21.07.2020

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla rodziny?

Życie obfituje w nieoczekiwane sytuacje, przed którymi warto się zabezpieczyć. Nieszczęśliwe wypadki, choroby i inne zdarzenia zwykle pociągają za sobą spore wydatki. Dobrze jest być przygotowanym na taką ewentualność – koszty leczenia, rehabilitacji czy dostosowania się do nowych warunków po wypadku pokryje ubezpieczenie NNW. Dziś skupimy się na wariancie tego ubezpieczenia przeznaczonym dla rodziny, który można wykupić indywidualnie, niezależnie od standardowych ubezpieczeń grupowych tego typu. 

NNW, czyli co?

Ubezpieczenie NNW obejmuje wypłatę świadczeń finansowych, jeśli osoba objęta ubezpieczeniem dozna nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie w podstawowej wersji dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków, dlatego obejmuje przede wszystkim uszczerbki na zdrowiu oraz inwalidztwo, rozszerzone warianty obejmują także wypłatę świadczeń w razie choroby, śmierci czy np. rozboju. Uzyskane z ubezpieczenia środki można przeznaczyć na leczenie, rehabilitację, dostosowanie mieszkania czy samochodu do potrzeb osoby, która uległa wypadkowi, a także na wyrównanie utraty części dochodów wywołanej niezdolnością do pracy. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku, świadczenia wypłacane są jego bliskim wskazanym w polisie. Dlatego mówi się, że to ubezpieczenie rodzinne.  
Aby doszło do wypłaty kwoty ubezpieczenia, powstały uszczerbek na zdrowiu musi wynikać z nieszczęśliwego wypadku, czyli nagłego i przypadkowego wydarzenia, które nastąpiło w okresie trwania ubezpieczenia. Odszkodowanie ubezpieczyciela jest więc rodzajem rekompensaty za utracone zdrowie lub życie. Dodatkowe wsparcie finansowe jest potrzebne szczególnie osobom, które mają na utrzymaniu rodzinę albo np. spłacają długoletnie kredyty hipoteczne. Pamiętajmy, że w wyniku wypadku możemy utracić zdolność do pracy: czasowo lub trwale, a wówczas środki z ubezpieczenia mogą posłużyć naszej rodzinie do przetrwania tej trudnej sytuacji.  

Kto może wykupić ubezpieczenie NNW?

Indywidualne ubezpieczenie NNW to produkt dla każdego, kto chce zapewnić sobie dodatkową ochronę na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Na rynku dostępne są różne rodzaje polis: indywidualne, rodzinne i grupowe. Te ostatnie wykupywane są przede wszystkim przez szkoły dla uczniów oraz firmy dla pracowników; zwykle jednak zakładają one niskie kwoty ubezpieczenia i nie gwarantują pełnej ochrony pojedynczym osobom. Dlatego jeśli chcesz mieć pewność, że w razie wypadku Ty lub Twoja rodzina otrzymacie ustalone odszkodowania, warto pomyśleć o rodzinnej polisie NNW. Przewagą indywidualnie zawieranych umów ubezpieczenia jest też możliwość dostosowania warunków i zakresu ochrony do własnych preferencji.
 

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenia NNW występują w wielu wariantach, a ich zakres najczęściej można dostosować indywidualnie, dodając m.in. świadczenia w razie nagłego zachorowania, a nawet sytuacji takich jak utrata gotówki w wyniku napadu lub kradzieży. Podstawowym celem tego ubezpieczenia jest jednak ochrona zdrowia, dlatego zostanie ono wypłacone w sytuacjach takich jak np. wypadek komunikacyjny, poparzenie powstałe w wyniku pożaru, upadek ze schodów czy pogryzienie przez psa. Warto też wiedzieć, że standardowo polisa NNW działa przez cały czas (całą dobę), zarówno w pracy, jak i w sytuacjach prywatnych, na terenie kraju i za granicą. 

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Jak w każdym ubezpieczeniu, także przy NNW obowiązują pewne wyłączenia. Niektóre sytuacje, które ubezpieczyciel ocenia jako bardziej ryzykowne, nie są objęte podstawową wersją polisy. Chodzi tu np. o uprawianie ekstremalnych sportów (kolarstwo górskie, wspinaczka, sporty walki) albo zawodowe uprawianie sportu. Wyłączeniami objęte są również sytuacje, gdy ubezpieczony złamał prawo, był pod wpływem alkoholu lub dokonał samookaleczenia. Z drugiej strony, polisę można rozszerzyć w zależności od potrzeb, tak aby obejmowała także inne aktywności. W zależności od preferencji, do umowy ubezpieczenia można dodać m.in. świadczenie za pobyt w szpitalu, operację, dodatkowe zasiłki rehabilitacyjne bądź z tytułu niezdolności do pracy. 

Na jaką kwotę możemy liczyć?

Wysokość kwoty, jaką uzyskamy z ubezpieczenia, zależy od zawartej umowy oraz od stopnia doznanego na zdrowiu uszczerbku. Co do zasady, im większa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie. Ciekawą opcją jest wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje kilka wariantów kwotowych ubezpieczenia NNW – wówczas w zależności od wybranej wersji w razie wypadku otrzymamy określoną kwotę. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane jest 100% sumy ubezpieczenia, natomiast jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, oceniane jest ono procentowo, na podstawie dokumentacji medycznej. Dla przykładu, jeśli uszczerbek na zdrowiu określono jako 50%, ubezpieczony otrzyma 50% sumy ubezpieczenia. Polisy podlegają też dziedziczeniu zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

NNW dla rodziny – dlaczego warto?

Ubezpieczenie NNW dla rodziny zapewnia Ci bezpieczeństwo przez cały czas, gdziekolwiek się znajdujesz. Zasady jego wypłaty są proste i przejrzyste, a środki otrzymane z ubezpieczenia możesz przeznaczyć na dowolny cel. Kwotę ubezpieczenia, jak i jego zakres elastycznie dopasowujesz do swoich potrzeb i stylu życia. Co ważne, NNW jest wypłacane niezależnie od innych posiadanych polis, nie ma więc ryzyka, że mimo opłacania składek ubezpieczyciel odmówi wypłaty ubezpieczenia. Zaletą tego typu ubezpieczenia jest też niska składka – już od kilkunastu zł miesięcznie. Nawet przy wysokiej kwocie ubezpieczenia, np. 100 tys. zł, składka wyniesie zaledwie kilkadziesiąt zł miesięcznie. 

Ubezpieczenie Rodzina w Colonnade

To produkt, który doskonale odpowiada na potrzeby rodziny. Dzięki niemu nie musisz obawiać się, że w razie nieszczęśliwego wypadku Twoja rodzina będzie musiała zmierzyć się z trudną sytuacją samodzielnie. Wsparcie finansowe, które otrzymacie z ubezpieczenia, będziecie mogli wykorzystać m.in. na leczenie, rehabilitację czy po prostu bieżące wydatki w okresie niezdolności do pracy. Co więcej, NNW w Colonnade obejmuje zakresem również gotówkę wypłacaną z bankomatu lub utraconą w wyniku napadu. Colonnade zapewnia szybką i prostą obsługę szkód, bez zbędnych formalności, a także dodatkowe świadczenie w wysokości 15 tys. zł, gdyby na skutek nieszczęśliwego wypadku doszło do śmierci. A to wszystko przy niewysokiej miesięcznej składce! Poznaj szczegóły naszej oferty, kontaktując się z konsultantem.