14.07.2020

Ubezpieczenie dla szkół – czym się charakteryzuje?

Pod pojęciem „ubezpieczenia dla szkół” kryje się zazwyczaj polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmująca uczniów, nauczycieli i opiekunów. Jednak zarówno to, jakie osoby obejmie ubezpieczenie, jak i to, w jakich sytuacjach będzie obowiązywało, zależy od oferty konkretnego ubezpieczyciela. Jak wybrać najlepszą opcję i na co zwrócić uwagę, podpisując umowę?

Ubezpieczenie dla szkół – co warto wiedzieć?

Standardowo ubezpieczenie dla uczniów wykupuje szkoła, a rodzice nie mają wpływu na wybór ubezpieczyciela ani wariantu polisy. Może to skutkować tym, że w razie wypadku dziecko nie otrzyma odszkodowania albo jego kwota będzie bardzo niska. Dlatego lepiej zainteresować się tematem jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Warto też pamiętać, że ubezpieczenie NNW dla ucznia można wykupić indywidualnie, dopasowując ofertę do swoich potrzeb. W takiej sytuacji po prostu nie przystępujemy już do ubezpieczenia grupowego, wykupowanego przez szkołę. 
Dobre ubezpieczenie szkolne NNW powinno chronić dzieci i młodzież przed skutkami nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę, na całym świecie. Istotne jest także, by zakres ochrony ubezpieczeniowej był jak najszerszy i obejmował także np. wyczynowe uprawianie sportu oraz zdarzenia, do których doszło poza zajęciami w szkole, np. na podwórku. Zwróćmy też uwagę na to, na co możemy przeznaczyć środki uzyskane z ubezpieczenia – tutaj również powinniśmy mieć jak największą swobodę. Ubezpieczenie powinno obejmować także pobyt w szpitalu oraz śmierć i poważną chorobę ubezpieczonego.
 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

W zależności od wariantu, do ubezpieczenia dla szkół mogą przystąpić albo tylko uczniowie, albo dodatkowo nauczyciele i cały personel placówki. Najlepiej, gdy ubezpieczyciel daje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia szerokiej grupie osób – dzięki temu ochrona jest kompleksowa i gwarantuje wypłatę świadczeń w różnych sytuacjach. Ciekawą opcją jest też możliwość objęcia pełnym zakresem polisy nawet tych uczniów, którym sytuacja materialna nie pozwala na jej samodzielne wykupienie. Takie rozwiązanie proponujemy w swojej ofercie, które w takim przypadku obejmuje polisą nawet 10% ogólnej liczby uczniów. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia?

Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się zarówno w szkole, podczas zajęć wychowania fizycznego, jak i po prostu na przerwach, w drodze ze szkoły do domu, a także poza godzinami zajęć szkolnych. Dobre ubezpieczenie NNW powinno obejmować wszystkie te sytuacje i dawać możliwie jak najszerszy zakres ochrony dzieciom i nauczycielom. Niemal każda polisa obejmuje całkowite lub częściowe trwałe inwalidztwo, śmierć ubezpieczonego oraz uszczerbek na zdrowiu. Aby jednak ochrona była pełniejsza, dobrze, by na liście zdarzeń uprawniających do wypłaty odszkodowania znalazły się też inne, m.in. pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta, wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku, poparzenia, okaleczenie i oszpecenie twarzy, uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania.
Współcześnie poza tymi zagrożeniami możemy spodziewać się również innych nadzwyczajnych sytuacji, np. aktów terroryzmu, których celem często stają się szkoły i placówki oświatowe. Dobre ubezpieczenie powinno uwzględniać także takie ryzyko i gwarantować wypłatę odszkodowania, gdyby doszło do takiego ataku. Szkolne ubezpieczenia grupowe, dzięki temu, że obejmuje większą ilość osób, pozwala na obniżenie wysokości składek przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich kwot odszkodowań. Dlatego – jeśli tylko mamy na to wpływ – warto namówić nauczyciela lub wychowawcę na przejrzenie ofert różnych towarzystw i wybór najkorzystniejszej z nich.
 

Co pokrywa ubezpieczenie?

To kolejna istotna kwestia, zależy od niej bowiem, na co będziemy mogli przeznaczyć otrzymane od ubezpieczyciela pieniądze. Im szersza i bardziej rozbudowana lista, tym lepiej. Świadczenia powinny pozwolić na sfinansowanie kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu w razie wypadku lub choroby, a także kosztów pogrzebu w sytuacji, gdy doszło do śmierci osoby ubezpieczonej. Wypłacone z ubezpieczenia sumy można też przeznaczyć na dostosowanie domu lub samochodu do potrzeb osoby, która utraciła sprawność w wyniku wypadku, zakup niezbędnego wyposażenia medycznego (wózek inwalidzki, nowe okulary) oraz na dodatek dla osoby ratującej życie. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe zapisy umowne, dotyczące choćby tzw. konsumpcji sumy ubezpieczenia. Najkorzystniejszy jest zapis, zgodnie z którym wypłata odszkodowania nie powoduje konieczności opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej – czyli nie trzeba odnawiać ubezpieczenia po tym, jak z polisy zostało wypłacone świadczenie. 
 

Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie dla szkół?

Elementem, który może mieć kolosalny wpływ na to, czy będziemy zadowoleni z ubezpieczenia, są wyłączenia i odstępstwa. To wyliczenie przez ubezpieczyciela sytuacji, w których ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje. Znajdują się w każdej polisie i warto je dokładnie przeanalizować oraz zastanowić się nad ewentualnym rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia. Zazwyczaj oferta ma wiele wariantów i możemy wybrać ten, który najbardziej nam odpowiada. To samo dotyczy wysokości sumy ubezpieczenia, którą również możemy zwiększyć w zależności od potrzeb. Zaletą są także proste procedury zgłaszania szkody i wypłaty świadczeń. 
Jeśli szukasz dobrego ubezpieczenia dla szkół, postaw na sprawdzonego i doświadczonego partnera ubezpieczeniowego, który zapewni Twojemu dziecku szeroką ochronę i pełne bezpieczeństwo 24 godziny na dobę, na całym świecie. Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie to takie, które możesz dostosować do swoich potrzeb zarówno pod względem zakresu ochrony, jak i wysokości sumy ubezpieczenia – taką możliwość daje Ci m.in. Colonnade.