09.08.2022

OD PRZESZŁOŚCI…

Wszystko zaczęło się od rewolucji przemysłowej i udoskonalenia starożytnego wynalazku – bani Herona, czyli wykorzystania pary do wykonywania pracy. Pierwsze kotły parowe stosowane przemysłowo powstały pod koniec XVIII wieku. W początkowym okresie z uwagi na brak doświadczeń ich eksploatacja wiązała się ze znacznym ryzykiem eksplozji (rozerwania), więc dla zminimalizowania strat powstały wytyczne do użytkowania oraz finansowe wsparcie naprawy po katastrofie i to jest właśnie początek dzisiejszej oceny ryzyka oraz ubezpieczenia maszynowego.

…DO TERAŹNIEJSZOŚCI

Nowoczesne ubezpieczenie maszyn od awarii ma o wiele szersze zastosowanie niż jedynie ochronę kotła na wypadek eksplozji. Dziś w przemyśle używamy szerokiej gamy urządzeń mechanicznych. Oczywiście eksplozja kotła wciąż pozostaje największym zagrożeniem, ale ochrona jest dziś znacznie szersza. Zmieniła się jej podstawa – z ryzyk nazwanych na formę „od wszystkich ryzyk”. W skrócie: ubezpieczenie maszyn przejmuje na siebie skutki działalności człowieka, jego błędy powstałe podczas projektowania, budowania oraz eksploatacji maszyn. Zadaniem ochrony jest zminimalizowanie finansowych skutków awarii poprzez przeniesienie kosztów naprawy na ubezpieczyciela w zamian za opłatę składki, a dzięki temu wyrównanie w czasie przewidywalności kosztów ubezpieczenia w odniesieniu do budżetu na awarie nadzwyczajne. Ubezpieczenie maszyn jest uzupełnieniem popularnej ochrony majątku od szkód zewnętrznych „żywiołowych”.

RODZAJ OCHRONY I CHARAKTER SZKÓD

Warto zaznaczyć, że w ubezpieczeniu maszyn od awarii charakterystyczna jest frekwencyjność szkód. Oprócz eksplozji kotła, która jest wciąż objęta ochroną i może doprowadzić do katastrofy, mamy do czynienia z mniej dotkliwymi stratami finansowymi i sama częstość ich występowania może już rodzić spory problem finansowy, szczególnie jeśli posiadamy park maszynowy o znacznej wartości. Właśnie z powodu niskiej wartości średniej szkody ubezpieczenie to jest ciągle niedoceniane na rynku. Jego znaczenie wzrasta, w miarę jak nasze zakłady przemysłowe stają się coraz bardziej skomplikowane. Ubezpieczenie to w części dotyczącej szkody materialnej może nie wydawać się potrzebne, ale w połączeniu z rozszerzeniem o utratę ubezpieczeniowego zysku brutto na skutek awarii stanowi już znaczące wsparcie dla przedsiębiorcy, zwłaszcza jeśli posiada maszyny kluczowe, których awaria powoduje całkowity przestój przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi przedstawiciele i underwriterzy pozostają do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.


Maciej Szczepański

DYREKTOR DZIAŁU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I TRANSPORTOWYCH