08.03.2019

NFZ apeluje: kup dodatkowe ubezpieczenie turystyczne!

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)  jest dokumentem, który powszechnie obowiązuje  w państwach objętych systemem koordynacji.

Karta upoważnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z punku widzenia medycyny, w czasie pobytu tymczasowego za granicą, na terenie państw UE i EFTA. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek. Należy jednak pamiętać, że posiadanie tego dokumentu nie zawsze wystarcza...

Przed wyjazdem na wakacje, wiele osób składa wnioski o wydanie karty EKUZ, będąc pewnymi, że jest to wystarczające "ubezpieczenie wakacyjne". Takie przekonanie prowadzi do tego, że nie wykupują oni dodatkowej polisy. Tymczasem, karta EKUZ uprawnia do refundacji poniesionych kosztów leczenia, co oznacza, że nie są one pokrywane automatycznie. Co więcej, jest to możliwe tylko wtedy, gdy w kraju, w którym doszło do zdarzenia, zastosowane leczenie i pomoc medyczna są refundowane (bezpłatne dla mieszkańców). Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia¹ znajduje się informacja:

 Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

EKUZ jest zabezpieczeniem częściowym i nigdy nie zastępuje ubezpieczenia zagranicznego wykupionego w dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym. Często informują o tym nie tylko firmy ubezpieczeniowe, ale także sam NFZ2, podkreślając, że w wielu państwach członkowskich UE/EFTA, w ramach systemu publicznego, nie jest finansowany transport medyczny, czy ratownictwo górskie (informacja szczególnie ważna dla miłośników górskich wycieczek). Poniżej przedstawiamy przykłady, kiedy karta EKUZ jest niewystarczająca.

 Usługi są nierefundowane? Za leczenie zapłacisz Ty!

Poszczególne Państwa Unii Europejskiej posiadają własne regulacje prawne dotyczące pokrywania kosztów leczenia i przebywania w szpitalu. W wielu krajach istnieje zasada współfinansowania, co oznacza, że część kosztów jest refundowanych, a za część płaci pacjent. Warto zapoznać się przed wyjazdem wakacyjnym, z regulacjami obowiązującymi w danym państwie.

 

Ubezpieczenie na wyjazd wykupione prywatnie pokrywa nierefundowane w danym kraju świadczenia. Ubezpieczony nie musi martwic się o koszty hospitalizacji i badań, a także zabiegów, konsultacji i transportu medycznego.

Udzielenie pomocy w prywatnej klinice?
Zapłacisz Ty!

Kiedy życiu zagraża niebezpieczeństwo, nikt nie szuka w okolicy szpitali państwowych, a osoba poszkodowana zostaje przewieziona do najbliższej placówki. Jeżeli okaże się, że jest to placówka prywatna, EKUZ nie pokryje żadnych kosztów. Ubezpieczenie turystyczne wykupione prywatnie pokryje wszystkie koszty, oczywiście do kwoty, która została wcześniej uzgodniona.

 

Kontuzja lub akcja ratownicza podczas uprawiania sportów ekstremalnych?
Zapłacisz Ty!

Do sportów ekstremalnych i podwyższonego ryzyka zalicza się m.in. skok na bungee, jumping, speleologa, kolarstwo górskie, jazda na skuterach wodnych, wyścigi motorówek, wspinaczka, jazda konna, narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, jazda na nartach wodnych i wiele innych. Jak widać, pośród sportów zaliczanych do ekstremalnych i sportów o podwyższanym ryzyku jest wiele takich, które wykonuje się podczas wakacji, zarówno tych letnich, jak i zimowych. Niestety, EKUZ nie gwarantuje bezpłatnej pomocy w przypadku kontuzji lub wypadku podczas ich uprawiania, a w większości krajów w Europie, koszty ratownictwa ponosi poszkodowany (należy pamiętać, że koszty te nie są niskie!) Wykupione prywatnie ubezpieczenie na wakacje pokryje koszty leczenia kontuzji oraz ratownictwa podczas wykonywania sportów, jeśli polisa zostanie rozszerzona o uprawianie sportów ekstremalnych i podwyższonego ryzyka.

 

Konieczny transport medyczny do kraju?
Zapłacisz Ty!

EKUZ nie pokrywa kosztów związanych z transportem do kraju, nie pokrywa również kosztów transportu osoby zmarłej na wakacjach. Prywatne ubezpieczenie wyjazdu za granicę zapewnia transport medyczny do kwoty gwarantowanej.

Jak widać, karta EKUZ pokrywa wyłącznie część świadczeń medycznych, w dodatku nie wszystkich, a wybranych. Dlatego, chociaż kartę EKUZ warto posiadać, należy zabezpieczyć się dodatkowo. 

Prywatne ubezpieczenie wyjazdowe 

gwarantuje pokrycie przez ubezpieczyciela tych kosztów, których NFZ często nie zapewnia.