22.05.2023

Kompleksowa ochrona dla kluczowych osób w organizacji


Colonnade jako lider ubezpieczeń finansowych na rynku polskim od początku dąży do zapewnienia jak najszerszej ochrony dla osób zajmujących kluczowe pozycje w spółkach.


D&O – od tego wszystko się zaczyna

Flagowym produktem Colonnade jest ubezpieczenie D&O. Przez lata naszej działalności staraliśmy się, aby ten produkt stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla klientów. Zniesienie limitów wyznaczyło nowe trendy w sprzedaży produktu dla całego rynku. Wprowadzenie dodatku harmonizującego, który uwzględnił zapisy pozostałych ubezpieczycieli oferujących ten produkt, spotkał się z ogromnym entuzjazmem ułatwiając Państwu przygotowywanie porównań dla klientów.


TAX PROTECT – jako odpowiedź na oczekiwania rynku

Wiemy od Państwa, że klient do którego docierają Państwo z ofertą D&O oczekuje jeszcze bardziej kompleksowej ochrony. Istotnym jej elementem okazała się pomoc w obszarze podatków, czego dowodzi ogromne zainteresowanie zakupem Tax Protect i to bardzo często w pakiecie z polisą D&O. Komplementarności obu tych produktów i ich zaletom poświęcony był ostatni Uniwersytet Colonnade, w którym tak licznie Państwo uczestniczyli.


KEY MAN

Chcielibyśmy pójść dalej w kompleksowości ochrony zapewnianej kluczowym osobom w spółkach. Przy współpracy z Departamentem Ubezpieczeń Indywidualnych i Grupowych Colonnade, specjalnie dla spółek posiadających nasze ubezpieczenie D&O przygotowaliśmy kolejne rozwiązania:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków KEY MEN,
  • Ubezpieczenie podroży zagranicznych KEY MEN Podróże.

Oba te produkty wyróżniają się bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia mając jednocześnie przystępną cenę. Szczegóły dotyczące KEY MAN, w formie krótkich broszur, będą dołączane do każdej oferty D&O.


Warto mieć pakietowe rozwiązania

Do pakietowych rozwiązań w ubezpieczeniach nie trzeba nikogo przekonywać. Czy nasza oferta przekona Państwa i Państwa klientów? Wierzymy że tak i jesteśmy gotowi na dodatkowe pytania oraz zapytania z Państwa strony.Sandra Rokicka
Specjalista ds. Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Osobowych
Sandra.Rokicka@colonnade.pl

Paweł Piwowarski
Dyrektor Działu Ubezpieczeń Finansowych
Pawel.Piwowarski@colonnade.pl