dokumentów zawierających dane. Natomiast informację o odkrytym naruszeniu trzeba ujawnić maksymalnie do 72 godzin. 

Gdzie kryje się zagrożenie? 

W świetle nowych przepisów zagrożeniem jest chociażby czynnik ludzki. Wystarczy, że pracownik szkoły wyśle wiadomość e-mail do niewłaściwego odbiorcy lub pozostawi dokument zawierający dane osobowe w ogólnodostępnym miejscu. Problem pogłębia się zwłaszcza teraz. W dobie pandemii, gdy większość informacji jest przekazywanych drogą elektroniczną ryzyko wycieku danych osobowych rośnie. Wystarczy chwila nieuwagi, a cała procedura ruszy. Dopuszczenie się tego typu uchybień oznacza konieczność poniesienia odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co to oznacza w praktyce? Plątaninę administracyjną i koszty. W przypadku wycieku danych osobowych, należy powiadomić odpowiedni urząd o uchybieniu. Ponadto informacja ta musi trafić do osoby, której szkoda dotyczy. Postępowania administracyjne z tym związane to już spory koszt. A gdzie reszta: kary administracyjne, odszkodowania dla osób fizycznych? Już z tej perspektywy wyraźnie widać, że rozwiązanie powyższych problemów może być skomplikowane. Właśnie dlatego warto odpowiednio się przygotować. 

Ubezpieczenie RODO SCHOOL

Odpowiedzią na ryzyko wycieku danych osobowych w placówce oświatowej jest ubezpieczenie RODO SCHOOL od Colonnade. Jest to produkt, który został stworzony z myślą o ochronie finansowej w przypadku wycieku wrażliwych informacji osobowych. Formuła ubezpieczenia jest bardzo elastyczna. Właśnie dlatego mamy pewność, że produkt idealnie wpasowuje się w specyficzne potrzeby placówek oświatowych w kontekście ochrony danych osobowych. RODO SCHOOL wyróżnia się dopasowaniem zakresu i sum ubezpieczenia do zdarzeń, które w świetle ustawy oznaczają uchybienie. Jest to gotowe rozwiązanie zabezpieczające placówkę oświatową przed startami finansowymi. Zakres ubezpieczenia obejmuje czynności, które umożliwiają likwidację szkody. Należą do nich: odpowiedzialność administracyjna, odpowiedzialność cywilna, a także pokrycie kosztów związanych z obsługą prawną. 

Zgłoszenie placówki do ubezpieczenia

Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia RODO SCHOOL to przejaw ogromnej świadomości obowiązujących przepisów. Jej podjęcie w większości przypadków zależy od dyrektora placówki. Być może pomocna okaże się gotowa oferta, którą przygotowujemy indywidualnie dla każdej szkoły. Dlatego prosimy o kontakt Państwa brokera ubezpieczeniowego lub wysłanie zapytania na adres mailowy: rodo@colonnade.pl. W treści wiadomości wystarczy podać nazwę szkoły, pełny adres placówki oraz liczbę uczniów uczęszczających do placówki.