24.06.2024

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższymi informacjami o nowych warunkach D&O, które wprowadzamy pod nazwami: D&O PROTECT i FID&O PROTECT.

INNE SPOJRZENIE NA PRODUKT 

Zespół Colonnade od lat pracuje nad umowami D&O. Możemy pochwalić się doświadczeniem, znajomością rynku i jego potrzeb. Widzimy rosnącą świadomość korzyści wynikających z tego typu ubezpieczenia oraz jego roli w karierze menedżera. Nadal widzimy też potrzebę poszerzenia świadomości klientów i pośredników. Słuchamy także pełnomocników procesowych, którzy podkreślają, że dostępne warunki D&O nie zawsze są dostosowane do polskiego prawa z uwagi na ich anglosaski charakter. Trudno się z tym nie zgodzić. Ubezpieczyciele implementowali przecież ten produkt wprost z rynku angielskiego i amerykańskiego, kolebki ubezpieczeń D&O. 

Kilka miesięcy temu postanowiliśmy dostosować warunki D&O do polskich realiów prawno-ekonomicznych, tak odmiennym od zachodnich. 

Zdecydowaliśmy się na ten krok kierowani ambicją utrzymania wiodącej pozycji na rynku ubezpieczeń D&O. Tak jak zrobiliśmy to wcześniej, znosząc limity dla osób ubezpieczonych, czy wyrównując pokrycie poprzez wprowadzenie dodatku harmonizującego, postanowiliśmy zmierzyć się i z tym zagadnieniem.

NOWA KONSTRUKCJA PRODUKTU

Po pierwsze zwracamy uwagę na zmianę konstrukcji przedmiotowego zakresu ubezpieczenia, podobną do warunków TAX PROTECT wprowadzonych w ubiegłym roku. Dążymy do ujednolicenia tych produktów, aby oferować klientom i brokerom kompleksową ochronę. Adresatami postępowań i sankcji karnoskarbowych w większości przypadków jest wyższa kadra menedżerska spółek kapitałowych. Oferując oba produkty razem zapewnią Państwo swoim Klientom jedyne na rynku, tak szerokie, zabezpieczenie dla kadry kierowniczej. Kolejną istotną zmianą jest wyraźniejsze rozgraniczenie zakresu ochrony dla osób ubezpieczonych i ochrony dla spółki. Dokładnie przeanalizowaliśmy przepisy prawa regulujące odpowiedzialność menedżerów i zidentyfikowaliśmy możliwe sankcje prawne i ekonomiczne, jakie mogą ich dotknąć. Do zakresu ochrony indywidualnej dla osób ubezpieczonych podeszliśmy jak do swoistego „all-risku”, natomiast ochrona dla spółki jest nakierowana na kilka wybranych obszarów.

NOWOŚCI W OWU D&O

Oprócz powyższych zmian wprowadziliśmy wiele ciekawych rozwiązań, które na tle polskiego rynku są nowością i wykraczają poza rynkowy standard. Warto podkreślić:

- jedyne na rynku koszty mitygacji ryzyka oferowane dla spółki, 

- pieniężne kary porządkowe, 

- koszty najmu pojazdu, 

- limit dodatkowy dla osób ubezpieczonych po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia przez spółkę, 

- koszty prawne niezapowiedzianej kontroli spółki wraz z kosztami sporządzenia sprzeciwu na wypadek bezpodstawnego wszczęcia tego typu kontroli.

OCHRONA DLA USTĘPUJĄCYCH OSÓB UBEZPIECZONYCH

Ochrona ubezpieczeniowa dla ustępujących osób ubezpieczonych w trakcie okresu dodatkowego będzie miała za zadanie zapewnić ochronę analogiczną do wygasającej umowy ubezpieczenia w przypadku braku jej odnowienia. Może także wyrównywać wszelkie różnice wynikające z pogorszenia warunków w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia lub działać jako ochrona nadwyżkowa w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia D&O na kolejny okres ubezpieczenia w innym towarzystwie.

ROLA LIDERA

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, usystematyzowaniu zapisów i polepszeniu zakresu ochrony, Colonnade jako wyspecjalizowany ubezpieczyciel z rodziny Fairfax może pokonywać ograniczenia narzucone przez zachodnie wordingi D&O. Silny zespół, lata doświadczeń w obszarze ubezpieczeń finansowych oraz posiadanie największego portfela ubezpieczeń D&O w Polsce, pozwala nam na podejmowanie odważnych kroków i wyznaczanie nowych standardów ochrony. Liczymy na to, że nasze warunki ubezpieczenia D&O PROTECT oraz FID&O PROTECT, ułatwią Państwu skuteczne oferowanie tych produktów klientom.

WSPARCIE!

Nowe warunki oprócz jasnej i przejrzystej struktury zawierają innowacyjne rozwiązania. W Colonnade zawsze kierujemy się zasadą pełnego merytorycznego wsparcia naszych partnerów, szczególnie w przypadku wysoce specjalistycznych produktów z obszaru Financial Lines. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa materiał, który pomoże w analizie nowych warunków, krok po kroku przeprowadzając przez nowe dokumenty dokładnie wskazując, gdzie dany zakres czy dane pojęcie jest umiejscowione oraz wskaże precyzyjnie zmiany i udogodnienia. 

Nasz zespół jest również do Państwa dyspozycji! 

  • Anna Kita – Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych – anna.kita@colonnade.pl
  • Kamila Możdżyńska – Młodszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych – kamila.mozdzynska@colonnade.pl
  • Dominika Dylak – Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych – dominika.dylak@colonnade.pl
  • Grzegorz Szewczyk – Menedżer Produktów Ubezpieczeń Finansowych/Regionalny Ekspert ds. Ubezpieczeń Finansowych – grzegorz.szewczyk@colonnade.pl 
  • Paweł Piwowarski – Dyrektor Działu Ubezpieczeń Finansowych/Regionalny Lider Praktyki Ubezpieczeń Finansowych – pawel.piwowarski@colonnade.pl

Warunki zaczynają obowiązywać od 24 czerwca 2024 r.

image
Paweł Piwowarski
Dyrektor Działu Ubezpieczeń Finansowych Regionalny Lider Praktyki Ubezpieczeń Finansowych