02.07.2023

Ubezpieczenie biletów 

na wydarzenia rozrywkowe, kulturalne lub sportowe dostępne w serwisie Biletyna.pl jest rodzajem zabezpieczenia finansowego oferowanego przez Colonnade. Chroni ono nabywcę biletu przed stratami finansowymi w przypadku, gdy nie może uczestniczyć w wybranym przez siebie wydarzeniu z powodu określonych sytuacji losowych. Jest to opcja, którą wielu dystrybutorów biletów na imprezy na imprezy oferuje w celu zapewnienia klientom większej ochrony i pewności. Opcję tę wybierają osoby, które lubią organizować swój czas z wyprzedzeniem i mają świadomość, że nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem.

Ubezpieczenie biletów Colonnade może obejmować różne rodzaje wydarzeń dostępnych na platformie Biletyna.pl. Mogą to być koncerty, festiwale muzyczne, spektakle teatralne, wydarzenia sportowe, kabarety czy inne okazje rozrywkowe. Warunki i zasady umowy ubezpieczenia są dokładnie opisane z ogólnych warunkach ubezpieczenia, a dostawca rozwiązania stara się odpowiadać na potrzeby klientów – oferuje szeroką listę sytuacji w których ubezpieczenie działa w  atrakcyjnej cenie.

Do najpopularniejszych argumentów „za” zakupem ubezpieczenia biletów, należą:

Choroba lub uraz: Jeśli osoba, która kupiła ubezpieczenie biletu, jest chora lub doznaje kontuzji, i musi pozostać w domu na zwolnieniu lekarskim otrzyma zwrot kosztów biletów.

Problem z dojazdem na wydarzenie. Jeśli osoba, która kupiła bilet nie dojedzie na wydarzenie, bo: zepsuł się jej samochód, straci samochód w wyniku kradzieży, nie dojedzie na czas z powodu opóźnienia pociągu, autobusu lub samolotu, którym miała dotrzeć na miejsce wydarzenia, także otrzyma zwrot pieniędzy.

Inne zobowiązania. Jeśli osoba, która kupiła bilet została wezwana na policę, do sądu lub wyznaczono jej termin egzaminu poprawkowego na uczelni – o czym nie wiedziała kupując bilet, także może zgłosić się do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy wydanych na bilet.

Przy zakupie biletu wraz z ubezpieczeniem należy dokładnie przeczytać warunki umowy (OWU), aby zapoznać się z pełną listą sytuacji objętych ochroną, a także wyłączonych z ochrony.

Jakie dokumenty lub dowody są wymagane w przypadku zgłoszenia roszczenia? 

W razie konieczności skorzystania z ubezpieczenia należy to zgłosić do Colonnade. Na stronie internetowej znajduje się formularz do pobrania, trzeba będzie do niego dołączyć: email potwierdzający zakup biletu lub karnetu wraz z załącznikami (polisa oraz bilet lub karnet dostarczony elektronicznie), skan biletu lub karnetu, jeśli bilet dostarczony był w formie papierowej, dowody opłat wniesionych za bilet lub karnet. Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody Colonnade może prosić m.in. o: dokumentację medyczną wraz z diagnozą lekarską i potwierdzeniem przeciwwskazań do wzięcia udziału w wydarzeniu, protokół policji, zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły/uczelni.

Ubezpieczenie biletów od Colonnade ma na celu zapewnienie klientom większej pewności i poczucia bezpieczeństwa, chroniąc ich przed skutkami nieprzewidzianych okolicznościami, które mogą wpłynąć na ich możliwość uczestnictwa w planowanej imprezie.

Dodatkowym atutem ubezpieczenia jest jego elastyczność. W przypadku przesunięcia daty wydarzenia – koncertu lub meczu – ubezpieczenie pozostaje w mocy i chroni klienta aż do finalnie wyznaczonego terminu imprezy. Nabywca biletu tym bardziej może być spokojny, nadal dbamy o to by nie stracił wyczekiwanych wrażeń.

Co w sytuacji gdy impreza zostaje odwołana?

Jeśli wydarzenie zostanie odwołane, nie odbędzie się z powodu takich czynników jak złe warunki atmosferyczne, choroba głównego wykonawcy lub inny nieprzewidziany incydent, organizator informuje klienta o możliwości zwrotu biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione wydarzenie, zgodnie z regulaminem na stronie Biletyna.pl.