21.01.2024

Odbudowa firmy po pożarze? – przykład fabryki w Sanoku


Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie nieodzownie związane jest z zapobieganiem stratom materialnym, a także ze sprawnym usuwaniem utrudnień wywołanych ewentualnymi stratami. W przypadku wystąpienia szkody kluczowe jest jak najszybsze przywrócenie zdolności do prowadzenia działań operacyjnych.


O tym, że zagrożenia pojawiają się w działalności wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na branżę czy skalę działalności, przekonała się np. firma Ciarko z Sanoka, której fabryka została zniszczona w czerwcu 2022 roku przez poważny pożar, co postawiło pod znakiem zapytania przyszłość przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji, przy wsparciu ubezpieczyciela, firma Ciarko wznowiła produkcję w zastępczych halach już niecały miesiąc po pożarze.


Ponowne uruchomienie produkcji w tak krótkim czasie powiodło się dzięki dobrze skoordynowanej współpracy zarządu i zespołu specjalistów firmy Ciarko, zewnętrznych firm doradczych, a także ubezpieczyciela.

Kluczowe było podjęcie szybkiego, ale i dobrze przemyślanego działania nakierowanego na minimalizację skutków zdarzenia, ograniczenie kosztów przywrócenia zdolności produkcyjnych, a także ustalenie faktycznej wartości poniesionych strat. Zespół specjalistów skupił się na oszacowaniu rzeczywistego wpływu pożaru na kondycję finansową przedsiębiorstwa – np. przygotowując ocenę skali szkód w aktywach oraz utraconej produkcji (i sprzedaży), czy też ustalając skalę nakładów koniecznych na odbudowę maszyn, budynków oraz procesów produkcyjnych.

Równie istotne było aktywne włączenie się ubezpieczyciela w proces usuwania utrudnień wywołanych pożarem. Decydujące było przyjęte przez likwidatorów założenie, że najlepszym wsparciem dla firmy Ciarko będzie podejmowanie decyzji umożliwiających szybkie działania naprawcze – odbudowę i rekonstrukcję budynków, zakup nowego sprzętu i przywracanie zdolności produkcyjnych. W ocenie firmy Ciarko, ubezpieczyciel znacząco przyczynił się do skrócenia czasu potrzebnego firmie na powrót do normalnego funkcjonowania.


Pożar, który wybuchł w firmie doprowadził nie tylko do bardzo dużych strat w majątku produkcyjnym, ale też spowodował przerwę w działalności, która mogła doprowadzić do utraty kluczowych odbiorców, a w konsekwencji latami budowanej pozycji rynkowej Spółki Ciarko. Zaangażowanie, profesjonalizm i szybkie decyzje dotyczące wypłaty zaliczek na poczet szkody przez Colonnade miały bardzo istotny wpływ na przywrócenie i utrzymanie wiarygodności wobec naszych kontrahentów. Z uznaniem odnoszę się również do zapewnienia przez Colonnade ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym już okresie, pomimo wypłaty wysokich odszkodowań – mówi Ryszard Ziarko, Prezes Zarządu Ciarko.


Myślę, że praca, jaką wykonaliśmy wspólnie z firmą Ciarko, jest dobrym przykładem naszej aspiracji, aby wyznaczać standard w obszarze obsługi klienta i wsparcia biznesu w trudnych chwilach. Cieszę się, że mogliśmy zademonstrować naszą gotowość, by sprostać naprawdę trudnemu wyzwaniu i zapewnić firmie Ciarko wsparcie najwyższej jakości. Jestem dumny z tego, że zespół likwidatorów Colonnade, we współpracy ze sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami zewnętrznymi, daje klientom prawdziwą wartość w momentach, kiedy najbardziej jej potrzebują – dodaje Maciej Winnicki, dyrektor działu likwidacji szkód w Colonnade.


Warto podkreślić, że skuteczna likwidacja szkód korporacyjnych pomaga zachować stabilność – a niejednokrotnie ciągłość – działania poszkodowanego przedsiębiorstwa dzięki temu, że wykracza poza działania o charakterze technicznym (np. odbudowę hali czy naprawę maszyn). Dobra współpraca firmy z ubezpieczycielem stanowić może element wspierający zarządzanie relacjami z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Jednym z kluczowych elementów takiej współpracy jest rzetelna komunikacja oddziałująca na poprawę wizerunku firmy oraz zwiększająca zaufanie jej klientów i partnerów biznesowych.