09.09.2020

Polisa jako ratunek przed piekłem finansowym dla Twojej rodziny

Każdy napotkany człowiek ma marzenia i snuje plany. W tym worku dobrych myśli nie ma miejsca na sytuacje losowe. Nikt nie planuje choroby, czasowego lub całkowitego wyłączenia z możliwości zarobkowania czy przykrego w skutkach wypadku. A życie obfituje w nieoczekiwane sytuacje. Warto się na nie przygotować, by uchronić swoją rodzinę przed piekłem finansowym. Jak to zrobić? Ten artykuł zawiera kilku cennych wskazówek. 

Sytuacje losowe, czyli…

Sytuacje losowe to wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Dzieją się niezależnie od naszej woli. Do tego ich skutki potrafią przewrócić ludzkie życie do góry nogami. Mowa w tym miejscu o nagłych wypadkach lub diagnozie choroby nowotworowej. Chociaż wymienione w tym miejscu sytuacje to przypadki skrajne, łączy je wspólny mianownik. Jest nim wzrost zapotrzebowań finansowych. Osoba dotknięta nieszczęściem zazwyczaj musi porzucić aktywność zawodową. Wiąże się to z pomniejszeniem wpływów, które zasilały rodzinny budżet. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy zdolni do pracy, tracimy część dochodów, a zapotrzebowania rosną. Poza bieżącymi wydatkami, dochodzi potrzeba opłacenia leków, rehabilitacji lub kosztownego leczenia. Brak odpowiedniego zabezpieczenia, którym jest dobra polisa oznacza piekło finansowe dla Twojej rodziny. 

Jak zabezpieczyć rodzinę przed finansowym piekłem?

W tym miejscu należy oddzielić nieszczęśliwy wypadek od choroby nowotworowej. W pierwszym przypadku warto pomyśleć o ubezpieczeniu NNW. Jest to forma zabezpieczenia finansowego, która zadziała, gdy doznasz nieszczęśliwego wypadku. Wiąże się z wypłatą znaczących środków pieniężnych, które pokryją nowe zapotrzebowania. A jest ich sporo. Pieniądze, które wypłacamy osobom poszkodowanym na skutek wypadu pokrywają koszty związane z leczeniem, rehabilitacją lub opieką specjalisty. Ale to nie wszystko. Wypadek niejednokrotnie oznacza konieczność dostosowania mieszkania oraz samochodu do potrzeb poszkodowanego. 
Jeżeli osoba aktywna zawodowo usłyszy diagnozę choroby nowotworowej, potrzeby finansowe również wzrosną. Polisa Triumf Colonnade to dodatkowe pieniądze, które wypłacimy na Twoje konto już na podstawie pierwszego rozpoznania lekarskiego. Dzięki nim będzie Cię stać, by szybciej poddać się specjalistycznemu leczeniu. Tym samym zyskasz niezależność od państwowego systemu leczenia i nie będziesz czerpać pieniędzy z domowego budżetu. Środki, które Ci wypłacimy pokryją dodatkowe badania, koszty związane z wykupieniem leków lub wprowadzeniem specjalnej diety osób chorych na raka.
 

Niezdolność do pracy

Życie osób, które uległy nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorowały na raka zmienia się o 180 stopni. W czasie walki o zdrowie, nie są w stanie skupić się na pracy zawodowej. Często uniemożliwiają to zarówno czynniki fizyczne (złamane kończyny, ograniczone możliwości ruchowe), jak i psychiczne (stres związany z chorobą, apatia). Bierność zawodowa oznacza uszczuplenie lub brak środków na życie. W tym przypadku wszystkie koszty związane z powrotem do zdrowia i bieżącymi należnościami, spadają na Twoją rodzinę. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela będzie rekompensatą za utracone zdrowie. Pomoże również Twojej rodzinie przetrwać ten trudny okres. 

Dlaczego warto się ubezpieczyć z Colonnade?

Wspomniane ubezpieczenia działają 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą. Dodatkowo wypłata świadczeń odbywa się sprawnie i szybko. Oznacza to, że będziesz mógł się skupić na powrocie do zdrowia bez obaw, że Twoja rodzina ma problemy finansowe związane z Twoją niezdolnością do zarobkowania. Jednak w tym miejscu należy pamiętać, że aby doszło do wypłaty kwoty ubezpieczenia, muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest obowiązujący okres karencji. Ochrona z tytułu polisy Colonnade NNW rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu rozmowy z konsultantem. Inaczej jest w przypadku polisy Triumf Colonnade.  Ochrona rozpocznie się dopiero po upływie 90 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej i pod warunkiem opłacenia składki. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu już dziś!