04.06.2023

Gwarancje środowiskowe Colonnade – już tu są

Oferta Colonnade została rozszerzona o środowiskowe gwarancje ubezpieczeniowe. Produkt ten jest odpowiedzią na powszechnie sygnalizowane przez Państwa zapotrzebowanie rynku na zabezpieczenie wynikające z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

ODPOWIEDZIALNE SKŁADOWANIE

O gwarancję środowiskową Colonnade mogą ubiegać się podmioty, które działają w oparciu o pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. To właśnie te przedsiębiorstwa zostały wskazane  przez legislatora jako prowadzące działalność szczególnie narażoną na ryzyko powstania pożaru i stwarzające zagrożenie dla środowiska. W konsekwencji zostały one objęte obowiązkiem przedłożenia określonego zabezpieczenia. Z uwagi na wyłączenia, które standardowo występują w umowach ubezpieczeniowych, polisa środowiskowa nie zawsze była akceptowana przez urzędy. Tym samym mamy nadzieję, że wdrażając gwarancję, zdejmujemy tę bolączkę z głów klientów. 

SKRZYŻOWANIE COLONNADE

Co istotne i co szczególnie podkreślamy, gwarancje będziemy traktować jako nośnik ubezpieczeń dla innych linii Colonnade. Dlatego będziemy koncentrować się na tych klientach, którzy prócz gwarancji będą zainteresowani także innymi produktami naszej ofertowej palety.

Ponadto zwracamy uwagę na komplementarność gwarancji z ubezpieczeniem środowiskowym. Po pierwsze gwarancja zasadniczo chroni jej beneficjenta, a nie ubezpieczonego. Po drugie gwarancja nie pokryje wszystkich kosztów, które może spowodować zanieczyszczenie środowiska (np. szkody na osobie, przerwy w działalności). Dlatego posiadanie zarówno gwarancji, jak i ubezpieczenia będzie rozwiązaniem optymalnym – łączy w prosty sposób spełnienie wymogu prawnego oraz spokojny sen posiadacza realnej ochrony. Dodatkowo, w takim pakietowym rozwiązaniu będziemy ofertować zauważalne zniżki na gwarancje. 

GWARANTUJEMY OD ZARAZ

Zachęcamy do przesyłania gwarancyjnych zapytań i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania o szczegóły naszej oferty. W celu przedłożenia oferty wymagany będzie formularz z wybranymi raportami finansowymi, a sumy gwarancji będą standardowo wynosić do 1.000.000 zł.