26.03.2024

Nowość w OC Colonnade


Stało się. Z przyjemnością informujemy, że dołączamy do grona ubezpieczycieli, posiadających w swej produktowej palecie ubezpieczenie OC projektanta/architekta. Mamy nadzieję, że dodatkowa oferta na rynku pozwoli brokerom na jeszcze lepsze ułożenie ubezpieczeniowych puzzli. I to nie tylko pod kątem stricte OC zawodowej, ale również w zakresie ryzyk pokrewnych dla branży budowlanej – OC ogólnej i CAR.


Katalog czynności zawodowych

Katalog czynności zawodowych w apetycie Colonnade kształtować się będzie następująco:

  • projektowanie budowlane, 
  • sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych,
  • sprawowanie nadzoru autorskiego,
  • doradztwo budowlane i techniczne, z wyłączeniem doradztwa inwestycyjno-gospodarczego,
  • rzeczoznawstwo budowlane,
  • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń do wykonywania określonych prac.

Ubezpieczenie sprzedawane będzie w dwojaki sposób. Nasz główny apetyt nakierowany będzie na jednostkowe przedsięwzięcia typu projektuj & buduj. W ich ramach ubezpieczenie zawodowe dostępne będzie na bazie Act Committed. Apetyt poboczny będzie obejmował również umowy roczne, obrotowe dla firm łączących prace budowalne z projektowymi – tu OC projektanta oferowane będzie w oparciu o Claims Made. Oba modele będą bazować na klauzuli dołączanej do standardowych OWU OC, na których bazując na triggerze Loss Occurence świadczyć będziemy ochronę dla etapu prac budowlanych.

Maksymalne limity kształtować się będą na następujących poziomach: 3.000.000 EUR dla polis obrotowych, 7.500.000 EUR dla polis pod kontrakt.

Naszym celem jest połączenie realnego zaistnienia na rynku, zrównoważonego wzrostu i przede wszystkim zbalansowanego underwritingu. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić te ambicje, z Państwa niezawodnym wsparciem.

Treść klauzul oraz kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Colonnade

Zapraszamy,

image
Adam Ilkiewicz
Dyrektor Działu Ubezpieczeń OC i Ubezpieczeń Środowiskowych Regionalny lider praktyki ubezpieczeń OC